Hoppa till huvudinnehållet

Smartare byggnader

Optimerade processer och informationsdelning ger smartare
byggnader under byggandet, underhåll och nedmontering.

Krönika

Smartare byggande – något svensk byggindustri väntar på


Vore det inte fantastiskt att kunna bygga något som idag tar två år på, ja, säg 2 månader? Det kanske låter utopiskt, men det är faktiskt fullt möjligt. Det handlar till stor del om informationsdelning – om smartare byggande!

Låt mig förklara. För alla som jobbat inom byggindustrin hör det till vardagen att vänta, vänta på att material ska komma på plats, vänta på att kranar, vältar eller andra maskiner ska kunna göra sitt jobb, eller helt enkelt bara vänta på att teamet som jobbar med rördragning blir klara så golvet kan läggas. Vore det inte smart om det fanns ett system som skulle kunna planera allt som ska göras på bygget utifrån ritningar och konstruktioner, så att arbetet flöt smidigt och det inte blev någon väntan?

Det hör heller inte till ovanligheterna att projekt, ritningar, projektering och konstruktion ändras under resans gång. Under mina år i branschen var jag också med om att ritningarna ändrades nästan dagligen. Det hände faktiskt också att något som vi precis byggt fick rivas och göras om för att en ändring högre upp i byggnaden påverkade grundlagret på ett avgörande sätt. Vore det inte smart om det fanns ett system som omedelbart kunde visa vilka konsekvenserna blir för hela konstruktionen om en pelare på våning tre i en byggnadsritning flyttas, så att förändrade kostnader och byggtider blir tydligt?

Jag hörde för ett tag sedan om ett stort vägbygge i Sverige som tog fem år. Inför byggstarten beställdes hela projektets förväntade behov av armeringsjärn. Allt lades i en stor hög. För varje tunnel eller bro som byggdes plockades järn lite slumpmässigt från högen. Detta resulterade i att när det var dags för byggets sista och avslutande del fanns inte många järn av rätt dimension kvar. Det gjorde att material fick kasseras, ytterligare väntetid tillkom och kostnaderna steg. I detta bygge hade det varit riktigt smart om det under byggets gång beställts hem rätt antal och dimensioner för varje del av sträckan.

Sanningen är att dessa system finns. Vi kallar det smartare byggande och med ett smart IT-stöd för byggprocessen är det inte omöjligt att minska byggtider på två år till två månader, att ha full kontroll på kostnader, tider och underhåll för ett byggprojekt, från start till mål. I Kina monterades exempelvis ett sexvåningshus på 24 timmar med hjälp av detta förhållningssätt.

Idag utgör uppskattningsvis 30 % av byggkostnaderna svinn och improduktivitet. Det är mycket! Med en digitaliserad byggprocess kan dessa förluster enkelt undvikas. Jag skulle vilja likna vår syn på ett smartare byggande med Lego. När min som senast fick en sprillans ny Legoask tog det honom inte mer än en halvtimme att utifrån ritningen sammanfoga leksaken. När bitarna sedan blandats med flera liter övriga bitar och han vill bygga samma sak igen går det betydligt långsammare. Byggande idag är väldigt mycket präglat av att vänta på rätt bitar och på att andra bitar ska bli rätt monterade. Med ett smartare byggande får du en perfekt paketerad uppsättning bitar – varje gång.

BIM (Building Information Modelling) är ett steg i rätt riktning. Men, inte heller här är svensk byggindustri i framkant. Många länder runt om i världen, särskilt utanför Europa, har varit mycket mer angelägna om att anamma detta förhållningssätt.

Mycket av det vi på IBM menar med smartare byggande handlar om att optimera processer, att länka samman hela kedjan från idé, till ritning, konstruktion, byggande och ända fram till att en byggnad rivs. Genom att knyta samman samtliga aktiviteter med detaljerad information om varje moment blir det tydligt hur ett projekt kan optimeras, effektiviseras och vad varje liten förändring får för tids-, kostnads- och resursmässiga konsekvenser. Men, detta kräver också att de allra flesta i byggbranschen måste börja jobba på ett annat sätt – arbetsätt och företag måste transformeras. Många andra företag och branscher har eller håller på att genomgå en sådan transformation. Vi på IBM har gjort det för vårt eget företag, och för många av våra kunder.

Jag skulle vilja se vad ett smartare byggande kan göra för svensk byggindustri. Börja jobba med processerna redan nu så att man är beredd när det vänder. Det kan definitivt bli en redig konkurrensfördel på en i övrigt hårt pressad marknad.

Vill du veta mer om hur du kan utnyttja smartare byggande för att förbättra din konkurrenskraft? Hör av dig till mig så kan jag berätta mer.

Dela krönika

Vill du veta mer om smartare byggnader, kontakta:

Pierre Sundgren

Pierre Sundgren
Pierre Sundgren är ansvarig för området smartare byggnader och smartare byggande.

Kontakta Pierre: