Wiedza kluczowa dla skutecznej implementacji technologii blockchain

Przygotowane przez IBM opracowanie „Łańcuch bloków dla opornych”, obecnie dostępne w 3. wydaniu, pozwoliło zapoznać się z technologią blockchain ponad 68 000 czytelników.

Zawartość:

  • Podstawowe koncepcje łańcucha bloków
  • Jak działa łańcuch bloków
  • Łańcuch bloków w działaniu: zastosowania
  • Środowisko Hyperledger, obsługiwane przez Linux Foundation
  • Dziesięć kroków do pierwszej aplikacji opartej na łańcuchu bloków

Platforma Blockchain — przegląd

Definicja: Łańcuch bloków (ang. blockchain) to współużytkowany, niezmienialny rejestr, który upraszcza proces rejestrowania transakcji i śledzenia zasobów w sieci biznesowej.  Zasób  może być materialny (dom, samochód, gotówka, grunt) lub niematerialny (własność intelektualna, patenty, prawa autorskie, branding). W sieci blockchain można śledzić i kupować/sprzedawać niemal wszystko, co ma jakąś wartość, ograniczając w ten sposób ryzyko i koszty ponoszone przez wszystkie zaangażowane strony.

Znaczenie łańcucha bloków: Informacja jest fundamentem działalności gospodarczej. Im szybciej dociera do celu i im jest dokładniejsza, tym lepiej. Łańcuch bloków jest idealnym nośnikiem tych informacji, ponieważ zapewnia natychmiastowy, wspólny i całkowicie przejrzysty dostęp do danych przechowywanych w niezmiennym rejestrze, do którego dostęp mają wyłącznie użytkownicy sieci z odpowiednimi uprawnieniami. Sieć blockchain pozwala śledzić zamówienia, płatności, rachunki, produkcję i wiele innych rodzajów informacji. A ponieważ wszyscy uczestnicy widzą tę samą, wspólną wersję wiarygodnych danych, wszystkie szczegóły transakcji na wszystkich jej etapach są znane, co sprzyja zaufaniu i stwarza nowe możliwości optymalizacji działań.

Najważniejsze składowe łańcucha bloków

Rozproszony rejestr

Wszyscy uczestnicy sieci mają dostęp do rozproszonego rejestru i zawartego w nim niezmiennego rejestru transakcji. Dzięki współdzielonemu rejestrowi transakcje są rejestrowane tylko raz, co pozwala zapobiegać dublowaniu działań, często zdarzającemu się w tradycyjnych sieciach biznesowych.

Niezmienne rekordy

Po zarejestrowaniu transakcji we współdzielonym rejestrze żaden uczestnik nie może go modyfikować ani nim manipulować. Jeśli rekord transakcji zawiera błąd, w celu jego wyeliminowania należy dodać nową transakcję — i obie pozostają widoczne.

Inteligentne umowy

W celu przyspieszenia przetwarzania transakcji w łańcuchu bloków przechowywany jest zestaw reguł — tzw. „inteligentna umowa” (smart contract) — która podlega automatycznemu wykonaniu. Może ona określać np. warunki przekazania obligacji korporacyjnych, warunki ubezpieczenia w podróży i różne inne postanowienia.

Korzyści z łańcucha bloków

Co musi się zmienić: Zespoły odpowiedzialne za procesy operacyjne często poświęcają dużo czasu na przechowywanie tych samych danych, które są już dostępne gdzie indziej, oraz na weryfikację rzetelności informacji. Systemy przechowywania danych mogą być podatne na oszustwa i cyberataki. Ograniczona transparentność spowalnia weryfikację danych. A wraz z nadejściem internetu rzeczy wolumen transakcji gwałtownie rośnie. Wszystko to spowalnia działalność i odbija się negatywnie na wynikach finansowych — co rodzi potrzebę lepszych rozwiązań. Pora na łańcuch bloków.

Cyfrowy fundament bezpieczeństwa

Wzmocnione zaufanie

W sieci blockchain, dostępnej wyłącznie dla jej użytkowników, można mieć pewność, że otrzymywane dane są bezbłędne i aktualne, a poufne rekordy łańcucha bloków będą udostępniane tylko tym członkom sieci, którzy otrzymali odpowiednie uprawnienia dostępu.

Pracownik działu IT wprowadzający dane na tablecie

Większe bezpieczeństwo

Konsensus wszystkich uczestników sieci co do bezbłędności danych jest wymagany, a wszystkie zweryfikowane transakcje pozostają niezmienne, ponieważ są zarejestrowane na stałe. Nikt, nawet administrator systemu, nie może usunąć transakcji.

Mężczyzna pracujący na tablecie z pisakiem

Większa efektywność

Dzięki rozproszonemu rejestrowi, który jest współużytkowany przez uczestników sieci, można uniknąć czasochłonnego uzgadniania rekordów. Aby przyspieszyć transakcje, w łańcuchu bloku można zapisać zestaw reguł, tzw. inteligentną umowę, i automatycznie ją wykonywać.

Jak działa łańcuch bloków

Notebook podłączony do sieci transakcyjnej

Każda realizowana transakcja jest rejestrowana jako „blok” danych

Transakcje te przedstawiają ruch zasobu, który może być środkiem materialnym (produkt) lub niematerialnym (własność intelektualna). Blok danych może zawierać informacje wybrane przez użytkownika: kto, co, kiedy, gdzie, ile, a nawet stan zasobu — takie jak temperatura dostawy żywności.

Kobieta unosząca się w bieli dotyka abstrakcyjnego bloku informacji

Każdy blok jest połączony z blokiem poprzednim i następnym

Bloki tworzą łańcuch danych, powstający w miarę przemieszczania się zasobu pomiędzy lokalizacjami lub zmiany jego właścicieli. Bloki dokumentują czas i kolejność transakcji, a przy tym są powiązane w sposób uniemożliwiający zmianę danych lub wstawienie nowego bloku między istniejące.

Mężczyzna wewnątrz rdzenia systemu, zmieniający ustawienia

Transakcje są powiązane w niezmienialnym łańcuchu: łańcuchu bloków

Każdy dodatkowy blok wzmacnia wiarygodność poprzedniego bloku i tym samym całego łańcucha. W efekcie każda ewentualna próba manipulacji w łańcuchu bloków będzie natychmiast widoczna, co jest kluczem do faktycznej niezmienialności danych. Zapobiega to możliwości ingerowania w dane przez osoby trzecie oraz tworzy wiarygodny rejestr transakcji dla uczestników sieci.


Krótkie wprowadzenie do technologii blockchain

Zrozumienie podstaw technologii blockchain nie jest łatwe. Na szczęście zespół IBM Food Trust™ — sieci blockchain umożliwiającej stworzenie bezpieczniejszego i inteligentnie funkcjonującego systemu dostaw żywności — przygotował krótkie materiały wideo, które ułatwiają to zadanie.

ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ

Czym jest łańcuch bloków?

Zdobądź podstawowe informacje na temat technologii blockchain: w jaki sposób bloki przyjmują dane reprezentujące zasoby, jak chronologicznie łączą się one w niezmienny łańcuch oraz na czym polegają różnice pomiędzy łańcuchem bloków a kryptowalutami, takimi jak Bitcoin.

Łańcuch bloków z bliska

Dowiedz się, jak zdecentralizowana natura łańcucha bloków wyróżnia go na tle tradycyjnych metod przechowywania rekordów. Poznaj korzyści, jakie w transakcjach biznesowych zapewnia łańcuch bloków dostępny dla uprawnionych użytkowników. I zobacz, w jaki sposób sprzyja podnoszeniu poziomu zaufania i przejrzystości.

Śledzenie łańcucha dostaw

Przemysł spożywczy to jeden z wielu, którego oblicze zmienia technologia blockchain. Dowiedz się, jak pozwala ona śledzić informacje o czasie, miejscu i sposobie uprawy, zbioru, dostawy i przetwarzania żywności, chroniąc jednocześnie dane uczestników sieci.

Łańcuch bloków fundamentem zaufania

Łańcuch bloków sprzyja budowie zaufania, ponieważ stanowi współdzielony rejestr prawdziwych informacji. Dane wiarygodne w oczach wszystkich użytkowników pomagają wykorzystywać inne nowe technologie, które radykalnie zwiększają efektywność, przejrzystość i skuteczność działań.


Typy sieci blockchain

Sieć blockchain można zbudować na wiele sposobów. Może być ona publiczna, prywatna, dostępna dla uprawnionych użytkowników lub stworzona przez konsorcjum.

Publiczne sieci blockchain

Publiczny łańcuch bloków to taki, do którego każdy może dołączyć i w nim uczestniczyć, czyli na przykład Bitcoin. Wady takiego rozwiązania to m.in. konieczność dysponowania wysoką mocą obliczeniową, nikła lub zerowa prywatność podczas realizacji transakcji, a także niski poziom zabezpieczeń. To ważne kwestie, nad którymi powinno zastanowić się każde przedsiębiorstwo implementujące technologię blockchain.

Prywatne sieci blockchain

Prywatna sieć blockchain, pod wieloma względami podobna do publicznej, to zdecentralizowana sieć równorzędna (peer-to-peer). W tej strukturze siecią zarządza pojedyncza organizacja kontrolująca dostęp uczestników, wykonująca protokół konsensusu i utrzymująca współużytkowany rejestr. W zależności od zastosowania rozwiązanie to pozwala znacząco podnieść poziom zaufania między uczestnikami sieci. Prywatny łańcuch bloków może być uruchamiany za korporacyjnym firewallem, a nawet obsługiwany w środowisku lokalnym.

Sieci blockchain dostępne dla uprawnionych użytkowników

Przedsiębiorstwa, które wdrażają prywatny łańcuch bloków, zwykle konfigurują sieć blockchain z uprawnieniami dostępu. Warto pamiętać, że publiczne sieci łańcucha dostaw również mogą być dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników. Rozwiązanie takie nakłada pewne ograniczenia na uczestników sieci oraz transakcje, do których mogą oni mieć dostęp. Aby dołączyć do sieci, uczestnicy muszą otrzymać zaproszenie lub zezwolenie.

Sieci blockchain stworzone przez konsorcjum

Obowiązki towarzyszące utrzymywaniu łańcucha bloków mogą być pełnione przez kilka organizacji jednocześnie. Te wstępnie wyselekcjonowane organizacje ustalają, kto może przesyłać transakcje lub uzyskiwać dostęp do danych. Sieć łańcucha bloków stworzona przez konsorcjum to idealne rozwiązanie, gdy wszyscy jej uczestnicy mają dysponować uprawnieniami i wspólnie odpowiadać za łańcuch bloków.

Bezpieczeństwo łańcucha bloków

Systemy zarządzania ryzykiem dla sieci blockchain

Podczas tworzenia aplikacji korporacyjnych w technologii blockchain istotne jest, aby opracować kompleksową strategię bezpieczeństwa, korzystającą ze standardów i zasad cyberbezpieczeństwa, usług ochrony i sprawdzonych procedur w celu ograniczania ryzyka ataków i oszustw.

Technologia blockchain z perspektywy sztuki

Poprosiliśmy pięciu artystów — niemających wcześniej do czynienia z łańcuchem bloków — o stworzenie dzieł sztuki przedstawiających kluczowe korzyści tej technologii. Zobacz efekty ich pracy, a następnie zdobądź więcej informacji od klientów i Partnerów Handlowych IBM, oglądając Blockparty, naszą nową serię webinariów.

Zastosowania i przykłady wdrożeń łańcucha bloków

Śledzenie świeżych owoców morza od momentu ich połowu

IBM Food Trust pomaga Raw Seafoods zwiększyć zaufanie w obrębie całego systemu dostaw żywności poprzez jej śledzenie od chwili połowu aż po supermarkety i restauracje.

Poprawa bezpieczeństwa kryptowalut w usługach finansowych

Metacoin, kryptowaluta od INBLOCK, opiera się na technologii Hyperledger Fabric. Sprawia, że cyfrowe transakcje przebiegają szybciej, wygodniej i bezpieczniej.

Lepsze wyniki służby zdrowia dzięki łańcuchowi bloków

IBM Blockchain Platform może zmienić sposób budowy zaufania, sprawdzania pochodzenia danych i pracy w obrębie Twojego ekosystemu. Wszystko po to, by polepszać jakość opieki nad pacjentami i rentowność organizacji.

Nowatorskie spojrzenie na łańcuch bloków, sztuczną inteligencję i internet rzeczy w łańcuchach dostaw

Dowiedz się, jak Golden State Foods wykorzystuje niezmienność łańcucha bloków do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i zapewniania wysokiej jakości żywności.

Promowanie innowacji w przemyśle naftowym i gazowniczym

Vertrax i Chateau Software uruchomiły pierwsze zbudowane na platformie IBM Blockchain rozwiązanie łańcucha bloków w środowisku wielochmurowym w celu wyeliminowania przestojów w łańcuchu dostaw ropy naftowej i gazu.

Większe zaufanie w relacjach sprzedawców z dostawcami

The Home Depot wykorzystuje rozwiązanie IBM Blockchain do uzyskiwania współużytkowanych, wiarygodnych informacji o wysyłanych i dostarczanych towarach, zmniejszając liczbę sporów wśród dostawców i przyspieszając ich rozstrzyganie.

Technologia blockchain dla przemysłu

Liderzy branży korzystają z rozwiązania IBM Blockchain do eliminowania przestojów, budowania zaufania i odkrywania nowej wartości. Wybierz swoją branżę, aby zobaczyć, jak się to odbywa.

Rozwiązania IBM Blockchain

IBM Blockchain Platform

Innowatorzy techniczni wybierają IBM Blockchain Platform, czołową platformę Hyperledger Fabric do budowania, eksploatowania, nadzorowania i rozwijania rozwiązań w dziedzinie łańcucha bloków w dowolnym środowisku obliczeniowym na platformie Red Hat® OpenShift®.

Doradztwo związane z łańcuchem bloków

Zespół IBM Blockchain Services, najwyżej oceniany w branży dostawca usług w dziedzinie łańcucha bloków, dysponuje wiedzą ułatwiającą budowę zaawansowanych rozwiązań opartych na najlepszej technologii. Ponad 1600 ekspertów w dziedzinie łańcucha bloków wykorzystuje wiedzę czerpaną z przeszło 100 nieprzerwanie działających sieci, aby pomagać w rozwoju i tworzeniu rozwiązań.

Wszystkie rozwiązania IBM Blockchain

Rozwiązanie IBM Blockchain to najszybszy sposób na skuteczne wdrożenie łańcucha bloków. Sieci utworzone przez IBM pomagają rozpocząć pracę z nową technologią. Możesz teraz łatwo dołączyć do innych przedsiębiorstw, które odmieniają oblicze dostaw żywności, łańcucha dostaw, finansowania handlu, usług finansowych, ubezpieczeń czy mediów i reklamy.

Zasoby dotyczące łańcucha bloków

Webinaria

Technologię blockchain o wiele łatwiej zrozumieć, gdy opowiadają o niej eksperci. Przygotowane materiały wideo powinni obejrzeć wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć, jak łańcuch bloków zmienia dotychczasowy sposób funkcjonowania świata.

Biuletyn

Nasz comiesięczny biuletyn jest po brzegi wypełniony przydatnymi informacjami na temat łańcucha bloków. Spośród setek źródeł wiadomości, które masz pod ręką, właśnie to szybko uznasz za absolutnie warte regularnej lektury.

Blog

W internecie nie brak materiałów na temat technologii blockchain. Mimo to blog IBM Blockchain Pulse Blog stanowi dla ponad miliona czytelników jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł wnikliwych analiz i spostrzeżeń dotyczących łańcucha bloków.

Podcasty

Załóż słuchawki i zanurz się w oceanie wiedzy, którą przekazują innowatorzy w dziedzinie łańcucha bloków. Posłuchaj, w jaki sposób technologia łańcucha bloków pomaga m.in. w odzyskiwaniu tożsamości czy zwalczaniu ubóstwa na świecie.

Analizy wdrożenia

Sprawdź, jak innowatorzy odmieniają swoje przedsiębiorstwa z pomocą IBM Blockchain Platform i znajdź inspirację dla własnych działań. Możesz dołączyć do istniejącej sieci blockchain lub wspólnie z nami stworzyć własną.

Dowiedz się jeszcze więcej z opracowań IBM

IBM Institute for Business Value przygotowuje jedne z najpopularniejszych raportów analitycznych poświęconych technologii blockchain. Kontynuuj naukę, zapoznając się z najnowszymi opiniami ekspertów.

Często zadawane pytania dotyczące łańcucha bloków

Czym technologia blockchain różni się od waluty Bitcoin?

Bitcoin jest nieuregulowaną walutą cyfrową. Bitcoin wykorzystuje technologię blockchain do rejestrowania transakcji.

Poniższy film wideo wyjaśnia, jaka jest między nimi różnica.

Co łączy rozwiązanie IBM Blockchain Platform z technologią Hyperledger?

IBM Blockchain Platform wykorzystuje technologię Hyperledger.

To rozwiązanie w dziedzinie łańcucha bloków, dzięki któremu każdy twórca oprogramowania może budować aplikacje oparte na łańcuchach bloków.

Odwiedź stronę WWW poświęconą technologii Hyperledger, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Czym są inteligentne umowy?

Inteligentne umowy stanowią nieodłączną część technologii blockchain. Automatycznie przeprowadzają transakcje i zapisują informacje w rejestrze bez konieczności podejmowania działań ze strony użytkowników.

Warunki inteligentnych umów są wspólnie uzgadniane przez członków sieci. Stanowią kluczowy składnik zaufanych i owocnych relacji między stronami.

Inteligentne umowy eliminują zasadniczo wszelkie formalności, usprawniają cały proces, a także pozwalają oszczędzać czas i pieniądze.

Dr Nigel Gopie — lider ds. marketingu globalnego IBM Blockchain odpowiedzialny za rozwiązanie IBM Food Trust — na swoim blogu szczegółowo omawia inteligentne umowy, pozwalając lepiej zrozumieć ich istotę.

Jak technologia blockchain może zrewolucjonizować całą branżę?

Technologia blockchain pozwala przedsiębiorstwom odmienić dotychczasowy sposób pracy.

Na przykład w branży diamentowej każda ze stron transakcji może mieć dostęp do:

  • zdjęć w wysokiej rozdzielczości,
  • niezmienialnych rekordów płatności,
  • świadectw autentyczności i innych dokumentów.

Czy mogę wdrożyć to rozwiązanie w dowolnej chmurze?

Oprogramowanie IBM Blockchain Platform zoptymalizowano z myślą o wdrożeniu w środowisku Red Hat® OpenShift®, nowoczesnej platformie korporacyjnej Kubernetes stworzonej przez Red Hat.

Oznacza to, że dysponujesz większą swobodą implementacji komponentów sieci łańcucha bloków. Możesz więc zdecydować się na architektury środowiska lokalnego, chmur publicznych lub chmur hybrydowych.

Potrzebuję bardziej szczegółowych informacji. Gdzie mogę je znaleźć?

Szczegółowe informacje dotyczące działania i możliwości sieci blockchain zawiera publikacja Wprowadzenie do rejestrów rozproszonych.

→  Dowiedz się więcej z kursu poświęconego technologii blockchain w serwisie IBM Developer

Poznaj możliwości rozwiązania IBM Blockchain Platform — jedynej w pełni zintegrowanej i opartej na łańcuchu bloków platformy dla przedsiębiorstw, którą zaprojektowano tak, by usprawniała wdrażanie, nadzorowanie i użytkowanie sieci biznesowych w środowisku wielu instytucji.

→ Zarejestruj się i pobierz opracowanie poświęcone IBM Blockchain Platform

Poznaj szczegółowe informacje na temat architektury Hyperledger Fabric — odkryj, czym się wyróżnia, dlaczego odgrywa tak dużą rolę w sieciach biznesowych i jak zacząć z niej korzystać.

→ Odwiedź stronę Hyperledger w serwisie IBM Developer

Skierowana do twórców oprogramowania publikacja Szybki start wyjaśnia, jak zbudować dynamicznie działającą sieć łańcucha bloków i rozpocząć programowanie aplikacji w ramach planu IBM Blockchain Platform Starter.

→ Zobacz przewodnik Szybki start przeznaczony dla programistów

Co możemy razem osiągnąć?

Dowiedz się, jak klienci z całego świata wykorzystują rozwiązanie IBM Blockchain, by odmienić dotychczasowe oblicze swoich przedsiębiorstw.