IBM Systems

För förändring utan driftstopp

Share this post:

Morgondagens vinnande biltillverkare blir inte den som tillverkar bästa bilen utan företaget med den bästa digitala plattformen. Liknande insikter finns på flera håll, bland annat inom detaljhandeln, vården och den finansiella sektorn. Många har börjat tänka i nya banor kring investeringar i kanaler som förbättrar kundupplevelse och lojalitet.

Oavsett affärsområde pågår marknadsförändringar (eller störningar som många kallar det) som kan utgöra stor affärsutmaning. Tänk dig om vi kunde göra som fjärilarna och stoppa larvens metamorfos utan några andra skyldigheter till livet förutom själva förändringen. Tyvärr kan vi inte bara släppa gammal IT-struktur från ena dagen till nästa. För att överleva måste vi, likt larven som blir en fjäril, förändra oss samtidigt som vi levererar solida ekonomiska resultat och konstant värde till våra intressenter. Kort sagt: Vi måste kunna förändra oss utan driftstopp.

Många företag lägger huvuddelen av sin IT-budget på support av äldre system och har knappt kvar någonting till utveckling. Det är olyckligt. För att klara det som kallas ”den nya generationens workload” måste den befintliga IT-infrastrukturen optimeras. Från ett lagringsperspektiv ser det ut så här:

  1. Traditionell arbetsbelastning

    Ett äldre system har byggts för att hålla, inte för förändring. Fokus bör vara att optimera befintlig infrastruktur snarare än att omedelbart ersätta den. Du kanske vill öka hastigheten med hjälp av flashlagring där det är vettigt och virtualisera all lagring till separata applikationer/servrar från förvaring, underlätta hantering och maximera tillgängligheten? Du kör säkert redan en del av din konfiguration i molnet. Se då till att allt du gör fungerar i en hybridmiljö, eftersom du fortfarande har system som finns fysiskt på kontoret för en lång tid framöver.

  2. Den nya generationens arbetsbelastning

    Ett nytt system är gjort för snabb och oändlig förvandling. Systemet kommer att kräva lösningar som har optimerats för hastighet, flexibilitet, smidighet och extrem skalbarhet. Den traditionella IT-infrastrukturen är helt enkelt inte kapabel att hantera detta. Den nya generationens arbetsbelastning körs vanligtvis på någon form av grundläggande maskinvara i en utbyggbar miljö och den huvudsakliga utmaningen är att säkerställa att du alltid har en optimal kombination av jobb och underliggande server- och lagringsplattformar. På grund av den stora mängden data är det bästa om detta sker automatiskt. Arbetsflödeshantering, fullständig rörlighet för applikationer, automatisk balansering av arbetsbelastning, inbyggda analyser i lagringsprogrammen är några av de trender och krav du bör vara uppmärksam på. Vanligtvis körs allt  i en hybridmiljö.

För den traditionella miljön behöver du fortfarande flash och annan maskinvara, men det är i själva verket programvaran som är den stora skillnaden. Programvara kan köras på valfri maskinvara.

Under det senaste årtiondet har IBM gjort betydande investeringar i Software Defined Storage (& Computing). Med Spectrum Software Suite har IBM fått flera erkännanden, att vi är bättre positionerade än någon annan leverantör när det gäller att underlätta omvandlingen. Sedan lanseringen har produktfamiljen fått ett flertal priser och utnämnts som ”ledare” av flera av de stora lagringsindustri- och analytikerföretag.

Faktum är att nästan 80 nya kunder varje vecka väljer IBM Spectrum Storage. Just nu använder 87 av företagen på Fortune Global 100-listan våra lagringslösningar. Läs mer på vår webbplats om Spectrum Storage.

Hör gärna av dig om du vill du veta vad vi kan göra för ditt företag!

/Cai Alfven
Manager Technical Sales, IBM Systems Nordic

 

 

 

 

 

 

 

 

More IBM Systems stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer