Smartare bank & finans

Kunder idag är bättre uppdaterade och kräver mer – vad gör du för att möta kraven?

Share this post:

Om du hittar en artikel i tidningen i dag som handlar om bank så är det en mix av död och pina, besparingar, nya regleringar eller uppsägningar. Det finns dock en annan viktig aspekt som bankerna bör beakta: Kunderna.

Kunders förväntningar har aldrig varit högre. Det är förväntningar på högre service, rätt produkter och lågt pris. Ytterligare en förväntning är att kontakt ska ske på kundens villkor, fysiskt, digitalt, mobilt och framför allt när det passar kunden.

Den tekniska utvecklingen har dessutom givit kunderna möjlighet till full transparens kring just produkter, priser och service. Med nätet har kunderna också ett verktyg för att ständigt vara i kontakt med både varandra och med företag!

Några av de utmaningar som denna kundmakt skapar och som jag har sett hos många finansiella organisationer är:

  • Hur ska vi bättre förstå och förutspå våra kunders beteende baserat på den insikt som (oftast) redan finns inne i organisationen?
  • Hur ska vi kunna marknadsföra och sälja rätt produkt till rätt pris till rätt kund?
  • Hur ska vi kunna förutsäga vilka kunder som är lojala och hur ska vi kunna öka denna kundlojalitet?

Dessa och fler frågeställningar tar IBM Institute for Business Value (IBV) upp i sin rapport Capitalizing on the Smarter Consumer.

Några resultat som vi har sett hos banker som har fokuserat på dessa frågeställningar är:

  • En nordamerikansk bank uppnådde en ROI på 642 % på sina marknadskampanjer
  • En asiatisk bank minskade tiden det tog att ta in nya företagskunder med 60 %
  • En europeisk bank i Brasilien förbättrade kundnöjdheten hos sina företagskunder genom att förbättra tillgängligheten till 99 %

Går du runt och tänker på dina kunder och deras lojalitet. Eller är du nyfiken på hur bankerna i exemplen ovan lyckades nå sina resultat? Gör så här:

  1. Läs mer om det vi kallar Smarter Commerce
  2. Råkar du vara i Toronto 19 – 23 september för SIBOS så besök mig i IBMs monter för en introduktion av Smarter Commerce och för att träffa våra experter inom kundbeteende
  3. Kontakta mig så kommer jag till dig istället och berättar om Smarter Commerce och vad det innebär.
More stories

Finn balanspunkten mellan bedrägeri och kundnöjdhet

I takt med den ökande digitaliseringen av samhället i stort samt de svenska bankernas produkter och tjänster i synnerhet ser vi att kriminella organisationers intresse för nätbrott är på stark frammarsch. Enligt 2013 års Norton Report utsätts 12 personer varje sekund för någon form av nätbedrägeri. Vidare visar andra internationella studier att drygt 70 % […]

Läs mer

Finansinspektionens direktiv är ingen hämsko för Cloud – Titta vi flyger!!

Om du har flugit någon gång känner du säkert igen den där speciella känslan som infinner sig när planet korsar molnen. Uttrycket ”ovan molnen är himlen alltid blå” visar sig ju vara helt sant. Även om det regnar eller snöar på din avreseort eller din destination kommer du att korsa molnen som om ingenting hade […]

Läs mer

I finansbranschen är företagen 0,2 % kundorienterade

I mitt tidigare inlägg förespråkade jag en konkret (och radikal) förändring i synsättet på kundfokus i finansbranschen. Sen började jag plötsligt tveka: ”Har jag fel? Är det trots allt så att man fokuserar på kunderna och inte på produkterna”. Så kom resultatet från Svenskt Kvalitetsindex om hur (miss)nöjda kunderna är med sina banker och jag fick […]

Läs mer