Technologia łańcucha bloków z perspektywy sztuki

Poprosiliśmy pięciu artystów — niemających wcześniej do czynienia z łańcuchem bloków — o stworzenie dzieł sztuki przedstawiających korzyści zapewniane przez tę technologię. Zobacz efekty ich pracy, a następnie zdobądź więcej informacji od klientów i Partnerów Handlowych IBM, oglądając Blockparty, naszą nową serię webinariów.

Co przemawia za usługami IBM Blockchain Services?

Rozwiązania IBM Blockchain Services są wybierane przez przedsiębiorstwa z różnych branż i z całego świata. Pomogliśmy stworzyć ponad 100 sieci, które zapewniają realne korzyści i odmieniają dotychczasową współpracę partnerów biznesowych.

Ponad 1600 ekspertów biznesowych i technicznych — liderów w budowaniu łańcuchów bloków do zastosowań w działalności biznesowej — pomaga w trzech głównych aspektach towarzyszących wdrażaniu łańcucha bloków w sieciach przedsiębiorstw: zarządzaniu, osiąganiu wartości biznesowej i wykorzystywaniu technologii.

Z raportu IDC MarketScape Worldwide Blockchain Services 2020 Vendor Assessment wynika, że „IBM wyróżnia największe doświadczenie, największy zasięg geograficzny i największe zaangażowanie w technologię łańcucha bloków spośród wszystkich dostawców”.

Nasz fundament

Projekt sieci ukierunkowany na wyniki

Zespół IBM Blockchain Services korzysta ze sprawdzonych zasad projektowania sieci, które umożliwiają transformację biznesową na poziomie rynków, branż i ekosystemów.

Zasada skutecznego zarządzania

Kto jest właścicielem sieci? Do kogo należą dane? Nasi konsultanci pomogą zaprojektować model operacyjny dla członków Twojej sieci biznesowej, który będzie zapewniał korzyści w sprawiedliwy i demokratyczny sposób, działał transparentnie i ewoluował w miarę pojawiania się nowych potrzeb.

Zasada wartości biznesowej

W jaki sposób sieć generuje zyski? Projekt modelu biznesowego Twojej sieci łańcucha bloków będzie uwzględniać odpowiednią monetyzację, a także inicjatywy stymulujące współpracę między członkami i zapewniające wymierne efekty funkcjonowania sieci.

Zasada wykorzystania potencjału technologii

W jaki sposób korzyści zapewniane przez łańcuch bloków pomagają kadrze pracować mądrzej i lepiej? Projektujemy interakcje, które zachęcają do masowego wdrażania nowych cyfrowych produktów i usług, a jednocześnie gwarantują ochronę prywatności, budzą zaufanie i dają poczucie bezpieczeństwa.

Dlaczego kwestie projektowe są takie ważne

Najbardziej wymagającym elementem budowy łańcucha bloków na potrzeby sieci biznesowych jest zrozumienie samego aspektu biznesowego. Dowiedz się więcej o czołowej strategii tworzenia sieci biznesowych, którą stosuje IBM.

Następny krok

Uwalnianie potencjału poprzez strategię projektowania sieci

Po zakończeniu fazy konsultacji i zaprojektowaniu sieci zespół IBM Blockchain Services, razem z Tobą i uczestnikami sieci, opracowuje konspekt działań i decyzji obejmujących planowanie, eksplorowanie, zakładanie i modyfikowanie sieci.

Rekomendacje dotyczące IBM Blockchain Services

„IBM promuje wdrażanie technologii łańcucha bloków w przedsiębiorstwach, oferując największą liczbę sieci działających na żywo i znajdujących zastosowanie w produkcji”. 

— Saurabh Gupta, dyrektor ds. badań, HFS

„Klienci cenią sobie zdolność IBM do oferowania zintegrowanych usług i rozwiązań (...). Z badania wynika, że IBM to lider rynku”.

— Ranking Everest Group PEAK Matrix™ 2020 dotyczący usług w dziedzinie łańcucha bloków dla przedsiębiorstw

„IBM posiada zdecydowanie najlepszą reputację w dziedzinie łańcucha bloków. Wyraźnie wyprzedza pod tym względem konkurencję”.

— Badanie Blockchain Enterprise Survey 2018 przeprowadzone przez Juniper Research

IBM Blockchain pomaga firmom budować fundamenty większego bezpieczeństwa i efektywności

The Home Depot przyspiesza rozstrzyganie sporów i buduje silniejsze relacje. Co dotarło, co nie, i kto tak powiedział? Dzięki ścisłej współpracy z IBM Blockchain sieć The Home Depot ma bieżący dostęp do danych o zapasach oraz sytuacji konkretnych artykułów od momentu och wysłania do odbioru. Udaje się dzięki temu zmniejszyć liczbę sporów z dostawcami, a te które się pojawią — szybciej rozstrzygnąć.

Golden State Foods

Wykorzystując rozwiązania IBM Food Trust™ i IBM Blockchain Services, przedsiębiorstwo Golden State Foods łączy technologie łańcucha bloków, analiz kognitywnych i internetu rzeczy w celu stworzenia zupełnie nowego rozwiązania gwarantującego świeżość produktów.

we.trade

we.trade i siedem europejskich banków zwróciło się do zespołu IBM Blockchain Services ze swoim pilotażowym programem finansowania handlu opartym na łańcuchu bloków. Sieć rozrosła się do 15 banków, otwierając przed specjalistami merytorycznymi nowe możliwości prowadzenia handlu i zwiększając ich efektywność operacyjną.

Syniverse

Aby nadążyć za dynamicznym rozwojem technologii 5G, przedsiębiorstwo Syniverse i zespół IBM Blockchain Services stworzyli rozwiązanie rozliczeniowo-rozrachunkowe dla branży technologii bezprzewodowych. Dowiedz się, w jaki sposób eksperci biznesowi i techniczni IBM Blockchain Services pomogli w rozpoczęciu tego projektu.

Raport FDA w sprawie łańcucha bloków

Aby pomóc firmom farmaceutycznym w spełnieniu wymogów ustawy Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) i zapewnieniu pacjentom większego bezpieczeństwa, IBM przystępuje do projektu pilotażowego Blockchain Interoperability Pilot Project, który ma stworzyć warunki do weryfikacji i śledzenia leków wydawanych z przepisu lekarza.

Postaw kolejny krok na drodze do łańcucha bloków

Żadna inna firma nie pozwala na równie szybką, łatwą i skuteczną implementację łańcucha bloków. Pomożemy bez względu na to, na którym etapie wdrożenia jesteś.

Dołącz do istniejącej sieci

IBM tworzy sieci i modele nadzoru, które pomagają rozpocząć pracę z nową technologią. Możesz teraz łatwo dołączać do innych przedsiębiorstw, które odmieniają oblicze dostaw żywności, łańcucha dostaw, finansowania handlu, usług finansowych, ubezpieczeń czy mediów i reklamy.

Samodzielne budowanie rozwiązań

Tysiące innowatorów wykorzystują znakomitą platformę IBM Blockchain Platform do budowy, obsługi, nadzoru i rozwoju swojego rozwiązania. Od łatwości obsługi po prawa własności do wszystkiego, co stworzysz. Zapoznaj się z czołową platformą Hyperledger Fabric dla środowisk wielochmurowych, chmury hybrydowej i lokalnych.

Odkrywanie nowych możliwości biznesowych

Program IBM Blockchain Ecosystem pomaga w promowaniu i doskonaleniu Twojego dotychczasowego rozwiązania w dziedzinie technologii łańcucha bloków. Pozwala docierać do nowych odbiorców jako Partner Handlowy IBM i skracać czas wprowadzania produktów i usług na rynek dzięki integracji z platformą IBM Blockchain Platform.

Co możemy razem osiągnąć?

Ty masz wizję tego, w jaki sposób łańcuch bloków zmieni Twoją firmę. My mamy wiedzę i platformę, aby ją urzeczywistnić. Porozmawiajmy już dzisiaj.