Affärsanalys

Informationsdränkning – eller nya medel att bli framgångsrik

Share this post:

Vi översköljs av information. Det innebär naturligtvis stora möjligheter till att bilda sig uppfattningar om olika saker och att få tillgång till mängder med kunskap. Idag motsvarar den totala mängden digital information en hög med böcker som når från planeten Pluto och till solen och tillbaka. Men, informationsmängderna adderar också avsevärt till komplexiteten i många företags affärsprocesser. Det här har IBM tittat lite närmare på. I rapporten Breaking away with business analytics and optimization har vi intervjuat närmare 400 verksamhetschefer över hela världen om deras användning av information och business intelligence.

Inlägg_63_BAO

I rapporten visar det sig att många företag trots de enorma datamängderna ofta upplever sig ha brist på användbar information eller är oförmögna att snabbt och effektivt analysera ostrukturerad data. Var tredje verksamhetsansvarig uppger att de fattar kritiska beslut med inkomplett information eller med underlag som inte är tillförlitligt. Denna situation tvingar många organisationer att främst förlita sig på historiska erfarenheter – enligt devisen såhär har vi alltid gjort!

I rapporten framkommer att riktigt framgångsrika organisationer till stor del har ersatt intuition som beslutsgrund. Dessa verksamheter har i stor utsträckning implementerat BAO (Business Analytics and Optimization) istället.

Tidigare var informationsdränkning ett hinder för att fatta bra beslut. Idag ger teknik och analysexpertis det omvända. Ju mer och varierad informationen är desto bättre kan organisationer förutse vad som kommer att hända i framtiden och vidta effektiva åtgärder.

IBM är delaktiga just i ett sådant projekt där ett amerikanskt sjukhus ökat överlevnadsgraden hos förtidigt födda barn genom att integrera och analysera ett flöde av medicinsk data i realtid. Genom att samla in detaljerade uppgifter och analysera dessa kan exempelvis en uppseglande infektion upptäckas upp till 24 timmar innan den bryter ut. Det tycker vi är ett smart sätt att utnyttja information.

More stories

Förvänta dig det oväntade

”Om man fokuserar för mycket på nuet riskerar man att missa framtiden,” sa en gång John F Kennedy. Det är inte dumt. Och inom marknadsföring är detta ytterst aktuellt. Idag försöker vi på marknadssidan jonglera nya kanaler, en explosion av användbar data, sociala medier, nya användarbeteenden, tillgänglighet i mobilen och samtidigt allt högre krav på […]

Läs mer

Mindre företag kan utmana bjässarna med rätt analysverktyg

Att försöka se in i framtiden och därmed vara bättre förberedd för vad som kommer att hända imorgon är ett område med lång historik. När den danska fysikern Niels Bohr fick frågan om kvantfysikens roll i framtiden svarade han skämtsamt att ”det är svårt att förutsäga något som helst, speciellt om framtiden”. Påståendet är delvis […]

Läs mer

Tillverkningsindustri – Ni har bara ett steg till en ny affärsmodell!

Ni vet teorin om “Six degrees of separation”, att allt och alla på något sätt hänger ihop med maximalt sex stegs. När jag tänker på hur vi som individer och företag agerar idag börjar jag allt mer tycka att det är fel. Idag är mer eller mindre allt och alla sammankopplade med bara ett steg. […]

Läs mer