IBM i Sverige

Idag är det FN:s World Water Day

Share this post:

International World Water Day hålls årligen den 22 mars som ett sätt att rikta uppmärksamheten mot  vikten av färskvatten och förespråkar en hållbar förvaltning av sötvattensresurser.

Bara under de senaste 100 åren har den globala vattenförbrukningen ökat dubbelt så fort som befolkningstillväxten. Långvariga torrperioder kommer att ställa frågan på sin spets och definiera livet för många runt om i världen. Under tiden i en allt mer befolkad och industrialiserad värld kommer vatten av god kvalitet att bli allt svårare att få tillgång till.

Det finns 7 miljarder människor att livnära på planeten idag och ytterligare 2 miljarder förväntas bebo vår planet år 2050. Statistik säger att var och en av oss dricker mellan 2 och 4 liter vatten varje dag, det mesta av vattnet vi dricker är dock  inbäddat
i den mat vi äter: att producera 1 kilo nötkött till exempel förbrukar 15.000 liter vatten medan 1 kilo vete ”dricker” upp till 1500 liter vatten.

Det är då viktigt att minnas att information trots allt är makt. Runtom i världen börjar det genomföras allt fler projekt för att analysera hur människans vattenkonsumtion påverkar vår planet och vattentillgången. Ett enkelt steg är att exempelvis använda smarta mätare i hemmet för att ge oss konsumenter insikt om hur  vattenanvändningen påverkar miljön. När konsumenter får detaljerad upplysning om konsumtionsbeteendet och dess effekter tenderar de att ändra sina vanor och bli smartare och effektivare.

Eftersom vatten är en så pass gammal och närliggande naturresurs för många samhällen, företag och jordbrukare, har den länge tagits för given och det har tidigare gjorts få ansträngningar för att förstå vattenförbrukningens långsiktiga effekter på vår omvärld. Det beteendet måste förändras. Vi måste bli smartare i vår vattenförbrukning och försöka få mer insikt om en resurs som blir allt mer värdefull för varje dag som går. Det måste bli allas ansvar att bevara och skydda vattendragen och samtidigt effektivisera förbrukningen. Detta kommer att bli allmän praxis för hantering av vatten framöver. För att etablera arbetsmetoder för det, kommer insamling av data att bli lika viktigt som att samla vatten!

Kicki Adelby - Arbetar på vår marknads- och kommunikationsavdelning

Kicki Adelby – Arbetar på vår marknads- och kommunikationsavdelning

PS: Förutom att vi har uppmärksamheten på färskvatten gäller det också att skydda våra hav. Visste du att Östersjön är ett av världens smutsigaste hav? IBM har startat ett samarbete med Baltic Sea Action Group. BSAG som formellt är ”Stiftelsen för ett levande Östersjön”, grundades 2008 med avsikten att på ett nytt sätt försöka rädda Östersjön. BSAG strävar efter att sammanföra samhällets olika sektorer för att dessa ska arbeta tillsammans med det de kan bäst och har resurser för att genomföra. Det handlar inte om en konservativ donationsmodell, utan istället om att aktörerna gör konkreta åtaganden. Den 2 maj har BSAG tillsammans med IBM, Nobelmusset och Hallvarsson & Halvarsson bjudit in ca 130 svenska företagtill en workshop för att rädda Östersjön.

Är ditt företag med? DS.

Infographic nedan har tagits fram för att visa några av de utmaningar vi står inför när det gäller vatten:

More stories

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: säg hej till Isabella Holmberg

Säg hej till Isabella Holmberg, Storage partner på IBM i Kista! Efter att ha tagit examen vid Luleå  Tekniska Universitet, och efter en ögon-öppnande studieresa med besök på flera tech-bolag i Asien, visste Isabella att hon ville arbeta på ett företag som ligger i framkant vad gäller teknisk innovation. Denna ledstjärna förde henne till IBM, […]

Läs mer