AI

Förvandlar du dina kunddialoger till ovärderliga insikter?

Share this post:

Digitaliseringen har lett till att vi idag har fler kommunikationsvägar än någonsin tidigare. Trots det föredrar många att använda sig av traditionella kanaler, som telefonsamtal, när de vill komma i kontakt med kundservice. Men en mängd företag anser att det blivit för kostsamt att erbjuda denna typ av tjänster och ser inte potentialen i datainsamlingen. Det vill vi på VOXO ändra på.

Med vår plattform hjälper vi företag att genomföra grundliga analyser av alla deras samtal. Genom våra AI-lösningar och röstanalyser kan vi ge insikter i realtid, vilket leder till en bättre förståelse för kundernas åsikter, problem och behov. Kunddialogen kan på detta vis bli en tydlig tillgång i verksamhetsutvecklingen.

Ett av de företag vi haft ett nära samarbete med är Coop. De har tidigare kunnat få fram allmän statistik på totala samtalsvolymer, men har saknat verktyg för att kunna ta ut detaljerade insikter från denna viktiga informationskälla. Tack vare vår plattform kan de fatta bättre beslut, som inte kommer från antaganden inom verksamheten, och dessutom förvandla värdefull information till genomgripande förändringar.

Under det senaste året har vi sett många positiva resultat av att skapa lösningar utifrån dessa kundinsikter, som blir allt viktigare inom flera olika typer av branscher. Men det kräver också smidigare och mer skalbara metoder från vår sida. Att VOXO idag är en del av Startup with IBM Accelerator Sweden har givit både tekniska och affärsmässiga fördelar. Tillsammans med en så etablerad aktör kan vi med vår innovationskraft hjälpa fler företag att växa.

Genom samarbetet med IBM får vi möjlighet att:

  • tillhandahålla en säker och flexibel plattform som våra kunder kan känna sig trygga med, i en tid där hanteringen av persondata är viktigare än någonsin.
  • erbjuda en standardiserad utrullning oavsett om man är på molnet eller i sin egna datahall, vilket gör implementationsprocessen enklare.
  • stärka vårt erbjudande genom att tjänsten finns tillgänglig på IBM Cloud, som också skapar ett starkare förtroende gentemot våra kunder.

Att bli mer lyhörd inför vad ens kunder säger är helt nödvändigt för att företaget ska kunna fortsatta utvecklas. För att lyckas är det viktigt att möta kunderna genom de kanaler de känner sig mest bekväma i, och att förvandla den tillgängliga informationen till ovärderliga insikter.

Johan Wadenholt, VD på VOXO// Johan Wadenholt, VD på VOXO

Om VOXO

Voxo är ett svenskt teknikbolag som specialiserar sig på konversationsbaserade AI-lösningar. Bolaget erbjuder olika typer och tjänster och verktyg genom sin plattform med egenutvecklade modeller för bearbetning, analys och visualisering av röstkonversationsdata. Bolaget grundades under 2016 och har idag kunder i norden och Europa.

More AI stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Gränsöverskridande samarbete för blockchain i livsmedelsbranschen

Genom IBM Food Trust görs nu den första svenska blockchain-ölen tillgänglig, i vilket hela tillverkningsprocessen kan verifieras och spåras. Produktionen står Ängöl bryggeri för och projektet Helt Spårat har möjliggjorts genom bland annat spårbarhetsleverantören Foodchain by Blockchain och handelsplattformen Skira. Syftet är att genom blockchain-teknik fullständigt kunna dokumentera en konsumentprodukt genom alla processer, från det […]

Läs mer