W jaki sposób Twoja firma zmieni świat?

Oblicze biznesu jeszcze nigdy nie zmieniało się tak szybko i tak diametralnie. Innowatorzy, przedsiębiorcy i przyszłościowo myślące firmy wykorzystują rozwiązania IBM Blockchain do budowania zaufania i zwiększania przejrzystości w łańcuchach dostaw, światowym handlu, płatnościach międzynarodowych, światowej produkcji żywności i wielu innych obszarach.

Masz teraz szansę dołączyć do nich w roli lidera. Dowiedz się, jak wykorzystać nasz znakomity łańcuch bloków dla platform biznesowych, usługi świadczone przez ponad 1600 ekspertów branżowych i specjalistów technicznych oraz niezawodną sieć partnerów. Korzystając z tego wsparcia, łatwiej zmienisz swoją wizję w prawdziwy łańcuch bloków, który zrewolucjonizuje Twoją firmę.

Sprawdź, jak dołączyć do sieci

Przemysł spożywczy

IBM Food Trust pomaga rolnikom, dystrybutorom i detalistom budować wiarygodność i zwiększać bezpieczeństwo żywności, ponieważ zapewnia wyjątkową przejrzystość i jasny podział odpowiedzialności.

Handel światowy

Otwarta i neutralna platforma TradeLens oferuje pojedyncze ujęcie informacji obejmujących cały łańcuch dostaw, a ponadto jest aktualizowana i weryfikowana przez każdego członka sieci w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Usługi finansowe dla handlu

Rozwiązania IBM Blockchain for Trade Finance pomagają w budowaniu nowych relacji handlowych, odkrywaniu pul płynności i tworzeniu nowych modeli biznesowych, które zmieniają kształt finansów w handlu.

Płatności transgraniczne

Za sprawą IBM Blockchain World Wire obsługa transakcji międzynarodowych jest prostsza i szybsza. To nowe rozwiązanie w dziedzinie finansów umożliwia jednoczesne rozliczanie i regulowanie płatności transgranicznych w czasie bliskim rzeczywistemu.

Ochrona tożsamości

W ramach inicjatywy IBM Blockchain Trusted Identity współpracujemy z wieloma podmiotami, dążąc do stworzenia niezwykle potrzebnej, zdecentralizowanej warstwy zarządzania tożsamością.

Rozmiar i skala potrzebne, by stawiać czoła wyzwaniom biznesowym

Tylko IBM ma doświadczenie i technologię, które pomogą Ci w szybkim upraszczaniu złożoności łańcucha bloków po dołączeniu do istniejącej sieci. Rozwijaj firmę, uwalniaj nową wartość i zyskuj coraz większą przewagę nad konkurencją.

#1

w rankingach Juniper Research¹ i HFS Research²

500+

dotychczasowych relacji z klientami zainteresowanymi technologią łańcucha bloków

10 opisów wdrożeń u klientów, które pokazują możliwości łańcucha bloków

Dowiedz się, jak nasi klienci rewolucjonizują swoje organizacje, korzystając z rozwiązań IBM Blockchain i osiągając wymierne wyniki biznesowe.

Inne sposoby implementacji łańcucha bloków z pomocą IBM

Żadna inna firma nie pozwala na równie szybką, łatwą i skuteczną implementację łańcucha bloków. Pomożemy bez względu na to, na którym etapie wdrożenia jesteś.

Samodzielne budowanie rozwiązań

Tysiące innowatorów wykorzystują znakomitą platformę IBM Blockchain Platform do budowy, obsługi, nadzoru i rozwoju swojego rozwiązania. Od łatwości obsługi po prawa własności do wszystkiego, co stworzysz. Zapoznaj się z czołową platformą Hyperledger Fabric dla środowisk wielochmurowych, chmury hybrydowej i lokalnych.  

Współpraca z naszymi ekspertami

Zespół IBM Blockchain Services, czołowy w branży dostawca usług w dziedzinie łańcucha bloków, ułatwia budowę skalowalnej sieci biznesowej opartej na najlepszej technologii. Ponad 1600 ekspertów w zakresie łańcucha bloków wykorzystuje wiedzę czerpaną z przeszło 100 nieprzerwanie działających sieci, aby pomagać w trzech kluczowych obszarach: zarządzaniu, osiąganiu wartości biznesowej i wykorzystywaniu technologii.

Odkrywanie nowych możliwości biznesowych

Program IBM Blockchain Ecosystem pomaga w promowaniu i doskonaleniu Twojego dotychczasowego rozwiązania w dziedzinie technologii łańcucha bloków. M.in. pozwala docierać do nowych odbiorców jako Partner Handlowy IBM i skracać czas wprowadzania produktów i usług na rynek dzięki integracji z platformą IBM Blockchain Platform. A to nie koniec możliwości.

Maksymalizacja inwestycji w łańcuch bloków

Buduj na fundamencie sprawdzonych serwerów do obsługi łańcucha bloków

Na potrzeby łańcucha bloków wybieraj te serwery, które umożliwiają skalowanie cyfrowych zasobów w miarę rozwoju oraz gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność na wysokim poziomie.

Dodawaj pamięć masową na potrzeby hybrydowych środowisk wielu chmur

Zapewniaj lub zwiększaj pamięć na potrzeby łańcucha bloków, korzystając z niezależnego, zdecentralizowanego i lokalnego repozytorium pamięci masowej.

Testuj łańcuch bloków, aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo

Możemy testować Twoje środowisko łańcucha bloków pod kątem bezpieczeństwa aplikacji WWW i mobilnych, interfejsów API, punktów wejściowych i wyjściowych, infrastruktury klucza publicznego (PKI) i innych zasobów.

Monitoruj inteligentne, samokorygujące się łańcuchy dostaw

Kompleksowa widoczność, analizy w czasie rzeczywistym i rekomendacje działań — dzięki takim rozwiązaniom Twój łańcuch dostaw pozwoli wykorzystywać innowacje do pozyskiwania klientów i rozwijania z nimi relacji.

Jaki jest potencjalny zwrot z inwestycji (ROI) w IBM Blockchain?

Aby pomóc w ustaleniu kosztów, korzyści, możliwości i czynników ryzyka wiążących się z rozwiązaniem IBM Blockchain, zleciliśmy analitykom firmy Forrester przygotowanie raportu Total Economic Impact™ (TEI), który przedstawia analizę ekonomiczną wdrożenia. Badanie opiera się na metodologii TEI firmy Forrester, architekturze modelu finansowego i opisach wdrożeń, a także wywiadach z interesariuszami i klientami IBM Blockchain. Zarejestruj się, aby obejrzeć najnowsze webinarium i przeczytać raport. Dzięki temu łatwo oszacujesz oszczędności i korzyści biznesowe płynące z rozwiązania IBM Blockchain.

Co możemy razem osiągnąć?

Nastał idealny moment na rozmowę o tym, jak IBM Blockchain przyczyni się do rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Siatka łańcucha bloków