Smartare städer

Pittsburgh. Inte som Stockholm…

Share this post:

Av hundratals städer som sökt IBM Smarter Cities Challenge blev Pittsburgh en av de utvalda. Borgmästaren Luke Robert Ravenstahl bad om hjälp med hur man kan använda data för att få en bättre trafiksituation. Jag är en av sju personer från IBM som under tre veckor tog fram rekommendationer.

Det första jag lärde mig är att USA inte är som Sverige och att Pittsburgh inte är som en vanlig stad i Sverige. Utmaningarna är liknande men förutsättningarna är helt annorlunda.

”No more taxes”

  • Sedan Pittsburghs storhetstid på 60-talet har befolkningen halverats till ca 300 000, men minskningen har nu stagnerat och man hoppas på ett oförändrat befolkningsunderlag.
  • Regionen är en ”donut” med många befolkningsrika förortskommuner och en citykärna bestående av trafikleder, arbetsplatser och parkeringsplatser. Kärnan är ganska folktom efter arbetstid.
  • Trots att befolkningen har minskat är det betydande trängsel på trafiklederna under rusningstiderna. Bilar har ett självklart företräde i gaturummet.
  • Kollektivtrafiken ses som social service och används i huvudsak av dem som inte har bil. Information och servicenivå är dålig. Bussarna är proppfulla under rusningstrafik.
  • Det finns små resurser på lokal nivå och de politiska budskapen från alla håll är ”No more taxes”. Många personer inom offentlig sektor har blivit uppsagda. De som är kvar har ingen löneutveckling och stadens ekonomi är satt under statlig kontroll.
  • Arv av pensionsavsättningar, starka fackföreningar som motsätter sig förändringar och en fragmenterad och ineffektiv administration är andra faktorer som försvårar utvecklingen.

En ny generation

Men, det finns en ny generation medborgare som ger hopp om ett stadsliv som är på väg att växa fram genom asfalten, ungdomar som kräver cykelbanor, hänger på utekaféer m m. Med detta kommer förhoppningar om ett smartare och mer uthålligt transportsystem.

Fortsättning följer snart, när våra rekommendationer har presenterats för borgmästare Luke Robert Ravenstahl.

Läs mer om Smartare Städer och Smartare Transporter

/Gunnar

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer