Share this post:

Vitalisveckan är över och några intensiva dagar av möten, föreläsningar och diskussioner läggs till handlingarna. Jag tycker det var flera saker som var bättre i år än tidigare. Det var fler besökare, den nya hallen gav mer rymd och vi var mycket nöjda med alla spännande diskussioner vi hade i samband med vårt Speakers Corner! Tack alla ni som var med och bidrog med 100 idéer för Sverige!

Vi hade många möten som handlade om Watson och hur vi med hjälp av smart analys inte bara kan slå mästarna i Jeopardy, utan även skapa morgondagens smarta beslutsstöd. Ta NPÖ som ett exempel. Denna nationella integrationsplattform kämpas det med för att få utrullad och det känns som att det stora värdet för landstingen fortfarande inte är tydligt utkristalliserat. Tänk om vi skulle addera på lite analys- och beslutsstöd till NPÖ, som gör att de anslutna får aktivt stöd i sina vårdprocesser. IT-tjänster som skapats med fokus på verksamhetsnytta! Då skulle man inte behöva ”trycka ut” denna typ av lösningar på marknaden, utan vårdgivarna skulle stå i kö för att ta del av dessa smarta IT-stöd. Christina Kling-Hassler och Mats Nomberg från Stockholm Läns Landsting, skrev just ett bra inlägg om nästa generations IT-stöd och hur de behöver bli bättre på att stödja vårdprocesserna.

När det gäller nästa generations IT-stöd och nyttjande av Health Analytics så har vi faktiskt mycket att lära av projekt utanför Sverige, vilket jag kommer ta upp i ett kommande inlägg!

More stories

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer

IBM på Chalmers Initiativseminarium om Big Data, 25-26 mars 2014

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna […]

Läs mer