Hoppa till huvudinnehållet

Smartare sjukvård

From Evidence to Insight - en rapport om hur samordning och kunskapsutbyte ger smartare och bättre sjukvård

Krönika: Vårdpersonal, kräv verktyg som gör er stolta över den svenska vården!

Sverige är ett av de länder som spenderar mest på sjukvård i världen. Dessutom har studier visat att kanske så mycket som 30 % av kostnaderna i vården går till spill. Det finns dock stora möjligheter att med några få åtgärder kunna åstadkomma stor förändring. Vi på IBM har dessutom varit med att utforma och implementera en rad smarta lösningar för sjukvård runt om i världen – som redan idag kunnat visa påtagliga kvantifierbara positiva resultat.


From Evidence to Insight

En rapport om hur samordning och kunskapsutbyte ger smartare och bättre sjukvård

Dagens sjukvård är under stor press och det finns ett stort behov av att hitta nya vårdmodeller som främjar samordning och kunskapsutbyte mellan olika vårdgivare, med mål att ge patienterna bättre vård. IBM har tagit fram en rapport som visar hur vården kan bli effektivare och mer patientcentrerad.Watson-baserat verktyg för cancervård


Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) och IBM samarbetar för att utveckla ett kraftfullt verktyg för cancervård. Verktyget baseras på IBMs datorsystem Watson (US), och kommer att kunna ge medicinsk personal bättre tillgång till cancerdata och behandlingsinformation. Initiativet kommer att kombinera datorkraften i Watson med MSKCCs kliniska kunskap och även information om en rad cancerfall samt molekylär- och gendata.


Watson används för sjukvårdsutbildning på Cleveland Clinic

IBMs superdator Watson hjälper Cleveland Clinic att utveckla medicinsk utbildning och forskning. Studenterna tränas tillsammans med Watson att praktiskt utöva det de lärt sig, formulera hypoteser och genom Watsontekniken hitta relaterad information i de senaste journalerna för att fastställa rätt diagnos och behandlingsmetod.


Om du vill veta mer om Smartare sjukvård, kontakta:


Stefan Ohlsson
Healthcare Industry Leader - Nordic

Om Stefan:
Stefan arbetar med försäljning och utveckling av IBMs lösningar inom IT i vården på den Nordiska marknaden.

Kontakta Stefan

Följ mig på IBMs blogg där jag bloggar om en smartare sjukvård.

Torbjörn Hägglöf
Torbjörn är kundansvarig inom området Life Sciences


 

Vi bloggar om smartare sjukvård– läs och debattera

En smartare planet

På IBMs blogg ensmartareplanet.se bloggar vi regelbundet om sjukvård och lifescience. Hä rkan du läsa om vad vi gör, event vi deltar på och även läsa inlägg från intressanta gästbloggare.

På bloggen kan du också kommentera, diskutera och ställa frågor.


 

Watson – för en smartare sjukvård

Watson är IBMs superdator som framgångsrikt tävlat mot supermästare i Jeopardy. IBMs forskare har utvecklat och tränat Watson för att kunna utmana människans förmåga att snabbt, korrekt och pålitligt svara på talade frågor, utan anslutning till Internet. Watson kan både hantera ironi, gåtor, underfundigheter och andra knepigheter som människor behärskar, men som datorer traditionellt sett inte hanterar så bra. Dessutom måste Watson snabbt kunna scanna enorma datamängder för att hitta svar inom vitt skilda ämnen, som tv-personligheter, historia och maträtter. Watsons förmågor kan bland annat få stor praktisk användning inom sjukvården för att hjälpa vårdpersonal att analysera mätresultat, patientdata och medicinsk fakta – för att på så vis bistå läkare i diagnosarbetet.


 

Prediktiv analys hjälper barn att överleva

University of Ontario, Institute of Technology (UOIT) har ökat överlevnadsgraden hos för tidigt födda barn genom att integrera och analysera ett flöde av medicinsk data i realtid. Genom att samla in detaljerade uppgifter och analysera dessa kan exempelvis en uppseglande infektion upptäckas upp till 24 timmar innan den bryter ut.