IBM Sverige

Framtidens konst – innovativ och i ständig förändring

Share this post:

Precis när jag börjat som fastighetschef ordnade Kultursektionen en konstvandring på huvudkontoret, ett kontor som vi skulle lämna till förmån för ett modernt aktivitetsbaserat kontor. Där och då började tankarna snurra – vad ska vi göra med all vår fantastiska konst? På vilket sätt kan den passa in även på det nya kontoret? Hur kommer den bäst till sin rätt? Jag var fast besluten att allt, inklusive konsten, bara skulle få följa med i flytten om det fanns ett tydligt svar på varför och att föremålen i fråga tillförde ett värde för IBM och oss som jobbar på kontoret.

Tidig skiss av Alessandra Di Pisa och Robert Stasinski på skulpturen. Roboten kommer förändras i form och färg baserat på den input som ges från Watson.

Konstnären Alessandra Di Pisa, som engagerats för konstvandringen gjorde ett väldigt positivt intryck på mig och jag insåg att vi skulle komma att behöva expertis för att kunna avgöra vilken konst vi skulle ta med oss. Vårt samarbete har utvecklats till att inte bara omfatta hjälp med urval, flytt och uppsättning av befintlig konst, utan även ett innovativt och nydanande projekt med arbetsnamnet #WatsonArt.

Detta konstprojekt förenar konst och teknik. Vi låter Watson och AI i samverkan med konstnärens formspråk skapa en skulptur som ständigt kommer att förändras. Resan har varit lång och lite vinglig… För drygt ett år sedan bjöd jag in min kollega Torbjörn Hägglöf som är expert på Watson i Sverige till en lunch med mig och Alessandra för att diskutera om idén var hållbar. Torbjörn var inte sen att nappa, och vi enades om att det krävs en extern samarbetspartner – någon som kan konstruktion och gärna ett samarbete med högre lärosäten. Alessandra tog på sig att luska och forska, men det visade sig att detta inte var helt lätt. Ganska snabbt involverades även konstnären Robert Stasinski, som har stor erfarenhet på området att skapa nytt, med starka kopplingar till Statens konstråd och Handelshögskolan.

Men det räcker inte med intressenter och goda idéer – allt kostar

Finansieringen till det nya konstprojektet löstes till stor del genom avyttring av tavlor, mattor, glas, kartor och annat som tidigare förgyllde miljön på det gamla kontoret.

Den konst som vi behållit tycker vi är i linje med IBMs värderingar och historia. Min förhoppning är dessutom att konsten på ett positivt sätt kan påverka oss människor i vår vardag. Därför hänger exempelvis ett lugnande skärgårdsmotiv i vilrummet och Sture Johannessons nyskapande IT-konst som var ett resultat av hans samarbete med IBM på 1960-talet i vårt kundcenter.

Konstnärsduon Alessandra Di Pisa och Robert Stasinski

Konstnärsduon Alessandra och Robert har lagt mycket tid på att sprida ordet om vår konstidé, om IBM, om vår innovationsförmåga, Watson och vårt engagemang i vår konstskatt och hur vi önskar att detta kommer att bidra till att få ut budskapet om AI. Projektet har mötts av stor nyfikenhet och också en önskan att få bli en del av det. Men trots engagemang och vilja från många företag, organisationer, professorer och högskolor har det varit svårt att träffa helt rätt. Det har också varit en stor utmaning för oss själva att definiera hur det här faktiskt ska gå till. Den som till slut vann vårt samtycke och som jag är övertygad om kommer att leverera något fantastiskt i slutändan är KTH.

En spännande kombination av AI, robotik och samtida konst

WatsonArt är nu antaget som ett projekt i en masterkurs inom Mekatronik på KTH. Inför kursstarten fick alla företag och organisationer som erbjudit projekt för kursen hålla presentationer i syfte att locka studenterna till just sitt projekt. Kanske inte helt överraskande men inte desto mindre glädjande fick vi beskedet att WatsonArt fått flest förstahandsval och med god marginal totalt sett rönt störst intresse. Nu har nio studenter knutits till projektet och kursen är igång! Lagom till jul kommer vi kunna se det färdiga resultatet och resan dit känns otroligt spännande! WatsonArt utmanar tvärvetenskapliga samarbeten och med WatsonArt kommer vi på ett roligt och konkret sett kunna visualisera AI. IBM Sverige är med projektet WatsonArt pionjärer inom kombinationen AI, robotik och samtida konst.


Detta är vad jag brinner för: att kombinera mjuka värden, oväntade områden, och knyta ihop detta med det som är viktigt för IBM. Tycker du liksom jag att det är spännande att kombinera konst och teknik, eller vill du diskutera ämnet mer i detalj? Välkommen att höra av dig, du når mig på LinkedIn.

//Anna-Lena Beckman
Fastighetschef, IBM Sverige

 

Läs mer om konstprojektet #WatsonArt

More IBM Sverige stories

Januarikrönika – som blickar både framåt och bakåt

Här går jag och städar ut julen. Under julgransmattan hittar jag en sista rest ifrån 2018: en halvfärdig årskrönika! Få se vad jag tänkte ta upp… Kvantdatorer, naturligtvis. Det bloggade jag om i april, och utvecklingen har inte stått stilla. Vad som inte var klart före jul var att vi redan nu börjar diskutera hur […]

Läs mer

Okunskap och oro bland svenskar när det kommer till AI

Artificiell Intelligens (AI) har verkligen varit en riktig snackis under 2018. Som jag skrev om i mitt förra blogginlägg så var t.ex. AI ett av de absolut mest uppmärksammade ämnena under Almedalsveckan i somras. Och när AI utgör en av programpunkterna i Sveriges Radios sommarprat genom Max Tegmark så bör det vara tydligt för oss […]

Läs mer

Var är den svenska artificiella intelligensen?

I det här blogginlägget tänkte jag titta närmre på artificiell intelligens (AI) ur både ett nationellt perspektiv och ett entreprenörsperspektiv. Frågan jag brottas med är nämligen: Hur kommer det sig att Sverige, trots vår gedigna grundforskning och våra fantastiskt framgångsrika start-ups, inte är världsledande när det kommer till start-ups inom AI? Svensk AI-forskning ligger före […]

Läs mer