30-dniowa bezpłatna wersja próbna

Wypróbuj IBM Blockchain Platform bezpłatnie przez 30 dni, korzystając z systemu Red Hat® OpenShift®. Możesz korzystać ze wszystkich funkcji do tworzenia, eksploatowania i nadzorowania sieci łańcucha bloków.

Uwaga: Produkt Red Hat OpenShift nie jest wliczony w cenę IBM Blockchain Platform.

Otwarte, współdziałające z innymi technologiami i dostępne w każdej lokalizacji rozwiązanie dla dużych firm i małych przedsiębiorstw

Spełnia potrzeby biznesowe i techniczne

Najnowsza wersja rozwiązania IBM Blockchain Platform powstała na bazie uwag i komentarzy zebranych przez dwa lata w ramach realizacji ponad 500 projektów dla klientów — dużych korporacji i mniejszych przedsiębiorstw.

Elastyczność środowiska wielochmurowego

Systemy działają w wielu różnych środowiskach — zarówno lokalnych, jak i chmurowych. Nasz protokół Open Source opracowaliśmy tak, by można było z niego korzystać w każdej infrastrukturze obliczeniowej.

Lider w dziedzinie łańcucha bloków

IBM jest członkiem założycielem inicjatywy Linux Foundation Hyperledger Project i współuczestniczy w tworzeniu środowiska Hyperledger Fabric dla sieci opartych na łańcuchu bloków z ograniczonymi uprawnieniami.

IBM Blockchain Platform to znakomita technologia łańcucha bloków, oferowana na zasadach Open Source i przeznaczona dla platform biznesowych

Rozszerzenie Visual Studio (VS) Code pozwala sprawnie zintegrować proces wdrażania inteligentnych umów i zarządzania siecią. Dzięki uproszczonemu środowisku tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) Twój zespół może bez problemów przejść od prac projektowych przez testy do etapu produkcji i zarządzania siecią. Ponadto inteligentne umowy mogą być opracowywane w językach JavaScript, Java i Go.

Pełna kontrola nad obsługą i nadzorem sieci

Pobierz omówienie techniczne IBM Blockchain Platform

Wdrażaj tylko te komponenty łańcucha bloków, których potrzebujesz (obsługa równorzędna, usługa zamawiania, uwierzytelnianie certyfikatów). Za pomocą jednej konsoli zarządzaj wszystkimi komponentami sieci — bez względu na to, gdzie zostały wdrożone — i sprawuj pełną kontrolę nad tożsamościami, księgami i inteligentnymi umowami. Dzięki wyeliminowaniu wymuszonego przywiązania do konkretnego dostawcy masz pełną kontrolę nad tożsamościami, księgami i inteligentnymi umowami.

Rozwój sieci rozproszonych dzięki elastyczności środowiska wielochmurowego

Zobacz elastyczne opcje cenowe

Możesz połączyć się z węzłami działającymi w dowolnym środowisku (chmurze lokalnej, publicznej, hybrydowej). Bez trudu połączysz też jeden węzeł z kilkoma sieciami przemysłowymi. Zacznij od małych rozmiarów, bez inwestycji początkowych, a następnie wykupuj zasoby zgodnie z potrzebami i swobodnie rozwijaj infrastrukturę za pomocą systemu Kubernetes.

Dołącz do sieci lub współtwórz nową

Pomagamy w błyskawicznym starcie projektu, szybszym przejściu z fazy pilotażowej do produkcyjnej, integracji z nowymi technologiami czy współdziałaniu z innymi sieciami.

Call Out

Technologia łańcucha bloków dla Twojego przedsiębiorstwa

Zbiegające się bloczki

Zasoby dla platformy łańcucha bloków

Analizy, porady eksperckie i webinaria pomagają lepiej poznać technologię łańcucha bloków i wyciągnąć z niej maksymalne korzyści.

Wózek widłowy w magazynie żywności

Przypadki użycia IBM Blockchain Platform

Zapoznaj się z przypadkami użycia IBM Blockchain Platform. Sprawdź, jak innowatorzy odmieniają swoje przedsiębiorstwa, i znajdź inspirację dla własnych działań.

Interfejs oprogramowania IBM Blockchain Platform

Osiągnięcia klientów korzystających z IBM Blockchain

Artykuły dotyczące sposobów, w jakie nasi klienci rewolucjonizują swoje organizacje, korzystając z rozwiązań opartych na IBM Blockchain Platform.

Kobieta na dworze korzystająca z laptopa i mająca kubek kawy po swojej prawej stronie

Szczegółowe informacje o łańcuchu bloków

Poznaj najważniejsze informacje dotyczące technologii łańcucha bloków — jak działa, gdzie ją wdrażać i jakie aspekty uwzględniać przy zastosowaniach produkcyjnych.

Wykonaj kolejny krok w pracy z czołową biznesową platformą łańcucha bloków nowej generacji