Co inżynieria ciągła może zrobić dla Twojej firmy

IBM Engineering Lifecycle Management dzięki wsparciu metodyki agile umożliwia zespołom perfekcyjne radzenie sobie ze złożonością procesów związanych z tworzeniem inteligentnych i zintegrowanych produktów oraz zarządzaniem projektami IT. Ten działający w chmurze program pomaga inżynierom i twórcom oprogramowania w spełnianiu stawianych im w pracy wymagań, skutecznym reagowaniu na zmiany i szybszym tworzeniu projektów o wysokiej jakości — w zgodzie z wymogami formalno-prawnymi i bez utraty kontroli nad budżetem. Narzędzia, które oferuje, są ściśle ze sobą zintegrowane i przydają się na każdym etapie tworzenia systemów i oprogramowania. Pozwalają m.in. na zarządzanie wymaganiami, modelowanie i przeprowadzanie symulacji, zarządzanie jakością oraz kontrolowanie i planowanie przepływów pracy grupowej.

Realizacja potrzeb klientów

Analizowanie i realizowanie wymagań klientów oraz zachowanie przejrzystości w całym cyklu prac nad produktem.

Zarządzanie skalą i złożonością

Oparte na zdarzeniach planowanie, przepływy pracy i narzędzia do zarządzania zmianami wspierające pracę zespołów, a rozwiązania do globalnego zarządzania konfigurowaniem rewolucjonizują proces tworzenia linii produkcyjnych.

Wysoka jakość i szybkość

Wdróż metodykę agile oraz połącz modelowanie architektury oraz projektowania, symulacje, zarządzanie testami i jakością. Użyj ponownie komponenty aby polepszyć wydajność linii produkcyjnej.

Większa efektywność inwestycji

Chmura przyspiesza wdrożenie rozwiązania oraz zarządzanie projektami IT, pozostawiając więcej czasu na pracę nad innowacjami technologicznymi.

Uproszczone zapewnianie zgodności z przepisami

Wsparcie we wdrażaniu i egzekwowaniu standardów branżowych oraz automatyzacja raportowania i tworzenia dokumentów.

Najważniejsze cechy

  • Narzędzia do tworzenia zintegrowanych produktów
  • Zwinne metodologie tworzenia produktu
  • Współpraca, planowanie i zarządzanie zmianą
  • Budowa architektury i projektowanie
  • Procedury i zarządzanie procesami
  • Zarządzanie wymaganiami

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Kup teraz i postaw pierwszy krok