Social business

Business made Social på IBM Connect

Share this post:

Vid två event nyligen har IBM Collaboration Solutions presenterat det senaste inom Social Business för ungefär 500 kunder och partners (50/50 live i Göteborg/Stockholm och via online streaming).

Presentationerna varierade mellan visioner, kundcase, praktiska tips och kommande produktnyheter.

Här håller jag mig till Stockholmseventet på välkända Nalen i Stockholm 15 mars, av den enkla anledningen att jag inte hade tillfälle att vara med i Göteborg den sjätte.

Förmiddagen i Stockholm fokuserade på att tillämpa social business i arbetet, eller som Simon Quinton från Ascendant så väl uttryckte det i sitt föredrag om Standard Life ”It’s not about doing social, it’s about being social”. Jag skulle kanske vilja gå ännu ett steg längre till ”…living social”. Efter lunch presenterades diverse nyheter i IBM:s portfölj av programvaror för Social Business.

Min främsta take-away från Simon Quintons föredrag var citatet ovan, och det var jag inte ensam om att döma av hur flitigt han citerades och avbildades på Twitter med eventets hashtag #bizmsoc (business made social). I övrigt fäste jag mig vid Standard Lifes tydliga strategi på det sociala området liksom det väldefinierade och målinriktade arbetet med att hjälpa medarbetarna förstå både hur de skulle använda verktygen och hur användandet kunde hjälpa dem i deras arbete.

Standard Life tog ett tydligt helhetsgrepp på den sociala arenan, dessutom med tydligt fokus för hur de använder de olika verktygen:

 • Twitter – interaction
 • Facebook – branding
 • LinkedIn – slutna grupper för olika professioner
 • YouTube – för företagsvideos
 • IBM Connections – internt nu, med avsikt att flytta en del av grupperna från LinkedIn till ett Connectionsbaserat extranät

Simon betonade hur de observerat hur det interna användandet av sociala verktyg hade styrkt och förbättrat hur företaget och medarbetarna agerar i externa sociala medier. Genom att de lättare fann svar på frågor och experter att ta hjälp av internt med hjälp av Connections, kunde medarbetarna bättre och snabbare besvara kundernas frågor i externa medier till exempel.

Därefter blev det min tur. Min halvtimme gick på temat hur min närvaro och aktivitet i sociala verktyg hjälper mig (och därmed IBM) till bättre resultat utan att öka ansträngningarna – dessutom med bättre motivation och arbetsglädje. Med andra ord: hur Social Business hjälper mig att arbeta smartare. Med utgångspunkt i handfasta exempel från min arbetsdag illustrerade jag samtidigt direkt nytta och mer abstrakta koncept. Ledorden var: Lära, Göra, Hinna, Hitta, Vinna. Att döma av publikreaktioner och Twitterflödet på #bizmsoc gick några budskap bättre genomslag än andra:

 • Att bli en Social Business (för en organisation) är som att lära sig cykla. Mer om detta kommer på annan plats
 • Ett skäl till att ett införande av Social Business ofta upplevs som så omvälvande är att det ofta leder till en definitiv separation av beslutshierarki och informationshierarki. Däremot är social inte en fråga om att riva murar mellan silos. Snarare att bygga broar mellan dem.
 • Medan e-postens inkorg mest skapar frustration finner jag inspiration bland updates från nätverket och i mina grupper
 • Jag betonade hur mycket jag använder Aktiviteter och ToDos i Connections och hur väl man kan integrera med Lotus Notes Mail
 • Inkorgen reflekterar andras prioriteter medan aktiviteterna reflekterar mina.
 • Hur aktiviteter kan användas för ”diskret rapportering” till chefer och intressenter i stället för att bidra till överbelastningen av deras inkorg
 • Finesserna med att använda aktiviteter för att förbereda, driva och rapportera återkommande möten liksom de åtgärder som genereras
 • Utöver att arbeta strukturerat med hjälp av Aktiviteter, går mycket ut på att återanvända bra saker som andra gjort (och eget, så klart)
 • Kortare startsträcka – är ganska uppenbart. Man blir snabbare klar om man kan bygga vidare på något som redan finns
 • Bättre kvalitet – är kanske inte lika uppenbart, men varje gång man uppfinner hjulet på nytt riskerar man att göra fel som kunde ha undvikits om man istället använde något beprövat. Ränta på lärpengarna, så att säga.
 • Vad gällde att hitta, sjöng jag taggandets lov på bekostnad av mappar. ”Mappar är där kunskap gömmer sig”, liksom värdet av att ha ett stort nätverk – ju fler i nätverket, desto större chans att någon där antingen har svaret på din fråga eller känner någon annan som har det
 • Jag berättade hur jag ibland ställer en fråga på ett ställe, t.ex. i en grupp, och sedan gör reklam för den på andra men länkar tillbaka till ursprungsfrågan – för att bidra till att kunskapen samlas på ett ställe och därför är lättare att hitta.
 • Plats sedan för en av mina många käpphästar: Nätverkets värde = Människor x Relationer. Den logiska fortsättningen är att relationer byggs av förtroende och dialog. Inte av monolog. Läs, kommentera eller svara först på vad andra skrivit. Skriv eget nytt därefter.
 • Slutligen, på temat Vinna, poängterade jag hur ett generöst delande av kunskap bygger både relationer och inflytande, bidrar till egen utveckling och att bygga kunskap i organisationen

Efter lunch visade IBMs team bakom Collaboration Solutions nyheter bland produkterna.

Bland allt nytt fastnade särskilt när Lars-Olof Allerhed visade hur Connections 4 kommer att kunna visa nyinkommen e-post integrerat i flödet av uppdateringar från Connections, en integration som jag hoppats på ett tag. Dessutom ser jag fram emot de ökade möjligheterna att se närmare på länkar o.d. utan att behöva lämna det ursprungliga sammanhanget, en annan klar förbättring, liksom att kunna ladda upp bilagor direkt i mikrobloggen. Slutligen ska det bli spännande att se vad de förbättrade analysverktygen kan ge.

Nästa stora aha-upplevelse presenterades av Niklas Lindström och Micael Broekman, Responsive webdesign. Det kanske inte låter så spännande men när vi fick se hur en webbsida automatiskt anpassade sig efter skärmen den visades på, från full laptopstorlek ner till smartphone, via tablet på både längden och tvären. Bilder flöt runt och försvann. Allt för att anpassa designen efter mediet och skärmen. Bort med behovet av att göra specialversioner av webbplatser för olika apparater! Därtill minskar nödvändigheten att ta till appar bara för att kunna presentera innehåll. Micael var noga med att betona hur IBM Connections enkelt kan integreras med e-postprogram från andra leverantörer, alltså utan att tvinga fram ytterligare investeringar. Ett principiellt viktigt steg de berättade om är att IBM:s design av program för social business numera utgår från mobila enheter och därefter anpassas till andra, mer traditionella enheter.

Därefter presenterade Lars-Olof, Karl Dettner och Anders Kjellnér hur man kan klara av sin arbetsdag enbart med hjälp av en tablet, oavsett om den är Android eller Apple. De skickade e-post, bilagor och filer kors och tvärs, samarbetade i grupper och aktiviteter så det nästan var svårt att hänga med. Som final visade Kalle hur han kunde radera Lollos e-postkonto på distans för att visa hur man kan skydda företagets intellektuella kapital ifall enheter kommer på drift. På vägen passade de på att visa hur IBM Docs (onlinedokument för delad redigering) ger möjligheter att ge redigeringsrättigheter till bara delar av dokument med versionshantering – något som jag inte sett i något annat system för gemensamma dokument. En dörröppnare för företag där ansvarsfördelning är nödvändig. Att kunna delegera skapande och redigering av bara en del av ett dokument utan att ge tillgång till resten.

Slutligen trendspanade Stefan Hyttfors med betoning på att IT numera borde tolkas Interaktionsteknologi och att organisationernas viktigaste kapital snarare är deras relationer med sin kundkrets än deras produkter eller tjänster. Vad skulle hända om Facebook till exempel bestämde sig för att ge sig in i försäkringsbranschen? De har ju en kundkrets att starta med som heter duga!

Twitterflödet på eventets hashtag #bizmsoc fick cirka 500 tweets under dagen, nådde cirka 15 000 personer och hade cirka 45 000 visningar.

Förmiddagens föredrag streamades live och kan även ses i efterhand (Simon är först. Jag börjar efter 1:04 ungefär.)

 

More stories

Valfrihetens förföriska fördärv?

Få säger nog emot när jag påstår att arbetslivet för de flesta av oss moderna kontorsarbetare innebär två, till synes, motsägelsefulla utmaningar. Å ena sidan drunknar vi i oönskad information om saker vi finner ointressanta och med tveksam nytta för oss. Å andra sidan kämpar vi i motvind för att hitta den information, de verktyg […]

Läs mer

Dagarna gör vi. Vi har dem inte bara.

Äkta språknördar, som jag, irriterar sig inte bara på sär skrivningar (avsiktligt särskrivet, så klart) eller när folk inte kan skilja på de och dem. Vi irriterar oss också på anglicismer, alltså när engelskan sipprar in och tar över vårt språk. Ibland kan det bli riktigt smärtsamt när man arbetar i USA-ägda bolag som IBM, […]

Läs mer

Amys presentation – en solskenshistoria

Amys kund hade utmanat henne. ”Gör en presentation som enkelt och tydligt förklarar de viktiga skillnaderna mellan IBM Connections (IBM:s marknadsledande plattform för samarbete inom organisationer) och Microsoft SharePoint, för användarna och för oss som företag”, hade han sagt. Amy, som arbetat länge med samarbetslösningar på IBM i Nederländerna, lever som hon lär. Hon arbetar […]

Läs mer