Analytics

Utnyttja potentialen i alla typer av data

Share this post:

Att data är viktigt är vi helt överens om, eller hur?
Knäckfrågorna för många är istället: hur utnyttjar vi data på ett smart sätt och var vi ska börja?

Många företag har redan börjat driva projekt och initiativ inom nya typer av dataanalys och dataanvändning. Enligt en färsk undersökning som vi genomfört framkommer att så många som 74 procent av de 6050 undersökta företagen globalt är förberedda på att utnyttja lärande datorer och AI – artificiell intelligens (se IBV rapporten ”The dawn of the cognitive era”).

Kom igen, Norden

Det som är lite skrämmande är att undersökningen också visar att vi i Norden ligger efter inom detta område. Endast 51 procent av de tillfrågade företagen i Norden uppger samma datamognad. Det är anmärkningsvärt, då vi i en tidigare undersökning kunde se att så många som 95 procent av företagen redan år 2015 uppgav att de ansåg att data- och analysförmåga var nödvändiga färdigheter för att ha möjlighet att möta konkurrens eller öka sin konkurrenskraft.

Förändring och att göra saker på nya sätt kan givetvis te sig ansträngande för en verksamhet. Det kan också vara svårt att avgöra i vilken ände av verksamheten eller inom vilket område som nya typer av dataanalys kan göra störst nytta och ge mest värde.

Sätt data i första rummet

Tekniken som behövs finns redan, däremot har den inte alltid varit så lätt att använda och det har ofta tagit lång tid och varit bökigt att driva ett projekt för att se vilket värde dataanalys kan generera. Det har vi på IBM tagit fasta på.

Vi kallar vårt angreppssätt för DataFirst. Det är ett paraply för strategi, processer, kunskap och lösningar för att använda data på ett smart sätt – för att driva din verksamhet på ett smart sätt.

Vi kan likna oss vid en personlig tränare. Tänk dig att du vill komma i form. Det är ju bara att äta bättre, börja träna och sen träna lite mer. Enkelt! Det är fullt möjligt att du inte bara kommer igång, utan också uppnår ditt mål, helt på egen hand. Men, ärligt talat, hur många gånger har vi inte sett goda intentioner och hög motivation snabbt vända till soffmys med gott fika? Med en personlig tränare kan du fokusera träningen på de övningar och träningsformer som ger bäst resultat för dig, hålla motivationen uppe när den sackar och lägga upp en kostplan som verkligen hjälper dig att må bättre och uppnå dina mål. Det är så vi ser på vår roll när du snabbt och effektivt vill hitta lösningar på dina affärsproblem med hjälp av data.

ROI på 7-18 månader – wow!

DataFirst går ut på att snabbt kunna visa konkret affärsvärde med hjälp av data. När vi diskuterar saken med företag som har provat att implementera nya typer av dataanalysprojekt, uppger två tredjedelar att projekten antingen levt upp till, eller överträffat, förväntningarna. Dessutom uppger en majoritet av verksamheterna att deras investeringar i analysprojekt har betalat sig inom 7-18 månader. Bra, eller hur?

Kontakta mig gärna via LinkedIn om du vill diskutera hur dina affärsproblem skulle kunna lösas med hjälp av data!

/Mathias Sognefors
Säljchef för IBM Analytics Sverige

 

Mina lästips för dig som vill veta mer:

More Analytics stories

Endast tillsammans kan vi sätta hela Sverige i rörelse!

Vår partner Vasaloppet laddar upp inför sitt hundraårsfirande vintern 2022 och har satt sig ett stort och värdigt mål: att sätta hela Sverige i rörelse. Som mål är detta fantastiskt och viktigt, och som Vasaloppets partner vill vi självklart vara med och bidra. Motion och rörelse påverkar hur vi mår, som i sin tur påverkar […]

Läs mer

Hundra år av Vasaloppsdata, del två

Stavningsrättning av OCR-texten På min YouTube-kanal finns en kort video där jag tränar OCH tänker på det här projektet, samtidigt: Efter att jag tagit mig till etappsegern “Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?” i jakten på insikter från tidningsartiklar från när Vasaloppet var ungt, ville jag se om kvaliteten på texten som […]

Läs mer

Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?

På ett möte tillsammans med Vasaloppets ledningsgrupp tog en idé form i huvudet på mig: Skulle man kunna använda AI för att vaska fram intressant kuriosa om hundraåringen Vasaloppet? Ur gamla källor, som varit glömda och gömda under många år? Kan det finnas fakta från dessa år som inte ens de mest pålästa känner till […]

Läs mer