Affärsanalys

Mindre företag kan utmana bjässarna med rätt analysverktyg

Share this post:

Tobias Mejstad

Tobias Mejstad
Seniorkonsult på Advectas

Att försöka se in i framtiden och därmed vara bättre förberedd för vad som kommer att hända imorgon är ett område med lång historik. När den danska fysikern Niels Bohr fick frågan om kvantfysikens roll i framtiden svarade han skämtsamt att ”det är svårt att förutsäga något som helst, speciellt om framtiden”. Påståendet är delvis sant, men det är lika sant att den som är någorlunda förberedd har ett bättre utgångsläge än den som inte är det.

När man försöker sia om framtiden är en bra start att se på vad som har hänt tidigare, gärna i form av kvantifierad data. Att mängden tillgänglig data kommer att öka i framtiden har nämnts så frekvent att det blivit en truism. Lejonparten av experterna är överens om att vi inom de kommande decennierna kommer få bevittna denna enorma ökning, som drivs av differentierade datakällor inkluderande sensorer, loggar, webbdata etc. I respons till ökningen har vi redan sett, och kommer fortsatt att se, lösningar för att hantera, analysera och kunna dra slutsatser baserat på dessa stora datamängder, så kallad Big Data.

Ovanstående är ingen ny information för den insatte; och det är helt fint att göra bedömningen att fenomenet kommer vara av stor vikt i framtiden. Vad de flesta som reflekterar om området dock inte tar upp är att det faktiskt inte krävs särdeles stora datamängder för att kunna arbeta effektivt med att försöka förutsäga framtiden (så kallad prediktiv analys). Tvärtom är det, enligt mig, kanske mest intressanta att även mindre och medelstora företag nu har möjlighet att få åtkomst till de lösningar som tidigare endast var stora företag förunnat. Dessa företag har genom tidigare BI-lösningar ofta samlat den datamängd som krävs och letar nu efter ytterligare möjligheter att skapa värde av den. En lägre kostnad samt större användarvänlighet beträffande lösningarna har minskat instegströskeln och hjälpt till att driva på något som liknar en ”demokratisering” av området.

Det kanske mest populära området för prediktiv analys handlar om att förutsäga kundbeteenden – vilka produkter/tjänster en viss kund är intresserad av att köpa i framtiden, eller om en kund kommer att lämna relationen med företaget. Här finns möjligheten att på ett strukturerat och faktabaserat sätt arbeta med området och att, förutom svar på ovanstående frågor, få djupare insikt i företagets kunder och deras karaktäristika.

Att instegströskeln har blivit lägre motsäger dock inte att det krävs ett strukturerat arbetssätt och engagerande personer med bred teknisk och verksamhetsmässig kompetens för att kunna leverera solida resultat inom området. Tron att man på något sätt automatiskt, eller med begränsad mänsklig inblandning, kommer att kunna skörda de frukter som det nya analysområdet har potentialen att erbjuda är en farlig villfarelse. Detta är i synnerhet sant när man begrundar att nämnda frukter är att betrakta som verksamhetsmässig kärnkompetens som har möjligheterna att ge företaget en bestående konkurrensfördel på marknaden.

Speciellt intressant blir det att se vilka implikationer den här utvecklingen får för konkurrensen mellan organisationer inom branscher som vi kanske inte annars förknippar med det avancerade analysområdet. Jag ser också framför mig att mindre och medelstora organisationer, nu utrustade med ytterligare ett redskap samt med agiliteten att handla snabbt baserat på funna insikter, får större möjligheter att ta sig an bjässarna inom sina respektive branscher. Vi står inför spännande tider framöver.

Detta och mycket mer kommer vi att berätta mer om på IBM Business Connect 7 oktober. Möt oss där!

Tobias Mejstad är seniorkonsult på Advectas och har flera års erfarenhet av att hjälpa företag arbeta praktiskt med områdena information management och avancerad analys. Hans erfarenhet inkluderar några av nordens ledande företag inom finans, logistik och telekom.

More stories

Det hänger inte bara på storleken

Vi på IBM har ju länge visionerat och propagerat för att molnet är framtiden. Och vi har också själva baserat stora delar av vår egen IT-miljö i molnet. Om det fortfarande råder någon som helst tvekan om molnets vara eller inte vara så kan jag nu peka på en oerhört viktig milstolpe och ett tydligt […]

Läs mer

Ständigt denna säkerhet!

Mitt namn är Ola Wittenby och jag har lång erfarenhet av att jobba inom säkerhetsområdet. Det är, som ni säkert förstår, ett ständigt aktuellt ämne. Hittills har 2014 varit ett mycket intressant år, tycker jag. Inte minst på grund av t.ex. Heartbleed och Shellshock, sårbarheter som fick stor publik uppmärksamhet i april och september i […]

Läs mer

Smartare Industri – andra är redan där

För ett tag sedan skrev jag om hur mycket tillverkande företag hade att vinna på att utnyttja data, uppkoppling och intelligens för att kunna utveckla och erbjuda nya tjänster och affärsmodeller. Jag hoppas att det gav nya idéer och en hel del inspiration. Det finns dock lite eller inget utrymme för att vila på lagrarna […]

Läs mer