Smartare marknadschef

Nordiska marknadschefer oförberedda på den digitala omställningen

Share this post:

 

Jag är marknads- och kommunikationschef på IBM. Jag tycker att det är otroligt kul och spännande att göra just detta – just nu! Jag älskar förändring och ny teknik – ja, och Formul-1 (men, det är en helt annan historia). Varför jag tycker att mitt jobb är så intressant är bland annat för att det är så stora förändringar inom marknads- och kommunikationsområdet för närvarande.

Aldrig har vi haft så mycket information att tillgå, aldrig har vi haft så många nya kanaler att utnyttja i vår kommunikation och aldrig förut har vi haft så mycket att vinna på att låta alla våra medarbetare och anställda vara delaktiga i att skapa och bära ut just vårt företags värde och värderingar.

Just för att marknadsföringsområdet är under så stor förändring tyckte vi på IBM att det skulle vara extra intressant att höra hur marknadschefer uppfattar sin situation. Så vi gick ut och frågade – inte mindre än 1734 marknadschefer i 64 länder – hur de ser på saken.

Sammanfattningsvis kan man säga att marknadschefer generellt sett ser stora utmaningar med att utnyttja sociala medier i sin marknadsföring, hantera de enorma informationsmängderna från en rad olika källor, dra nytta av antalet kanaler och mobila enheter på ett bra sätt samt att förstå och engagera sig i sina kunder, som nu har mer kunskap och makt än någonsin tidigare. De allra flesta anser att dessa områden kommer att vara mycket viktiga de närmaste åren, men de uppger också att de inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att dra ful nytta av allt detta nya.

Jag tycker också att det är lite förvånade att marknadschefer i Norden anser sig vara mindre förberedda inom dessa områden än vad de internationella marknadschefskollegorna uppger.

Jag vill därför gärna dela med mig av de erfarenheter jag har från marknadsområdet och de insikter som framkommer i undersökningen. För att få full utväxling på våra marknadsaktiviteter krävs att vi förstår och utnyttjar allt det nya:

 • Lär känna dina kunder
  Kunderna idag är mer upplysta men också mer kritiska än tidigare. För att bättre lära känna våra kunder måste vi förstå varifrån kunderna hämtar sin information, var företagets produkter eller tjänster diskuteras och kommenteras samt hur relationer och dialog med kunderna bäst kan skapas. Idag finns det verktyg och tjänster som kan hjälpa dig med detta.
 • Bygg relationer
  Kunder idag vill gärna vara involverade. De vill ha möjlighet att påverka de företag de interagerar med. Därför måste du se till att du kan utnyttja de nya kanalerna för att interagera med kunderna, både före under och efter själva köpet. Kunder idag vill till exempel kunna få personlig service oavsett om de handlar via nätet eller i ett personligt möte.
 • Mät och analysera
  Vi agerar alla på en allt mer global marknad, med allt snabbare förändringar. För att kunna vara framgångsrik behöver du inte bara veta vad som gick bra historiskt, vad som går bra nu utan också vad som kommer att hända framöver. Du behöver därför ha verktyg och stöd för att kunna göra denna typ av analyser. Det kommer också att bli allt viktigare att ha en ökad grad av mätbarhet i dina marknadsföringsaktiviteter. Med bättre analyser och beslutsunderlag kan du också styra dina marknadsföringsbeslut på ett bättre sätt framöver. Så att du kan hjälpa ditt företag att lyckas i en allt hårdare global konkurrens.
 • Utnyttja din ”Corporate character”
  I en tid när anställda bloggar, twittrar och interagerar i en rad sociala nätverk är den anställda som bärare av ditt varumärke enormt viktig. Därför bör du som marknadschef jobba med vilket värde och vilka värderingar som ni står för och på vilket sätt de anställda kan dra nytta av dessa i sitt arbete och i sina externa relationer.

Jag är jättenyfiken på vad du tycker om de nya spännande marknadsföringsmöjligheterna som ligger framför oss.

Om du vill läsa hela CMO-studien så finns den tillgänglig här.

More stories

Kundupplevelse är allt!

Idag kan du handla nästan vad du vill, när du vill och hur du vill. Att hitta en fysisk butik eller e-handelsplats är ofta inte ett problem för dig som kund. För handlaren kan det dock vara helt avgörande att besökare eller konsumenter blir nöjda, kommer tillbaka för fler köp och även rekommenderar butiken till […]

Läs mer

Förvänta dig det oväntade

”Om man fokuserar för mycket på nuet riskerar man att missa framtiden,” sa en gång John F Kennedy. Det är inte dumt. Och inom marknadsföring är detta ytterst aktuellt. Idag försöker vi på marknadssidan jonglera nya kanaler, en explosion av användbar data, sociala medier, nya användarbeteenden, tillgänglighet i mobilen och samtidigt allt högre krav på […]

Läs mer

Curiousity marketing – det är mitt tips!

Jag har jobbat med marknadsföring i snart 10 år. Det har varit en helt fantastisk resa. Det är svårt att se, när man är mitt i det, hur mycket som verkligen hänt och förändrats under den här tiden – ja, inom många områden, så klart, men verkligen inom marknadsområdet. Hela utvecklingen med det mobila, hur […]

Läs mer