Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny produktu IBM Engineering Lifecycle Management

Co IBM Engineering Lifecycle Management może zaoferować Twojej firmie

IBM Engineering Lifecycle Management Extended umożliwia zespołom perfekcyjne radzenie sobie ze złożonością tworzenia inteligentnych, skomunikowanych produktów. Produkt ten — działający lokalnie lub w chmurze — pomaga inżynierom i twórcom oprogramowania z zakresu inżynierii systemów w spełnianiu stawianych im oczekiwań, skutecznym reagowaniu na zmiany i szybszym tworzeniu wysokiej jakości projektów, w zgodzie z obowiązującymi wymogami i bez utraty kontroli nad budżetem. Narzędzia, które oferuje, są ściśle ze sobą zintegrowane i przydają się na każdym etapie tworzenia systemów i oprogramowania. Pozwalają m.in. na zarządzanie wymaganiami, modelowanie i przeprowadzanie symulacji, zarządzanie jakością oraz kontrolowanie i planowanie przepływów pracy grupowej.

Korzyści

Realizacja potrzeb klientów

Analizuj wymagania, zarządzaj nimi i śledź ich pochodzenie w całym cyklu rozwoju produktu, by bez problemu zarządzać kosztami, jakością i ryzykiem.

Zarządzanie skalą i złożonością

Oparte na zdarzeniach planowanie, przepływy pracy i narzędzia do zarządzania zmianami wspierające pracę zespołów, a rozwiązania do globalnego zarządzania konfigurowaniem rewolucjonizują proces tworzenia linii produkcyjnych.

Wysoka jakość i szybkość

Wdrażaj zwinne metodyki, integruj architekturę i modelowanie projektu, przeprowadzaj symulacje i zarządzaj testami oraz jakością. Ponownie wykorzystuj komponenty w celu zwiększenia efektywności działań inżynieryjnych w ramach linii produktów.

Większa efektywność inwestycji

Wykorzystaj chmurę, aby działać sprawniej i szybciej oraz móc skupić się na innowacjach technologicznych. Wykorzystaj wzorce Scaled Agile Framework (SAFe®), by szybciej dostarczać produkty i usługi oraz osiągać zyski.

Uproszczone zapewnianie zgodności z wymogami

Precyzyjne identyfikowanie, śledzenie i analizowanie wymagań oraz zarządzanie nimi. Możliwość interpretacji wpływu zmian i zachowania informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymaganiami formalnymi i standardami.

Udoskonalone zarządzanie procesami

Większa dokładność, wydajność i przewidywalność inżynierii, a także udoskonalona współpraca między pracowniami dzięki spójnej realizacji procesów odpowiadających potrzebom.

Najważniejsze cechy

  • Zintegrowane rozwiązanie do budowania inteligentnych, skomunikowanych produktów
  • Definiowanie i analiza wymagań oraz zarządzanie nimi
  • Tworzenie modeli wizualnych, symulacji oraz testowanie architektur i projektów
  • Pomoc w zapewnieniu jakości w planie testów
  • Planowanie, śledzenie i wykonywanie kodu źródłowego oraz zarządzanie nim
  • Wizualizacja, analiza i pozyskiwanie spostrzeżeń w oparciu o dane dotyczące cyklu życia

Opinie klientów

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Wypróbuj bezpłatną wersję próbną

Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej i sprawdź, jak można zmniejszyć złożoność i zwiększyć szybkość rozwoju zintegrowanych produktów w dziedzinie internetu rzeczy. Skorzystanie z oferty nie wiąże się z powstaniem dodatkowych zobowiązań. Nie jest konieczne podawanie numeru karty kredytowej.

Oprogramowanie korporacyjne jako usługa

IBM Engineering Lifecycle Management Extended SaaS w wirtualnej chmurze prywatnej dla jednego podmiotu z tunelem VPN zabezpieczonym przez IPsec.

Wypróbuj przed zakupem