COVID-19, iş operasyonlarını önemli ölçüde aksattı. IBM size destek olmaya hazır.

Değişime uyum sağlayın, iş sürekliliği elde edin

Akıllı bir işletme, iş sürekliliği sağlamak üzere kritik varlıkların güvenilirliğini, operasyonların uyum sağlayabilmesini güvenceye alır. Bağlantılı operasyonlar; Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti ve güvenilir hava durumu verileri tarafından desteklendiğinde, varlıkların gerçek zamanlı olarak nasıl performans gösterdiğini görmenize, bunları herhangi bir yerden yönetmenize ve sonuçta işletim maliyetlerini düşürmenize olanak tanır. Ayrıca, iş akışlarına entegre edilen 5G ve edge bilişim verileri, uyum yeteneği daha fazla olan bir operasyon altyapısının elde edilmesini sağlayabilecek içgörüler ortaya çıkarabilir.

IBM, hızla değişen koşullara yanıt veren akıllı iş akışları oluşturmak için gerekli olan yazılım, hizmet ve sektör uzmanlığı kombinasyonuna sahiptir. Dijital yolculuğunuzun neresinde olursa olsun, daha esnek iş operasyonları için gerekli olan yapay zeka destekli içgörüleri ve danışmanlık hizmetlerini sunmak için sizinle işbirliği yapacağız.

Operasyonel performansı iyileştirin, kritik altyapıyı koruyun ve uyum yeteneğini artırın

Ekipman

Verimli, güvenilir ve sürdürülebilir ekipman operasyonları sağlayın. Ekipmanı koruyun, kapalı kalma sürelerini önleyin, maliyetleri azaltın ve güvenilirliği artırın.

Tesisler

Akıllı emlak ve tesis yönetimi aracılığıyla alan kullanımını iyileştirin, maliyetleri azaltın ve bina kullanıcılarının sağlıklı ve emniyette olmalarını sağlayın.

Mühendislik

Mühendislik operasyonları aracılığıyla ürün geliştirilmesini kolaylaştırın. Ürün yaşam çevrimini yönetin, dağınık ekipler arasında işbirliği yapılmasını sağlayın ve yapay zekayı ürün geliştirmeye dahil edin.

Üretim

Tahmine dayalı ve normatif analitik aracılığıyla operasyonların optimize edilmesi için edge gücü kullanılırken, değer zincirinde güvenli, yapay zeka destekli ve bağlantılı üretim gerçekleştirin.

Akıllı iş akışları oluşturun

451 Research tarafından yayınlanan bu rapora göre, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti verileri ve edge bilişim; daha çok uyum sağlayabilir iş operasyonları oluşturulmasına, bu sayede, kuruluşların maliyetleri düşürmesine ve çalışan güvenliğini artırmasına yardımcı olan kritik bileşenlerdir.

Sektörünüze ilişkin içgörüler

İş operasyonları müşteri başarı öyküleri

Oncor

Oncor'un operasyon direktörü, enerji kesintilerinin hacmini ve etkisini azaltmak için tahmine dayalı bakımın değerini anlatıyor.

Mercedes-Benz Cars

Mercedes-Benz Cars, mühendislik alanında dijital ve operasyonel dönüşümü benimsemeyi tartışıyor.

L'Oréal

Operasyonlarda değişiklik zamanı geldiğinde, L'Oréal IBM'i seçti.

Sandvik

Sandvik'in imalat sanayii için yüzeyin binlerce metre altındayken bile Nesnelerin İnterneti verilerini nasıl kullandığını görün.