AI

Skogsnäringen i täten för bioekonomi – med hjälp av AI

Share this post:

I det här inlägget tänkte jag titta närmre på hur artificiell intelligens (AI) kan användas – och i viss mån redan används – inom skogsindustrin. I ett senare inlägg kommer två magisterstudenter från KTH (Marcus Nystad och Lukas Lindblom) som skriver en gemensam magisteruppsats hos oss på IBM att presentera fördjupande insikter i hur artificiell intelligens används inom svensk skogsindustri för att skapa värde.

Det handlar om cirkuläritet, hållbarhet och bioekonomi

Inom skogsindustrin idag talas det mycket om vikten av och möjligheterna med bioekonomi  – en ekonomi som är baserad på förnyelsebara biologiska råvaror istället för ändliga fossila råvaror. Cirkuläritet och hållbarhet är ledorden. De svenska skogsbolagen driver på denna omställning. På Stora Ensos kapitalmarknadsdagar i september förra året sa VD Karl-Henrik Sundström: “We are leading the way in the bioeconomy. Our raw material is renewable, reusable and fossil-free which means that we are in a very good position.” och när Dagens Industri tillsammans med Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i höstas förra året rankade de mest hållbara svenska börsbolagen, fick Billerud Korsnäs full pott i hållbarhet.  Även SCA fokuserar på cirkulär ekonomi och hållbarhet och är sedan 2016 medlem i det Ellen MacArthur Foundation-ledda programmet Circular Economy 100 som syftar till att stötta bolags initiativ och strategier inom cirkulär ekonomi.

AI för förbättrad produktivitet, effektivitet & avkastning

Om digitalisering är en förutsättning för en lyckosam omställning till cirkulär bioekonomi så är artificiell intelligens både en accelerator och en katalysator.

I en rapport sammanställd av McKinsey publicerad i augusti förra året, uppskattar författarna Peter Berg och Oskar Lingqvist att skogsindustrin kan reducera sin kostnadsmassa med 15% genom att nyttja digitala grepp och lyfter fram artificiell intelligens som just ett sådant. Tre områden i synnerhet kan ha stor nytta av artificiell intelligens:

  • fiber-avkastning, kemisk konsumtion & energi,
  • prediktivt underhåll,
  • produktivitet och kvalitet.

AI för skogsinventering

Även World Economic Forum lyfter fram artificiell intelligens som avgörande för skogsindustrins transformation, särskilt när det kommer till att sköta de enorma skogsarealer som utgör grundbulten i bioekonomin. En handfast uppgift som artificiell intelligens kan användas för är skogsinventering. Med hjälp av artificiell intelligens kan skogsinventering ske genom bildanalys av detaljerade satellitbilder. World Economic Forum lyfter fram AI-bolaget SilviaTerra som ett exempel på detta. SilviaTerra jobbar tillsammans med bland andra Microsoft för att med hjälp av maskinlärning bearbeta satellitbilder. Ett annat bolag som också nyttjar AI för att förbättra arbetet med skogsinventering är det portugisiska start-up-bolaget 20tree.ai som genom Combient Foundry nu samarbetar med Stora Enso .  Skogsmyndigheten i Finland använder även de artificiell intelligens för att inventera skogen.

AI för att bekämpa skogsbränder

I slutet av förra året summerade HuffPost 2019 med en artikel som hade rubriken ”2019 Was The Year The World Burned” . Under 2019 brann nästan 5 miljoner hektar i Australien, i Kalifornien blev 3 miljoner människor utan elektricitet i en vecka på grund av bränder och i Amazonas härjade fler än 80000 bränder under året, och så vidare. Artificiell intelligens skulle kunna användas för att reducera dessa siffror på två sätt. Enligt en artikel i ODSCJournal skulle artificiell dels kunna användas för att förutspå var det är mest sannolikt att bränder kan komma att uppstå så att resurser kan sättas in i tid för att förhindra dessa, och dels för att förutspå hur bränder kommer att spridas när de väl har uppstått.

AI för processoptimering

Ett område där artificiell intelligens är särdeles lämpligt att användas är processoptimering. Här finns flera exempel på pågående projekt och tester. Metsä Board jobbar tillsammans med tyska Voith för att med hjälp av artificiell intelligens säkra produktkvalitet genom prediktiv analys av kvalitetsparametrar och automatiserad justering av processparametrar i realtid, Billerud Korsnäs jobbar tillsammans med svenska Peltarion för att med hjälp av artificiell intelligens stötta operatörerna som är ansvariga för papperstillverkningen så att de kan öka kontrollen av tillverkningsprocessen och styra hastighet och kvalitet utifrån fiberegenskaper . I december förra året annonserade ForestX och Tenfifty att de inleder ett samarbete inom artificiell intelligens i syfte att visa hur ny teknik kan användas operativt för att optimera, effektivisera och förenkla processer i svensk skogsindustri och tidigare i mars i år annonserade SCA att man just genomfört en lyckosam pilot med Calejo Industrial Intelligence där de har använt artificiell intelligens för att optimera energianvändningen i SCAs sulfatsmassafabrik i Obbola utanför Umeå.

AI för förbättrad tillgångs- & efterfrågeanalys

Även komplexa frågeställningar om tillgång och efterfrågan rörande skogen kan ta hjälp av artificiell intelligens. aiTree är ett kanadensiskt bolag som använder artificiell intelligens för att lösa optimeringsproblem som inte kan lösas med hjälp av traditionella matematiska metoder, med syfte att hitta optimala balanser mellan långsiktiga strategiska mål och kortsiktiga operationella behov.

På väg mot en cirkulär, förnyelsebar bioekonomi

Det råder ingen tvekan om att även något så organiskt som skogen påverkas av digitaliseringen. Tvärtom. Digitala, exponentiella tekniker som artificiell intelligens håller på att transformera skogsindustrin och kommer att i bästa fall accelerera och underlätta övergången från en linjär, ändlig, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär, förnyelsebar bioekonomi. Jag håller med Stora Enso när de menar att ”Everything that can be made with fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow.” Vilken spännande framtid vi går till mötes!

/Patrick Couch, IBM

Mer läsning

Vill du läsa mer om hur AI kan användas inom skogsindustrin rekommenderar jag denna genomlysning av Peter J. Taillon, Senior Data Analyst, ICTC: ”Artificial Intelligence And The Forestry Sector” och denna artikel av Alex Moltzau: ”Artificial Intelligence and Forest Management How Can We Make the World More Green and Lush With the Help of AI?

More AI stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer