Molntjänster

Öppen källkod – ett grundläggande fundament i IBMs strategi och lösningar

Share this post:

Skriven i ljuset av IBMs Red Hat köp och med inspiration av Chris Ferris, CTO för IBM Open Technology.

IBM har under hela min 24-åriga karriär betraktats som en viktig del av öppen-källkod-kollektivet (open source), både som ledare och medverkande. Utmaningen är att denna syn framför allt delas av öppen-källkod-kollektivet, men i en mycket liten utsträckning av den övriga IT-världen. Jag ska här försöka tydliggöra vad jag menar, och IBMs engagemang.

IBM har under många år uthålligt bevisat vårt engagemang i öppen källkod genom att bedriva innovation, leverera lösningar byggda på öppen källkod och etablerat starka samarbeten inom de projekt som vi bryr oss om mest. Faktum är att IBM på många sätt nog är en av anledningarna till att öppen-källkodrörelsen blivit så framgångsrik som den faktiskt blivit. Det arbete vi gjorde tillsammans med andra i samband med Linux framväxt lade grunden och skapade den tillit i marknaden för öppen källkod som så väl behövdes. Senare resulterade det starka samarbetet, som blev till i Linux-projektet, i vårt deltagande i både Apache Software och Eclipse Foundation. Genom åren har IBM deltagit i över tusen projekt som alla tillsammans bidragit till att motivera verksamheter att implementera öppen källkod.

Öppet ledarskap och öppen källkod hör ihop

Många av IBMs produkter och lösningar använder öppen källkod, speciellt inom våra strategiska affärsområden; molnlösningar, blockkedjeteknik, artificiell intelligens (AI) och internet-of-things (IoT). Utöver att använda öppen källkod har vi aktivt deltagit och varit ledare i många viktiga projekt, exempelvis Hyperledger (blockkedjan), OpenLiberty, OpenWhisk, AI Fairness 360, Qiskit (kvantdatorer och APIer för dessa) och fler än hundra andra projekt.

Två saker som vi har lärt oss under vårt arbete med öppen källkod är dels hur viktigt det är med ledning (eller ”governance” som den engelska termen är) och dels hur viktigt det är med en inkluderande kultur, så att stora ekosystem kan bildas och möjliggöra stort värdeskapande i olika verksamheter. Bristen på ett öppet ledarskap resulterar ofta i misslyckade projekt. Denna kunskap delar vi med oss av till våra kunder som väljer att bygga sina system på öppen källkod. Det är viktigt att de kan utvärdera alla dimensioner vid val av öppen källkod, inte bara teknik och kostnader utan även vitaliteten och mognaden av kollektivet och ekosystemet för projektet. IBM sitter på många ledande befattningar inom öppen källkod –  CNCF, Eclipse, Apache, Linux, Hyperledger med flera – och har god insyn i vitaliteten och inriktningen i projekten som drivs inom ramen för dessa organisationer.

Öppen-källkod-projekt för molnet som IBM medverkar i

Några intressanta öppna-källkodsprojekt inom mitt fält – molnlösningar – där vi aktivt arbetar idag är:

Istio

– Partnerskapet som skapades med Google i och med det gemensamma arbetet med kubernetes, Docker och CNCF har resulterat i att vi tillsammans med Lyft skapat istio-projektet för routing och policyhantering för microservices. Detta är ett nödvändigt steg i industraliseringen av cloud native microservices i stor skala och en viktig komponent i våra molnlösningar allt eftersom våra kunders lösningar ökar i komplexitet.

CNCF

– Som ett led i att skapa ett öppet ledningssystem för Kubernetes-projektet från Google så initialiserades detta samarbete (CNCF – Cloud Native Computing Foundation) mellan bl.a. Docker, Google, Red Hat och IBM. Kubernetes är en hörnsten i IBMs molnstrategi för cloud native applikationer och används för orkestrering av containertjänster i våra publika och privata molnplattformar.

OpenWhisk

– som ett led i att konkurrera med Amazons Lamda-tjänst började IBM Research arbeta med att utveckla lösningar för så kallad ”serverless computing” (FaaS). För att tillhandahålla ett icke-proprietärt lösningsalternativ, donerade IBM vår FaaS under namnet OpenWhisk till öppen källkod och har sedan dess jobbat med Red Hat och Adobe för att skapa Apache OpenWhisk-projektet.

Sammanfattningsvis: IBM tar öppen källkod på största allvar. För de projekt vi väljer att engagera oss i arbetar vi för att inkludera lösningsförslag och kod som är viktig för våra kunder; exempelvis inom säkerhet, skalbarhet och portabilitet. Tiotusentals IBMare använder och medverkar i öppen källkodsarbetet och våra utvecklare deltar i hundratals projekt och gör tusentals kodtillskott varje månad.

Vill du prata öppen källkod med mig, är du varmt välkommen – kontakta mig på LinkedIn.

//Johan Westman

 

 

 

 

 

Mer läsning för den nyfikne:

Istio – Connect, secure, control, and observe

CNCF – Cloud Native Computing Foundation

OpenWhisk – Open Source Serverless Cloud Platform

More Molntjänster stories

Att fånga stämningen…digitalt

De senaste nio månaderna har varit speciella på alla sätt och vis för oss alla. Aldrig förr har jag hört orden ”i rådande läge” så ofta och under så lång tid och dessutom på obestämd tid. Själv packade jag ihop min dator en eftermiddag i mars, åkte hem från kontoret, och sedan den dagen jobbar […]

Läs mer

Om robotarna tar över våra jobb, vad ska vi göra då?!?

I Pixar Studios datoranimerade klassiker Wall-E har vi människor förstört vår planet genom överdriven konsumtion och blivit tvingade att ta vår tillflykt till ett rymdskepp som lite planlöst driver omkring i rymden i väntan på bättre tider. Där spenderar vi våra dagar utan större syfte eller mening medan robotar sköter alla manuella sysslor och passar […]

Läs mer

Fru Justitia extraknäcker inte som Data Scientist

Det senaste året har jag vid ett flertal tillfällen hållit presentationer om rättvisa maskininlärningsmodeller. Mitt syfte är alltid att tala om tekniker som kan användas för att undvika orättvisa modeller – givet att vi har kunnat definiera rättvisa. Jag brukar med andra ord högst medvetet undvika att (själv) försöka definiera konceptet rättvisa. Anledningen till det […]

Läs mer