Handel

Redo eller inte … Här kommer de!

Share this post:

Förändringstakten inom handeln är hög och den drivs främst av kundernas förändrade förväntningar. Det är en utmaning för många företag samtidigt som behovet av att differentiera sig på konkurrensutsatta marknader ökar. Även om du inte har konkurrenter idag kan de just nu ligga i startgroparna för att gå in på din marknad. I detta sammanhang bör du fråga dig hur du kan reagera snabbare, ligga steget före konkurrenterna och samtidigt överträffa kundernas förväntningar. Utan att behöva vänta på IT.

Nästan oberoende av vilken bransch du är verksam i eller vilket kundsegment du vänder dig till kan du hoppa upp och sätta dig på att de flesta av dina kunder börjar sitt sökande, sina utvärderingar eller sina köp på nätet. Oavsett vad de är ute efter förväntar sig dessa kunder den ultimata upplevelsen, anpassad efter deras behov och preferenser.

Och kom ihåg, förr var det stor skillnad på köpbeteendet hos konsumenter som köpte en kamera, en person som sökte en banktjänst och en professionell köpare som ville upphandla en produktionsanläggning, försäkring eller IT-lösning. Idag går det inte att gömma sig bakom att konkurrenter saknar fysiska kontor eller har dåligt belägna butiker. Idag finns det bara en väg, den digitala vägen! Och idag finns det bara en kanal som är viktigt, kanalen till kunden!

Utvecklingen har ställt dynamiken på huvudet och infört en ny term, C2B (Consumer to Business), där fokus inte är på något annat än på kunden. I en C2B-värld är kunden i centrum för allt du gör, oavsett om du säljer till konsumenter eller är en företagsorienterad verksamhet.

Nyckeln till framgång i C2B-världen är att hitta sätt att förstå sina kunder, på individuell basis. För att hjälpa alla typer av företag att förstå sina kunder bättre har vi lanserat en hel uppsättning nya verktyg, för att planera, designa, skapa och genomföra omnikanalsupplevelser baserat på nya insikter. Men också för att kunna visualisera och kvantifiera de faktiska kundernas beteende.

När du utformar en kundresa är det viktigt att ta hela livscykeln i beaktan och se till att dina kunder vägleds från den första sökningen, genom utvärdering, inköp, betalning och kanske även service – och inte att förglömma, eventuella återköp. Uppdraget måste vara att vårda kundlojaliteten. Därför är det så viktigt att bygga tvåvägsengagemang med varje kund och ge ett relevant och meningsfullt bemötande.

Eftersom kunderna vill bli förstådda, engagerade och delaktiga i att skapa varumärkesupplevelsen, blir det också allt viktigare för företag att leverera en sömlös upplevelse för alla kundberöringspunkter.

Ett exempel som stödjer denna utveckling är samarbetet mellan IBM och Facebook, som syftar till att möjliggöra skräddarsydda marknadsföringsinitiativ som når rätt person vid rätt tidpunkt med rätt budskap. Erbjudandet kombinerar Facebooks annonsteknik med IBMs verktyg för att analysera kundbeteende, vilket innebär att företag mer exakt kan bestämma vilka kundgrupper, bland de 1,5 miljarder aktiva på Facebook, som de behöver etablera relationer med.

Detta är bara en liten försmak av hur vi på IBM har fokus på att hjälpa dig och ditt företag att transformera din verksamhet, så att ni kan möta kraven från kunderna i en allt mer kundfokuserad värld.

Håll utkik efter mer information om denna spännande utveckling – Det kommer mer!

/Bengt Eliasson

Commerce expert

Följ mig gärna på: Twitter logoTwitter och LinkedIn logo LinkedIn

More stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

När kundupplevelsen är det som avgör

”Jag anser att kundupplevelsen i det långa loppet är det enda som kan differentiera dig från konkurrenterna. Det är mycket lätt för någon annan att kopiera dina produkter. Det är mycket lätt för någon annan att kopiera dina priser. Så den enda verkligt varaktiga konkurrensfördelen är enligt min mening upplevelsen vi skapar för våra kunder.” […]

Läs mer

Digital förnyelse: Har detaljhandelns aktörer vad som krävs för att utveckla och försvara sina roller i ekosystemet?

Den svenska detaljhandeln: Ett ekosystem under förändring För drygt två år sedan föreslog vi att det är hög tid för detaljhandelns aktörer att välja roll i ekosystemet. Vi liknade ekosystemet vid en hage med fyra djur: Kor: De traditionella butiksaktörerna som servar hemmamarknaden. Myggor: Små e-handelsentreprenörer som är specialiserade inom ett visst område. Hajar: Globala […]

Läs mer