Przegląd

W jaki sposób Twoja firma zmieni świat?

Oblicze biznesu jeszcze nigdy nie zmieniało się tak szybko i tak diametralnie. Innowatorzy, przedsiębiorcy i przyszłościowo myślące firmy wykorzystują rozwiązania IBM Blockchain do budowania zaufania i zwiększania przejrzystości w łańcuchach dostaw, światowym handlu, płatnościach międzynarodowych, światowej produkcji żywności i wielu innych obszarach.

Masz teraz szansę dołączyć do nich w roli lidera. Dowiedz się, jak wykorzystać naszą czołową technologię łańcucha bloków (blockchain) dla platform biznesowych, usługi świadczone przez ponad 1600 ekspertów branżowych i specjalistów technicznych oraz niezawodną sieć partnerów — i z ich pomocą zmienić wizję łańcucha bloków w rzeczywistość, która zrewolucjonizuje Twoją firmę.

Korzyści

Samodzielne budowanie rozwiązań

Od łatwości obsługi po prawa własności do wszystkiego, co stworzysz — poznaj czołową platformę Hyperledger Fabric dla środowisk wielochmurowych, lokalnych oraz chmury hybrydowej.

Współpraca z naszymi ekspertami

Ponad 1600 ekspertów w dziedzinie łańcucha bloków wykorzystuje wiedzę czerpaną z ponad 100 nieprzerwanie działających sieci, aby pomagać w trzech kluczowych obszarach: zarządzaniu, osiąganiu wartości biznesowej i wykorzystywaniu technologii.

Odkrywanie nowych możliwości

M.in. pozwala docierać do nowych odbiorców jako Partner Handlowy IBM i skracać czas wprowadzania produktów i usług na rynek dzięki integracji z platformą IBM Blockchain Platform. A to nie koniec możliwości.

Służba zdrowia / sektor biomedyczny

Dystrybucja szczepionek

Sieć dystrybucji może budować zaufanie do nowych szczepionek od momentu ich opracowania aż po podanie. Taka sieć działa w oparciu o rozwiązanie IBM Blockchain i umożliwia monitorowanie każdego etapu dystrybucji.

Zdrowie publiczne

Rozwiązania dla ochrony zdrowia i sektora biomedycznego odpowiadają na problemy z zaufaniem, przejrzystością i integralnością danych przy użyciu sieci i rozwiązań opartych na technologii blockchain, zbudowanych na czołowej platformie branżowej.

Łańcuch dostaw

Transparentne dostawy

Rozwiązanie IBM Blockchain Transparent Supply pozwala stworzyć ekosystem łańcucha bloków do udostępniania danych partnerom Twojego łańcucha dostaw. Dzięki temu transakcje są przeprowadzane efektywniej i opierają się na zaufaniu.

Food Trust

IBM Food Trust™ pomaga rolnikom, dystrybutorom i detalistom budować wiarygodność i zapewniać bezpieczeństwo żywności poprzez zwiększanie widoczności i odpowiedzialności na każdym etapie dostawy produktów spożywczych.

Trust Your Supplier

Rozwiązanie Trust Your Supplier pomaga w szybszej kwalifikacji i wdrażaniu dostawców oraz w zarządzaniu nimi. Bez względu na rodzaj branży pozwala to uprościć administrowanie dostawcami i zmniejszyć ryzyko.

TradeLens

Otwarta i neutralna platforma TradeLens oferuje całościowy i rzetelny wgląd w informacje obejmujące cały łańcuch dostaw; jest też aktualizowana i weryfikowana przez każdego użytkownika sieci w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Finanse

List gwarancyjny

Listy gwarancyjne mogą przyspieszyć przetwarzanie, eliminując zbędne czynności administracyjne i zwiększając przejrzystość procesu. Niezmienialna, podlegająca audytom księga główna wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.

Usługi finansowe dla handlu

Rozwiązania IBM Blockchain for Trade Finance pomagają w budowaniu nowych relacji handlowych, odkrywaniu kolejnych obszarów płynności i tworzeniu awangardowych modeli biznesowych, które zmieniają oblicze finansów w handlu.

Tożsamość

Tożsamość

W ramach inicjatywy IBM Blockchain Trusted Identity™ współpracujemy z wieloma podmiotami, dążąc do stworzenia w Internecie tak potrzebnej, zdecentralizowanej warstwy zarządzania tożsamością.

Świadectwa kompetencji

Sieć wymiany świadectw kompetencji łączy osoby uczące się, pracodawców i instytucje edukacyjne z różnych branż i krajów, ułatwiając wymianę certyfikatów.

Osiągnięcia klientów

Zasoby

Szczegółowy przewodnik po technologii blockchain

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, aby dowiedzieć się, czym jest technologia blockchain, jak działa i dlaczego firmy przyjmują ją w celu zwiększenia zaufania i przejrzystości w swoich branżach.

Bezpieczeństwo łańcucha bloków

Do ochrony sieci łańcucha bloków przed cyberatakami i oszustwami potrzebny jest sprawny system zarządzania ryzykiem, oparty na procedurach cyberbezpieczeństwa i silnym szyfrowaniu.

Hyperledger Fabric

Dowiedz się, dlaczego środowisko Hyperledger Fabric stanowi fundament, na którym budowane są korporacyjne platformy łańcucha bloków, a także dlaczego jest najczęściej wybieraną technologią dla aplikacji i rozwiązań.

Łańcuch bloków dla biznesu

Technologia rozproszonej księgi głównej oferuje znaczne korzyści w postaci zwiększonej efektywności procesów i gwarantuje, że wszystkie podmioty mogą korzystać z pojedynczego, niezmiennego zapisu zdarzeń.

Inteligentne kontrakty

Dowiedz się, w jaki sposób przedsiębiorstwo może wykorzystać inteligentne umowy — cyfrowe umowy przechowywane w sieci łańcucha bloków, z możliwością konfiguracji ich automatycznego wykonywania.

Łańcuch bloków w służbie społecznej

Organizacje charytatywne, non-profit oraz firmy, które dbają o społeczną odpowiedzialność biznesu, korzystają z technologii blockchain, aby chronić naszą planetę i dbać o dobrostan jej mieszkańców.

Co możemy razem osiągnąć?

Nastał idealny moment na rozmowę o tym, jak IBM Blockchain przyczyni się do rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.