Infrastruktur

Storstäderna växer så att det knakar, nu är det hög tid att de också blir smarta

Share this post:

Vi har hört det förut. Urbaniseringen trummar på. Stora mängder nya medborgare, nya byggnader, nya stadsdelar och massiva infrastrukturprojekt. Men perspektiven ändras. Digitalisering och automatisering skapar förutättningar för att återta gaturum i städernas mest centrala delar. Argumenten är allt från luftkvalitet, trafiksäkerhet, effektivitet, attraktivare och mer konkurrenskraftiga städer, men även att maximera antalet plånböcker per kvadratmeter. Då måste den traditionella bilismen maka på sig lite, trots allt.

Stockholm stad har tagit fram en promenadstadsvision som ska underlätta för att fler att gå, lite längre. Oslo stad kommer att stänga gator i centrum för trafik med dieselbilar. Köpenhamn vill stärka sin profil som cykelstad. I många städer bygger man ut spårtrafik och testar elektriska självgående bilar och bussar. Och detta är nog bara början på återtagandet av gaturummet.

”Back to the future?” – Hur kommer då framtidens stadskärna att se ut?  Tja, inom en generation kommer innerstadsgatorna vara förbehållna elektriska och självkörande fordon. Vi kommer att finna spårvagnar, elbussar, anropsstyrda elektriska minibussar, anropsstyrd varudistribution och självkörande taxi. Byggnader, köpcentran och anslutningspunkter blir integrerade i transportsystemet som hissar och rulltrappor är i dag, och paket och personer kommer att förflyttas sömlöst. Stora delar av gaturummen blir överglasade eftersom det inte längre finns några avgaser att ventilera bort. Betydligt fler rör sig på gator och på torg än tidigare, handeln blomstrar och fastighetspriserna slår nya rekord. Medborgarna känner sig befriade utan den gamla frihetssymbolen ”bilen”. Traditionell biltrafik används fortfarande på kringfartsleder, tunnlar samt utanför stadskärnorna. Många innerstadsbor tar med familjen på gammaldags körtur på helgerna, inte mist för att visa barnen hur det var när mamma och pappa var unga.

Då ser man med förundran tillbaka på den tid då nästan alla hade en egen bil med explosionsmotor som otyglat for omkring för att transportera en person eller två eller några få paket. Och tänk på alla bilar som bara stod i vägen när de inte användes. Vilket söseri det var.

Tekniken för framtiden finns redan i dag. Vi på IBM är en stor leverantör av molnbaserade plattformar för den nya generationen av transporttjänster och vi har också smarta lösningar för planering och styrning av trafiksystem som baseras på en ständig ström av data. Nu byggs kognitiv analys in i dessa plattformar så att befintlig infrastruktur kan utnyttjas mer effektivt och den ökande mängden medborgare får ett förutsägbart och komfortabelt liv utan att det går ut över miljön.

Det är ett nationellt intresse att våra storstäder snabbt kommer igång med försöksprojekt så att vi kan lära oss hur vi kan koordinera framtidens teknologi med det vi redan har byggt.

/Gunnar

Länktips till bra presentationer av aktuella infrastrukturprojekt i Stockholm:
Citybanan, Nya tunnelbanan och Förbifart Stockholm

Träffa mig på Kollektivtrafikdagen, 12/5-16, där jag gör en spaning om framtidens urbana transportsystem

/Gunnar

Följ mig gärna på: Twitter logoTwitter och LinkedIn logo LinkedIn

 

More stories

För Sverige i tiden

Carl XVI:s valspråk har aldrig varit mer relevant än i dag. Ny teknologi revolutionerar bilindustrin i en rasande fart. Vi läser dagligen om nya initiativ med elektriska och självkörande bilar, bussar eller lastbilar. Svensk fordonsindustri håller sig i tätskiktet, hoppas vi. Vi står inför en omstöpning av hela vägtransportsystemet och det är lika svårt att […]

Läs mer

Storstäderna växer så att det knakar, nu är det hög tid att de också blir smarta

Vi har hört det förut. Urbaniseringen trummar på. Stora mängder nya medborgare, nya byggnader, nya stadsdelar och massiva infrastrukturprojekt. Men perspektiven ändras. Digitalisering och automatisering skapar förutättningar för att återta gaturum i städernas mest centrala delar. Argumenten är allt från luftkvalitet, trafiksäkerhet, effektivitet, attraktivare och mer konkurrenskraftiga städer, men även att maximera antalet plånböcker per […]

Läs mer

Nollzon – vi behöver driva på utvecklingen för elbilar och uppnå renare transporter

En av de största utmaningarna i vår tid är hur vi på bästa möjliga sätt ska tackla klimatfrågan. Detta ständigt aktuella ämne hamnar extra mycket i fokus nu under hösten, då klimattoppmötet i Paris inleds i slutet av November. En avgörande faktor och brännpunkt kommer vara framtidens transporter. Då människans behov av att förflytta sig […]

Läs mer