Innovation

Framtidens sjukvård med Jeopardy och Harry Potter!

Share this post:

Så har dammet börjat lägga sig från den spännande ehälso-konferensen HIMSS i Orlando som jag tidigare skrev ett inlägg inför! Den svenska delegationen bestod av närmare 50 personer med socialdepartementet i spetsen. Vi hade flera spännande möten för smartare sjukvård inom gruppen samt med internationella specialister på mässan.

En av höjdpunkterna som IBM presenterade var givetvis Watson MD som just vunnit över mästarna i Jeopardy! I en fullsatt monter berättade IBM:s Healthcare Manager, Dan Pelino hur vi nu etablerar samarbeten med ledande vårdaktörer för att skapa morgondagens smarta beslutsstöd för hälso- och sjukvård! Mer om detta kommer vi berätta om på Vitalis i april!

En annan spännande nyhet var det strategiska samarbetet som IBM just etablerat med Premium Heathcare, som är en allians av mer än 2400 amerikanska sjukhus som samverkar för bättre kvalitet och effektivare vård. .

Vår svenska delegation hade förmånen att få exklusiva föredrag kring lunchträffarna där bl.a Texas Health Resources pratade om Innovation och vikten av att tänka och agera innovativt i alla lägen för att nå de förändringar man strävar efter. Tiden har kommit då vården kan börja dra nytta av den innovation som sker utanför sjukhusspecifika system. Lösningen att klara av Jeopardy-frågor är ett exempel och andra exempel på mässan var interaktion med hjälp av 3D, iPads och röststyrning.

Himss egen kväll på The Wizarding World of Harry Potter där man med imponerande robotteknik och avancerade animering plötsligt befann sig mitt i jakten på ”kvicken”, fick en att för ett ögonblick fantisera hur framtidens virtuella koloskopier och angiografier skulle kunna utföras…

More stories

Design Thinking är en process för att ta sig framåt

Ideér kommer inte från ingenstans. Design Thinking är en process för att ta sig framåt, oavsett om man har  – eller inte har  – idéer. Från inga idéer till många idéer, och från många idéer till den ”rätta” idén. ”Design Thinking” har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren eller så, men det är inget […]

Läs mer

Det femte paradigmet

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.”  Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer