Bank & Finans

Det finns inga hinder

Share this post:

Efter att nu ha arbetat med den svenska bank-och försäkringsbranschen i ett år, ser jag en tydlig parallell till den svenska tillverkningsindustrin, där jag spenderat hela min tidigare karriär  – dels här på IBM och dels på SKF. Parallellen jag talar om är att det är svårt att komma ur startblocken när det gäller digitalisering.

Likt svensk industri gjorde för ett par år sedan, ser banker och försäkringsbolag de stora affärsmöjligheter som digitaliseringen står för. Allt ifrån vinsterna med att personalisera kundinteraktioner, automatisering av processer, att dra nytta av stora mängder data för att fatta rätt beslut i rätt tid, och så vidare. Dessutom ser bank- och försäkringsbranschen hastigheten med vilken så kallade ”FinTech startups” etablerar sig och sjösätter nya affärsmodeller som delvis bygger på de traditionella spelarnas omsorgsfullt insamlade kunddata och kundgränssnitt.  Ändå går det trögt och man ägnar sig mest åt småskaliga tester med exempelvis chattbotar i kundtjänsten, lite maskininlärning på prov och begränsade samarbeten med nya aktörer i branschen. Det finns absolut undantag från bilden jag tecknar här, exempelvis inger Trygg Hansas satsning på att göra IT-avdelningen till en möjliggörare för verksamheten visst hopp.

Dock är mitt helhetsintryck att branschen gärna gömmer sig bakom diverse hinder för att sätta igång på allvar. Men är de verkligen hinder, eller är de realiteter som det bara gäller att förhålla sig till? Eller till och med något man kan vända till sin fördel? Det tror jag.

”Regulatoriska krav gör det svårt att komma igång, även om tekniken finns”

Teknologin möjliggör nya lösningar och öppnar upp vägar för nya spelare på marknaden. Konkurrensen från startups, internet-giganter och branscher utanför den traditionella bank- och försäkringsbranschen tillsammans med ökade regulatoriska krav tvingar fram en ökad digitalisering. I IBM’s senaste studie bland globala bankchefer är över 60% av de svarande överens om att branschgränserna suddas ut och man ser nu konkurrens från helt oväntade håll. Man behöver tänka om kring kundernas krav och upplevelser. Utveckla effektiva operativa modeller som kan underlätta för ett öppet ekosystem, vilket i sin tur är möjligt tack vare de underliggande processerna, tekniska lösningar och organisationen.

”Kundernas krav har ändrats och vår strategi måste anpassas”

Kraven från den moderna kunden är betydligt högre idag, och det är enklare att byta bank- eller försäkringsbolag om kraven inte uppfylls.

Detta medför att man behöver bli mer personlig i sitt utbud. Som ett exempel vill jag inte ha information om studielån när jag är 46 år och inte har en tanke på att börja plugga. När behovet däremot uppstår vill jag ha direkt respons till en rimlig kostnad, med hög kvalitet och på ett säkert sätt. Och helst ska informationen vara transparent så att jag som användare har full insyn i den data som presenteras, exempelvis vid en rådgivning inom sparande och så vidare.

De traditionella aktörerna i svensk bank- och försäkringsbransch behöver förstå vad digitaliseringen innebär för dem, hur det påverkar den egna strategin och förmågan att konkurrera på den digitala arenan. Insatsen måste vara helhjärtad och fokus bör ligga på möjligheterna istället för på hindren.

”Själv är bäste dräng-mentalitet”

Det finns inga hinder att driva mot en kraftfull digitalisering av verksamheten, det handlar om inställning och att vara fast i sina tidigare tankemönster och arbetssätt. Delvis är det också relaterat till vår svenska nationalinställning ”själv är bäste dräng”. Densamma var väldigt vanlig tidigare inom tillverkningsindustrin. Men om till och med den stolta svenska industrin kan ta hjälp från andra aktörer, så borde bank- och försäkringsbranschen också kunna det.

Tekniken finns och är redo, men den i sig själv är ingen garanti för succé. Utmaningen ligger i att anpassa sig till tekniken, att integrera system, organisation, processer och kunskap. Som jag ser det är det tre saker som måste göras:

  1. Förbättra användandet av data: Konkurrensfördelarna kommer från att skapa värde ur existerande data. Antingen genom att bättrre integration, användandet av AI / Machine Learning eller djupanalys. Teknologin möjligör bättre insikter och möjligheten till personifierade lösningar.
  2. Investera i rätt kunskap: Att driva företag genom den digitala transformationen kräver kunskap i organisationen, och inte enbart i ledningsrummet. Man behöver konstant träna och driva sina talanger samt säkerställa att de hela tiden har rätt verktyg att driva skutan framåt
  3. Utveckla snabbare: Core banking system har länge setts som “untouchable” när det gäller att flytta ut i molnet men utvecklingen inom privata moln gör att även dessa system kan bli snabbfotade, säkra och agila.

Det är möjligt att du tycker att jag har fel, men jag kanske har rätt också – jag vill väldigt gärna se en fortsatt stabil och stark bank- och försäkringsbransch i Sverige.

Låt mig gärna veta vad du tycker! Du är välkommen att kontakta mig, exempelvis på LinkedIn.

/Pierre Sundgren, IBM

More Bank & Finans stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer