En smartare planet

Smartare databehandling

IT-infrastrukturen för en smartare planet

Smarter Computing

Kontakta oss när du vill komma igång

Ring IBM: 08-793 24 70

Skriv till IBM (e-post)

Bygg en säker infrastruktur som ger bättre regelefterlevnad, minskade risker och bättre skydd

Dagens säkerhetssituation har blivit mycket mer komplex. Framväxten av en nätverksansluten och dataintensiv modell har medfört stora säkerhetsrisker för IT-infrastrukturen. Och det alltmer utbredda användandet av sociala medier, mobiler, virtualisering och molnteknik är en betydande utmaning för säkerheten.

Kostnaden för data som går förlorade förväntas öka med 68 % under de närmaste fem åren. (Källa: Computerweekly.com, 20 mars 2012)

Källa: 1 2011 Cost of Data Breach Study: United States, Ponemon Institute LLC, mars 2012. 2 Computerweekly.com, 20 mars 2012.


IBM-system stöder datasäkerheten för alla delar av IT-infrastrukturen

IBMs teknik för datasäkerhet hjälper 96 av de 100 största bankerna i världen.

* Baserat på tillgångarnas storlek.
Källa: IBM System z Claims Document 04-10-12. Anmärkningar: Baserat på ”The Banker”, allmänna och finansiella uppgifter om System z-installation.

Datasäkerhet och dataintegritet är hörnstenar i den dagliga regelefterlevnaden. IBM erbjuder omfattande kryptering för att skydda dina data, såväl aktiva som vilande, med realtidsövervakning som hjälper dig att snabbt agera på problem.

IBMs lösningar för datasäkerhet utnyttjar avancerad identitetshantering för kontroll av användaråtkomst och behörighet samt för att förbättra ansvarsskyldigheten.

De här funktionerna hjälper dig att:


Enterprise-system

IBM zEnterprise: ultimat säkerhet

Med inbyggda säkerhetsfunktioner och stöd för viktiga branschstandarder får du ultimat datasäkerhet och -tillförlitlighet i utformningen.

IBM Power Systems: bättre regelefterlevnad

Regelbaserad automatisering och IBM-expertis som hjälper dig att följa kritiska säkerhets- och efterlevnadskrav.

Enterprise-system

IBM PureSystems: enklare säkerhet

Säkerheten är integrerad i ditt system med integrerad expertis och regelbaserad konfiguration utan att det krävs mer administration.

Enterprise-system

IBM Smarter Storage: säkerhet med prestanda

Snabb kryptering kombinerat med avancerad rollbaserad autentisering ger säkerhet för dina data under hela deras livscykel.

Enterprise Systems Perspectives: Redo för säkerhet

Förenkla kritisk information för bättre regelefterlevnad, minskade risker och bättre skydd


Säkra och möjliggör en motståndskraftig infrastruktur både i datacentret och utanför


Hantera risker, säkerhet och regelefterlevnad med IBM Global Technology-tjänster (US)

Skapa förutsättningar för innovation som ger ett säkert och motståndskraftigt företag

Besök webbplatsen för IT-tjänster (US) »
  • Enterprise
  • IT-tjänster

Kommande evenemang


Smarter Computing. Virtual Event Center. Register now.


I aktion

Dillards Smarter Computing-metod för beslutsstöd

Vad är det första du tänker på om jag säger detaljhandel...?


Le Cnam levererar överlägsna tjänster till studenter med hjälp av IBM

CIO Denis Corée förklarar hur Le Cnam minskade ...


Acxiom omvandlar marknadsföringstjänster med smartare databehandling

Kunderna vill ha sunt förnuft ...

Registrera dig för nyhetsbrevet

Vårt nyhetsbrev Smarter Computing Journal kommer ut varannan månad och innehåller de mest aktuella artiklarna och informationen om IBM Smarter Computing.