Zobacz sztukę innowacji w dziedzinie łańcucha bloków

Oglądaj Blockparty — serię webinariów uświetniającą osiągane z pomocą technologii łańcucha bloków sukcesy w dziedzinie zaufania klienta, bezpieczeństwa żywności i wielu innych aspektów. Zobacz wyjątkowe dzieła sztuki i posłuchaj, co mają do powiedzenia główni klienci IBM. Webinaria Blockparty możesz oglądać na żywo lub na żądanie.

W jaki sposób Twoja firma zmieni świat?

Oblicze biznesu jeszcze nigdy nie zmieniało się tak szybko i tak diametralnie. Innowatorzy, przedsiębiorcy i przyszłościowo myślące firmy wykorzystują rozwiązania IBM Blockchain do budowania zaufania i zwiększania przejrzystości w łańcuchach dostaw, światowym handlu, płatnościach międzynarodowych, światowej produkcji żywności i wielu innych obszarach.

Masz teraz szansę dołączyć do nich w roli lidera. Dowiedz się, jak wykorzystać nasz znakomity łańcuch bloków dla platform biznesowych, usługi świadczone przez ponad 1600 ekspertów branżowych i specjalistów technicznych oraz niezawodną sieć partnerów. Korzystając z tego wsparcia, łatwiej zmienisz swoją wizję w prawdziwy łańcuch bloków, który zrewolucjonizuje Twoją firmę.

Sprawdź, jak dołączyć do sieci

Łańcuch dostaw

Rozwiązanie IBM Blockchain Transparent Supply pozwala stworzyć ekosystem łańcucha bloków do udostępniania danych partnerom Twojego łańcucha dostaw. Dzięki temu transakcje są przeprowadzane efektywniej i opierają się na zaufaniu.

Przemysł spożywczy

IBM Food Trust pomaga rolnikom, dystrybutorom i detalistom budować wiarygodność i zwiększać bezpieczeństwo żywności, ponieważ zapewnia wyjątkową przejrzystość i jasny podział odpowiedzialności.

Zarządzanie współpracą z dostawcami

Dzięki rozwiązaniu Trust Your Supplier możesz szybciej kwalifikować i wdrażać dostawców oraz nimi zarządzać. Bez względu na to, w jakiej branży działasz, uprościsz administrację dostawcami i zniwelujesz towarzyszące temu ryzyko. 

Handel światowy

Otwarta i neutralna platforma TradeLens oferuje pojedyncze ujęcie informacji obejmujących cały łańcuch dostaw, a ponadto jest aktualizowana i weryfikowana przez każdego członka sieci w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Usługi finansowe dla handlu

Rozwiązania IBM Blockchain for Trade Finance pomagają w budowaniu nowych relacji handlowych, odkrywaniu pul płynności i tworzeniu nowych modeli biznesowych, które zmieniają kształt finansów w handlu.

Ochrona tożsamości

W ramach inicjatywy IBM Blockchain Trusted Identity współpracujemy z wieloma podmiotami, dążąc do stworzenia niezwykle potrzebnej, zdecentralizowanej warstwy zarządzania tożsamością.

Rozmiar i skala potrzebne, by stawiać czoła wyzwaniom biznesowym

Tylko IBM ma doświadczenie i technologię, które pomogą Ci w szybkim upraszczaniu złożoności łańcucha bloków po dołączeniu do istniejącej sieci. Rozwijaj firmę, uwalniaj nową wartość i zyskuj coraz większą przewagę nad konkurencją.

#1

w rankingach Juniper Research¹ i HFS Research²

500+

dotychczasowych relacji z klientami zainteresowanymi technologią łańcucha bloków

10 opisów wdrożeń u klientów, które pokazują możliwości łańcucha bloków

Dowiedz się, jak nasi klienci rewolucjonizują swoje organizacje, korzystając z rozwiązań IBM Blockchain i osiągając wymierne wyniki biznesowe.

Inne sposoby implementacji łańcucha bloków z pomocą IBM

Żadna inna firma nie pozwala na równie szybką, łatwą i skuteczną implementację łańcucha bloków. Pomożemy bez względu na to, na którym etapie wdrożenia jesteś.

Samodzielne budowanie rozwiązań

Tysiące innowatorów wykorzystują znakomitą platformę IBM Blockchain Platform do budowy, obsługi, nadzoru i rozwoju swojego rozwiązania. Od łatwości obsługi po prawa własności do wszystkiego, co stworzysz. Zapoznaj się z czołową platformą Hyperledger Fabric dla środowisk wielochmurowych, chmury hybrydowej i lokalnych.  

Współpraca z naszymi ekspertami

Zespół IBM Blockchain Services, czołowy w branży dostawca usług w dziedzinie łańcucha bloków, ułatwia budowę skalowalnej sieci biznesowej opartej na najlepszej technologii. Ponad 1600 ekspertów w zakresie łańcucha bloków wykorzystuje wiedzę czerpaną z przeszło 100 nieprzerwanie działających sieci, aby pomagać w trzech kluczowych obszarach: zarządzaniu, osiąganiu wartości biznesowej i wykorzystywaniu technologii.

Odkrywanie nowych możliwości biznesowych

Program IBM Blockchain Ecosystem pomaga w promowaniu i doskonaleniu Twojego dotychczasowego rozwiązania w dziedzinie technologii łańcucha bloków. M.in. pozwala docierać do nowych odbiorców jako Partner Handlowy IBM i skracać czas wprowadzania produktów i usług na rynek dzięki integracji z platformą IBM Blockchain Platform. A to nie koniec możliwości.

Maksymalizacja inwestycji w łańcuch bloków

Buduj na fundamencie sprawdzonych serwerów do obsługi łańcucha bloków

Na potrzeby łańcucha bloków wybieraj te serwery, które umożliwiają skalowanie cyfrowych zasobów w miarę rozwoju oraz gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność na wysokim poziomie.

Dodawaj pamięć masową na potrzeby hybrydowych środowisk wielu chmur

Zapewniaj lub zwiększaj pamięć na potrzeby łańcucha bloków, korzystając z niezależnego, zdecentralizowanego i lokalnego repozytorium pamięci masowej.

Testuj łańcuch bloków, aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo

Możemy testować Twoje środowisko łańcucha bloków pod kątem bezpieczeństwa aplikacji WWW i mobilnych, interfejsów API, punktów wejściowych i wyjściowych, infrastruktury klucza publicznego (PKI) i innych zasobów.

Monitoruj inteligentne, samokorygujące się łańcuchy dostaw

Kompleksowa widoczność, analizy w czasie rzeczywistym i rekomendacje działań — dzięki takim rozwiązaniom Twój łańcuch dostaw pozwoli wykorzystywać innowacje do pozyskiwania klientów i rozwijania z nimi relacji.

Jaki jest potencjalny zwrot z inwestycji (ROI) w IBM Blockchain?

Aby pomóc w ustaleniu kosztów, korzyści, możliwości i czynników ryzyka wiążących się z rozwiązaniem IBM Blockchain, zleciliśmy analitykom firmy Forrester przygotowanie raportu Total Economic Impact™ (TEI), który przedstawia analizę ekonomiczną wdrożenia. Badanie opiera się na metodologii TEI firmy Forrester, architekturze modelu finansowego i opisach wdrożeń, a także wywiadach z interesariuszami i klientami IBM Blockchain. Zarejestruj się, aby obejrzeć najnowsze webinarium i przeczytać raport. Dzięki temu łatwo oszacujesz oszczędności i korzyści biznesowe płynące z rozwiązania IBM Blockchain.

Co możemy razem osiągnąć?

Nastał idealny moment na rozmowę o tym, jak IBM Blockchain przyczyni się do rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Siatka łańcucha bloków