Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw dotyczy obsługi całego procesu produkcyjnego towaru lub usługi — począwszy od surowych komponentów aż po dostarczenie produktu finalnego do konsumenta. Firma tworzy sieć dostawców („ogniwa” łańcucha), która umożliwia przenoszenie produktu od dostawców surowców do tych organizacji, które mają bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Jak działa zarządzanie łańcuchem dostaw?

Według danych magazynu CIO¹ istnieje pięć elementów tradycyjnych systemów zarządzania łańcuchem dostaw:

Planowanie

Zaplanuj wszystkie zasoby wymagane do zaspokojenia zapotrzebowania klienta na produkt lub usługę i zarządzaj nimi. Po zorganizowaniu łańcucha dostaw określ jego wskaźniki, aby ocenić, czy jest wydajny, efektywny, dostarcza odpowiednią jakość klientom i spełnia cele firmy.

Pozyskiwanie

Wybierz dostawców, aby dostarczyć towary i usługi niezbędne do wytworzenia produktu. Następnie wprowadź procesy monitorowania relacji z dostawcami i zarządzania nimi. Najważniejsze procesy to: zamawianie, odbieranie, zarządzanie zapasami i autoryzowanie płatności dla dostawców.

Produkcja

Zorganizuj działania wymagane do przyjmowania surowców, produkcji towaru, badania jakości, pakowania towarów do wysyłki i tworzenia harmonogramu dostaw.

Dostawa i logistyka

Koordynuj zamówienia klientów, planuj dostawy, rozsyłaj ładunki, wystawiaj faktury dla klientów i przyjmuj płatności.

Zwroty

Stwórz sieć lub proces przyjmowania wadliwych, nadmiarowych lub niechcianych produktów.


Dlaczego zarządzanie łańcuchem dostaw jest ważne?

Efektywne systemy zarządzania łańcuchem dostaw minimalizują koszty, straty i czas w cyklu produkcyjnym. Standardem branżowym stał się łańcuch dostaw na żądanie, w ramach którego segment sprzedaży detalicznej automatycznie sygnalizuje producentom konieczność uzupełnienia towaru. Półki sklepowe są dzięki temu ponownie zapełnianie prawie tak szybko, jak produkt jest sprzedawany. Jednym ze sposobów na dalszą modernizację tego procesu jest analiza danych uzyskiwanych od partnerów w ramach łańcucha dostaw. Można dzięki niej ustalić miejsca, w których warto wprowadzić kolejne usprawnienia.

W wyniku analizy danych partnerów, CIO.com¹ określa trzy scenariusze, w których efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw zwiększa wartość w całym cyklu łańcucha dostaw:

  • Identyfikowanie potencjalnych problemów. Gdy klient zamawia więcej produktów niż producent może dostarczyć, nabywca może złożyć skargę z powodu niskiej jakości usług. Dzięki analizie danych producenci mogą przewidzieć niedobór, zanim nabywcę spotka z jego powodu rozczarowanie.
  • Dynamiczne optymalizowanie ceny. Produkty sezonowe mają ograniczony okres przydatności. Pod koniec sezonu produkty te są zazwyczaj usuwane z oferty lub sprzedawane z dużymi rabatami. Ceny „produktów” o krótkim terminie ważności, oferowanych przez linie lotnicze, hotele itp., są zazwyczaj dopasowywane w sposób dynamiczny w celu zaspokojenia popytu. Dzięki zastosowaniu oprogramowania analitycznego w podobnych technikach prognozowania można podnieść marże nawet w przypadku towarów trwałego użytku.
  • Poprawa alokacji zasobów możliwych do rozdysponowania. Analityczne narzędzia oprogramowania pomagają w dynamicznym przydzielaniu zasobów i planowaniu pracy w oparciu o prognozy sprzedaży, rzeczywiste zamówienia i obiecane dostawy surowców. Producenci mogą potwierdzić datę dostawy produktu po złożeniu zamówienia znacząco ograniczając liczbę nieprawidłowo zrealizowanych zamówień.

Najważniejsze cechy skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw

Łańcuch dostaw jest dla klientów i konsumentów najbardziej oczywistą „twarzą” biznesu. Im lepsze i bardziej skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw firmy, tym skuteczniejsza jest ochrona reputacji firmy i dbałość o jej długoterminową stabilność.

Simon Ellis w książce The Path to a Thinking Supply Chain² (Ścieżka ku inteligentnemu łańcuchowi dostaw) określa, czym jest zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez wskazanie pięciu elementów skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw w przyszłości:

  • Komunikacja: Możliwość uzyskania dostępu do nieustrukturyzowanych danych pochodzących z mediów społecznościowych, ustrukturyzowanych danych pochodzących z internetu rzeczy (IoT) i bardziej tradycyjnych zestawów danych dostępnych za pośrednictwem tradycyjnych narzędzi integracji ERP i B2B.
  • Współpraca: Ulepszanie współpracy z dostawcami w coraz większym stopniu polega na korzystaniu z sieci handlowych udostępnianych w chmurze w celu umożliwienia współpracy i zaangażowania wielu przedsiębiorstw.
  • Świadomość cybernetyczna: Przedsiębiorstwa muszą wzmacniać swoje systemy w ramach łańcucha dostaw oraz chronić je przed cyberatakami i włamaniami.
  • Kognitywność: Platforma sztucznej inteligencji staje się nowoczesną „wieżą kontroli” łańcucha dostaw poprzez zestawianie, koordynowanie i podejmowanie decyzji oraz działań w ramach całego łańcucha. Większość obszarów łańcucha dostaw jest zautomatyzowana i wykorzystuje mechanizmy samouczenia.
  • Kompleksowość: Funkcje analityczne muszą być skalowane z użyciem danych w czasie rzeczywistym. Umożliwi to szybkie uzyskiwanie kompleksowych spostrzeżeń. W przypadku łańcucha dostaw na miarę przyszłości opóźnienia są niedopuszczalne.

Wiele łańcuchów dostaw rozpoczęło ten proces poprzez przystąpienie do sieci handlowych opartych na chmurze w szczycie swoich możliwości, gdy podejmowane były znaczące starania w celu rozszerzenia ich funkcji analitycznych.


Ewolucja zarządzania łańcuchem dostaw

Jeszcze niedawno łańcuchy dostaw koncentrowały się na dostępności, ruchu i koszcie zasobów fizycznych. Obecnie obejmują zarządzanie danymi, usługi i produkty połączone w pakiety rozwiązań. Nowoczesne systemy zarządzania łańcuchem dostaw wykraczają daleko poza pytania gdzie i kiedy. Zarządzanie łańcuchem dostaw wpływa na jakość produktu i usługi, dostawę, koszty, zadowolenie klienta i w konsekwencji rentowność działalności.

Już w 2017 roku typowy łańcuch dostaw miał dostęp do 50 razy większej ilości danych niż zaledwie pięć lat wcześniej¹. Jednak analizie podlegała mniej niż jedna czwarta tych danych. Oznacza to, że wartość newralgicznych, poufnych danych, takich jak informacje o pogodzie, nagłe niedobory pracowników, niepokoje polityczne i mikroprzerwy w popycie, mogła zostać utracona.

Nowoczesne łańcuchy dostaw wykorzystują ogromne ilości danych generowanych przez proces obsługi łańcucha dostaw, które są opracowywane przez ekspertów ds. analiz oraz analityków danych. W przyszłości liderzy łańcuchów dostaw i systemy ERP (Enterprise Resource Planning), którymi zarządzają, będą prawdopodobnie koncentrować się na optymalizacji użyteczności tych danych — analizując je w czasie rzeczywistym, przy minimalnym opóźnieniu.

Przykłady użycia zarządzania łańcuchem dostaw

Chemonics

Chemionics i IBM stworzyły wspólnie przełomową platformę informatyczną o nazwie „Automatic Requisition Tracking Management Information System” (ARTMIS).

Platforma ARTMIS pomaga śledzić przesyłki na każdym etapie łańcucha dostaw. Pozwoliło to firmie Chemonics na zarządzanie zamówieniami do 24 miesięcy w przód.

BASF

Firma BASF chciała zdigitalizować integralną część swojej działalności, aby zaoferować klientom wartość dodaną, rozwinąć działalność i poprawić wydajność. Współpracując z IBM, dział ds. żywienia i zdrowia przeprowadził weryfikację koncepcji z użyciem technologii IBM® Watson™ w celu zbadania, w jaki sposób sztuczna inteligencja i proces uczenia maszynowego mogą wspierać inteligentne decyzje w dziedzinie gospodarowania przestrzenią magazynową. Miało to na celu zadbanie, aby produkty dotarły do właściwego miejsca w odpowiednim czasie.

Farmer Connect

Dowiedz się, jak Farmer Connect i IBM Food Trust™ łączą producentów i konsumentów kawy za pomocą technologii łańcucha bloków.


Doradztwo w dziedzinie łańcucha dostaw

Doradztwo w dziedzinie łańcucha dostaw

Dzięki Usługom IBM można przekształcać procesy łańcucha dostaw w inteligentne przepływy pracy w celu osiągnięcia nowych poziomów responsywności i innowacji. Radź sobie z odseparowanymi procesami, by zwiększyć wydajność i ułatwić pracę zespołów. Zdaj się na najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i łańcuch bloków, by wykorzystywać pojawiające się możliwości w dowolnym miejscu łańcucha wartości — od prognozowania popytu przez orkiestrację zamówień, aż do ich realizacji.

Więcej informacji na temat łańcucha dostaw

„Wieża kontroli” dla łańcucha dostaw

Wieża kontroli dla łańcucha dostaw powinna zapewniać kompleksową widoczność w całym łańcuchu dostaw — w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń zewnętrznych.

Zarządzanie zamówieniami

Śledzenie zamówień od ich złożenia aż po realizację, a także zarządzanie ludźmi, procesami i danymi związanymi z zamówieniem na różnych etapach jego cyklu życia.

Zarządzanie zasobami

Przejrzyste informacje na temat transakcji magazynowych mogą pozytywnie wpłynąć na cały proces zamawiania, przechowywania i korzystania z zapasów — od surowców po gotowy produkt.

Elektroniczna wymiana danych

EDI to standardowy format przesyłania informacji biznesowych między organizacjami drogą elektroniczną, który eliminuje potrzebę korzystania z dokumentów papierowych.

Analiza łańcucha dostaw

Analizy przekładające się na jakość i realizację zamówień oraz zadowolenie klientów — a w konsekwencji także na zyski.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Optymalizacja łańcucha dostaw umożliwia najlepsze wykorzystanie technologii i zasobów, takich jak łańcuch bloków, AI i IoT w celu zwiększenia efektywności i wydajności w sieci dostaw.

Technologia łańcucha bloków w łańcuchu dostaw

Zwiększaj poziom zaufania w obrębie całej sieci łańcucha dostaw dzięki specjalistycznej wiedzy biznesowej i technicznej ekspertów IBM Blockchain.

Integracja B2B

Integracja B2B oznacza automatyzację procesów biznesowych i komunikację między co najmniej dwoma organizacjami.

Zarządzane przesyłaniem plików

Managed File Transfer (MFT) jest platformą technologiczną, która zapewnia organizacjom pewną i bezpieczną wymianę danych elektronicznych między systemami i osobami, a także pozwala spełnić wymogi dotyczące zgodności.

Zasoby zarządzania łańcuchem dostaw

Blog: IBM Supply Chain

Spostrzeżenia dotyczące budowania inteligentnego, samokorygującego się łańcucha dostaw.

Blog: IBM Blockchain

Spostrzeżenia na temat budowania inteligentnego, samokorygującego łańcucha dostaw opartego na technologii łańcucha bloków.

Rozwiązania dla łańcucha dostaw

Cechujące się odpornością łańcuchy dostaw dostosowują się do napotykanych trudności. Inteligentne łańcuchy dostaw można skalować, aby wraz ze zmianami potrzeb klientów móc sprostać nowym wymaganiom. Inteligentne łańcuchy dostaw są bardziej niezawodne i zostały zaprojektowane z myślą o budowaniu zaufania między Tobą a Twoimi klientami.

Rozwiązania IBM

Zarządzanie zamówieniami

Oprogramowanie do zarządzania zamówieniami pozwala na skoordynowanie całej sieci realizacji zamówień dzięki wszechstronnym funkcjom podstawowym i bardziej zaawansowanym opcjom.

Przejrzystość łańcucha dostaw

Dowiedz się, dlaczego aż 800 000 partnerów biznesowych stawia na technologie sztucznej inteligencji i łańcucha bloków od IBM, które zapewniają im łączność z siecią partnerów handlowych.

Widoczność łańcucha dostaw

IBM Sterling Supply Chain Insights to oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie, które w czasie rzeczywistym dostarcza wyniki analiz w celu optymalizacji wydajności łańcucha dostaw. Błyskawicznie zestawia dane z odseparowanych systemów, wykorzystuje kolektywną wiedzę organizacji i opracowuje scenariusze cyfrowych działań.

Technologia łańcucha bloków w branży spożywczej

Dołącz do ekosystemu producentów, dostawców, wytwórców, sprzedawców detalicznych i innych, którzy tworzą inteligentny, bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony system produkcji żywności.

Łańcuch dostaw w handlu detalicznym

Zoptymalizuj łańcuch dostaw w handlu detalicznym i reaguj na trendy na dowolną skalę.

Łańcuch dostaw w produkcji

Przemysł 4.0 pozwala na wykorzystanie ukrytych danych do transformacji systemu planowania i operacji w ramach łańcucha dostaw. Wypełniaj swoje zobowiązania, jednocześnie obniżając koszty.

Źródła

¹What is supply chain management (SCM)?, Bart Perkins & Thomas Wailgum, CIO, 27 sierpnia 2017 roku (odsyłacz prowadzi poza serwis ibm.com)
²The Path to a Thinking Supply Chain (1,5 MB), Simon Ellis & John Santagate, IDC Technology Spotlight, sierpień 2018 roku