AI

Låt 2018 bli året för interdisciplinärt partnerskap på alla nivåer

Share this post:

Nu när vi åter står inför ett nytt år är det ett bra tillfälle att reflektera över både året som gått och året vi just påbörjat. Marshall McLuhan observerade att vi tenderar att endast förlita oss på backspegeln när vi kör in i framtiden. Visst är det lockande att titta bakåt på året som gått för att försöka urskilja trender som kan bli dominerande under det kommande året. Vi riskerar också att upprepa misstag om vi inte tar lärdom av de olika initiativ, projekt, beslut i fattade förra året. Därför tänkte jag försöka balansera ett tillbakablickande med en viss försiktig titt, om inte i kristallkulan, så åtminstone genom vindrutan!

När jag tänker tillbaka på mitt eget 2017 är det framförallt två festivaler som står ut. De tycks ge legitimitet åt en och samma trend för 2018 – behovet av interdisciplinärt samarbete kring AI (artificiell intelligens).

Cutting Edge Festival – en innovativ business jam

Cutting Edge Festival i Oslo hölls i september. Det här är Norges största interdisciplinära ”business jam session” som riktar sig mot vetenskapsmän, teknologer, entreprenörer, investerare och policyskapare. Festivalen utgör det största eventet inom ramen för Oslo Innovation Week , vilket i sin tur är Europas största innovationskonferens .

Jag hade glädjen att vara på plats och talade då om hur AI kan användas för att förstärka olika mänskliga förmågor och på så vis radikalt förändra både olika yrkesroller och även olika funktioner. Jag betonade att denna förändring inte är begränsad till en viss yrkesgrupp eller en specifik disciplin utan sveper likt en vind över samtliga discipliner och domäner.

AHA-Festivalen – konst, mänsklighet, vetenskap och maskiner

Chalmer’s AHA-Festival är ett årligt tre dagars interdisciplinärt evenemang som i år hade temat ”Autonomy”.

AHA-Festivalen utmärks av sitt explicit interdisciplinära grepp och sitt tema: ART x SCIENCE. Festivalen bjuder in till reflektioner kring frågor som rör  det konstnärliga (mänskliga?) och det vetenskapliga (maskinella?). Jag gav en föreläsning om ”Art in the Age of Intelligent Machines”  och betonade vikten av att fundera på hur dessa två domäner kan gagnas av ett gemensamt utbyte – ett sorts interdisciplinärt partnerskap!

2018 blir året förinterdisciplinär samverkan

Mot bakgrund av vad jag lärde mig på de här festivalerna samt ett stort antal andra spännande konferenser och event jag deltog i under förra året, vågar jag mig på att gissa att 2018 blir året för  interdisciplinär samverkan. När det kommer till utvecklingen av artificiell intelligens och kognitiva teknologier och hur dessa teknologiska discipliner ska förvaltas ur ett mänskligt perspektiv behöver vi dra nytta av kunskap från många olika ämnesområden.

Varför då, undrar du kanske. Det kan enklast förklaras genom att lyfta fram något som Daniel Kahneman, professor emeritus vid Princeton och författare till den uppmärksammade boken ”Thinking, Fast and Slow”  diskuterade på en konferens i Toronto i slutet av förra året.

”One of the recurrent issues, both in talks and in conversations, was whether AI can eventually do whatever people can do. Will there be anything that is reserved for human beings? And frankly, I don’t see any reason to set limits on what AI can do.” – Daniel Kahneman

Med en sådan vidöppen horisont som till synes saknar tekniska och teoretiska begränsningar rörande vad som är möjligt, är det helt och hållet upp till oss alla – tillsammans – att enas om hur vi bäst förvaltar framtiden. Detta ansvar kan inte begränsas till en specifik domän eller till en snäv yrkesgrupp (i stil med en sorts teknokratisk elit) utan kräver en sann interdisciplinär samverkan lika bred som den värld som artificiell intelligens nu förändrar i alla dess avseenden.

/Patrick Couch, IBM

PS. Kom gärna med mig till Data Innovation summit den 22 mars – jag  och många fler träffas för att diskutera AI och mycket mer!
DS.

”We believe interdisciplinarity is key

We ask all the speakers to talk about what it is about what they are doing that is “cutting edge”, and how can it benefit society and/or business? And by putting researchers and entrepreneurs on the same stage, we show how their work is connected. It is vital that we learn how to capitalize on great ideas in order to move forward on the path of new industry creation.”

”Oslo Innovation Week brings forward new voices and innovation in action. . . . We bring together speakers, experts, entrepreneurs, investors, startups and innovators from around the globe, and challenge them to solve problems, collaborate and drive sustainable change.

. . . Our future relies on the bridging of differences, interdisciplinary collaboration, innovation in action, and each of us stepping up together to find solutions now!”

”It is an international festival intending intended to provide a stage for enlightening and surprising experiences, staging surprises, new thoughts and displaced perspectives that lead to alternative modes of thinking about exploring the world through art and science. We invite scientists (physicists, historians, astronomers, engineers), artists (dancers, musicians, painters, poets, acrobats) who reside in these borderlands and wish to share their vision and work.”

More AI stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer