Innovation

Förvarnad är förberedd

Share this post:

IBMs forskningsavdelning sammanställer varje år en trendspaning om teknik och fenomen som kan ha en omvälvande påverkan på hur företag och samhället utvecklas. Den kallas IBM Global Technology Outlook och är en faktor som påverkar hur IBM spenderar sin FoU budget på drygt 6 miljarder dollar, och vilka företag som köps och integreras i IBM. Det är fascinerande att kunna titta i backspegeln och se hur pass väl gångna förutsägelser har fallit in, och det ger mig gott förtroende för att årets spaning inte bara är spekulationer, utan är en välgrundad framtidsvision, som gör att vi kan känna oss förvarnade och förberedda.

Nästa stora våg av data är på väg att skölja över oss, och det kommer att påverka oss alla med nya tjänster, värden och hot, och specifikt oss som jobbar inom IT med krav på nya kunskaper och verktyg.

Årets GTO har följande rubriker:

Managing Uncertain Data at Scale Vi kommer inte bara ha enorma datamängder att hantera och försöka få affärsvärden ur, en stor del av datat kommer att komma från opålitliga källor. Hur skall vi hantera denna utmaning?

Systems of People Hur kan IT stödja processer där rätt människor med rätt kunskap,  och rätt sammansatta team är av yttersta vikt?

Outcome Based Business Hur förvandla IT från något som upplevs som en kostnad till en intäktsskapare?

Resilient Business and Services Globalisering och konsolidering leder till större känslighet för naturkatastrofer och cyber-attacker, och leder till större krav på robusthet.

Future of Analytics Mängden ostrukturerat data exploderar. Det behövs analysplattformar som klarar denna mängd och mångfald.

The Future Watson Hur tar vi Jeopardy-vinnare Watson från det relativt enkla ”fråga in & svar ut” till evidens-baserat beslutsstöd med interaktiv dialog och kontinuerligt lärande förbättring?

Vi kommer att presentera årets GTO vid diverse tillfällen under året, men har inte tillstånd från författarna att bara publicera den någonstans, så den finns inte att ladda ner.

 

Chief Technologist

More stories

Design Thinking är en process för att ta sig framåt

Ideér kommer inte från ingenstans. Design Thinking är en process för att ta sig framåt, oavsett om man har  – eller inte har  – idéer. Från inga idéer till många idéer, och från många idéer till den ”rätta” idén. ”Design Thinking” har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren eller så, men det är inget […]

Läs mer

Det femte paradigmet

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.”  Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer