Molntjänster

Öppen källkod – ett grundläggande fundament i IBMs strategi och lösningar

Share this post:

Skriven i ljuset av IBMs Red Hat köp och med inspiration av Chris Ferris, CTO för IBM Open Technology.

IBM har under hela min 24-åriga karriär betraktats som en viktig del av öppen-källkod-kollektivet (open source), både som ledare och medverkande. Utmaningen är att denna syn framför allt delas av öppen-källkod-kollektivet, men i en mycket liten utsträckning av den övriga IT-världen. Jag ska här försöka tydliggöra vad jag menar, och IBMs engagemang.

IBM har under många år uthålligt bevisat vårt engagemang i öppen källkod genom att bedriva innovation, leverera lösningar byggda på öppen källkod och etablerat starka samarbeten inom de projekt som vi bryr oss om mest. Faktum är att IBM på många sätt nog är en av anledningarna till att öppen-källkodrörelsen blivit så framgångsrik som den faktiskt blivit. Det arbete vi gjorde tillsammans med andra i samband med Linux framväxt lade grunden och skapade den tillit i marknaden för öppen källkod som så väl behövdes. Senare resulterade det starka samarbetet, som blev till i Linux-projektet, i vårt deltagande i både Apache Software och Eclipse Foundation. Genom åren har IBM deltagit i över tusen projekt som alla tillsammans bidragit till att motivera verksamheter att implementera öppen källkod.

Öppet ledarskap och öppen källkod hör ihop

Många av IBMs produkter och lösningar använder öppen källkod, speciellt inom våra strategiska affärsområden; molnlösningar, blockkedjeteknik, artificiell intelligens (AI) och internet-of-things (IoT). Utöver att använda öppen källkod har vi aktivt deltagit och varit ledare i många viktiga projekt, exempelvis Hyperledger (blockkedjan), OpenLiberty, OpenWhisk, AI Fairness 360, Qiskit (kvantdatorer och APIer för dessa) och fler än hundra andra projekt.

Två saker som vi har lärt oss under vårt arbete med öppen källkod är dels hur viktigt det är med ledning (eller ”governance” som den engelska termen är) och dels hur viktigt det är med en inkluderande kultur, så att stora ekosystem kan bildas och möjliggöra stort värdeskapande i olika verksamheter. Bristen på ett öppet ledarskap resulterar ofta i misslyckade projekt. Denna kunskap delar vi med oss av till våra kunder som väljer att bygga sina system på öppen källkod. Det är viktigt att de kan utvärdera alla dimensioner vid val av öppen källkod, inte bara teknik och kostnader utan även vitaliteten och mognaden av kollektivet och ekosystemet för projektet. IBM sitter på många ledande befattningar inom öppen källkod –  CNCF, Eclipse, Apache, Linux, Hyperledger med flera – och har god insyn i vitaliteten och inriktningen i projekten som drivs inom ramen för dessa organisationer.

Öppen-källkod-projekt för molnet som IBM medverkar i

Några intressanta öppna-källkodsprojekt inom mitt fält – molnlösningar – där vi aktivt arbetar idag är:

Istio

– Partnerskapet som skapades med Google i och med det gemensamma arbetet med kubernetes, Docker och CNCF har resulterat i att vi tillsammans med Lyft skapat istio-projektet för routing och policyhantering för microservices. Detta är ett nödvändigt steg i industraliseringen av cloud native microservices i stor skala och en viktig komponent i våra molnlösningar allt eftersom våra kunders lösningar ökar i komplexitet.

CNCF

– Som ett led i att skapa ett öppet ledningssystem för Kubernetes-projektet från Google så initialiserades detta samarbete (CNCF – Cloud Native Computing Foundation) mellan bl.a. Docker, Google, Red Hat och IBM. Kubernetes är en hörnsten i IBMs molnstrategi för cloud native applikationer och används för orkestrering av containertjänster i våra publika och privata molnplattformar.

OpenWhisk

– som ett led i att konkurrera med Amazons Lamda-tjänst började IBM Research arbeta med att utveckla lösningar för så kallad ”serverless computing” (FaaS). För att tillhandahålla ett icke-proprietärt lösningsalternativ, donerade IBM vår FaaS under namnet OpenWhisk till öppen källkod och har sedan dess jobbat med Red Hat och Adobe för att skapa Apache OpenWhisk-projektet.

Sammanfattningsvis: IBM tar öppen källkod på största allvar. För de projekt vi väljer att engagera oss i arbetar vi för att inkludera lösningsförslag och kod som är viktig för våra kunder; exempelvis inom säkerhet, skalbarhet och portabilitet. Tiotusentals IBMare använder och medverkar i öppen källkodsarbetet och våra utvecklare deltar i hundratals projekt och gör tusentals kodtillskott varje månad.

Vill du prata öppen källkod med mig, är du varmt välkommen – kontakta mig på LinkedIn.

//Johan Westman

 

 

 

 

 

Mer läsning för den nyfikne:

Istio – Connect, secure, control, and observe

CNCF – Cloud Native Computing Foundation

OpenWhisk – Open Source Serverless Cloud Platform

More Molntjänster stories

IBM på Almedalen 2019

Vi är övertygade om att möten och samtal under #Almedalen kommer att leda till nya sätt att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen öppnar för oss – exempelvis att vi på nationell nivå kan använda och dela värdefulla resurser som patientrapporterade data, hälsodata i befolkningsregister, kvalitetsregister och biobanker. Det här skulle kunna hjälpa oss […]

Läs mer

Att få något gjort

Vad innebär det att få något gjort? Det finns väldigt många tänkbara svar på detta, oavsett om det är en privatperson, en förening, ett företag eller en offentlig organsation som ställer sig frågan. Svaret påverkas såklart också av om vederbörande har en stor och näraliggande utmaning att ta tag i eller inte. En bra början […]

Läs mer

De kapade min identitet, och jag vågade inte berätta för mamma och pappa

Det räcker nu. Hoten blir fler och knepigare. Vi behöver hjälpa våra ungdomar att förstå hur man kan skydda sig online. ”Leo, 13, fick sin identitet kapad när han spelade Fortnite. Mot att han skickade nakenbilder skulle han få tillbaka sitt konto”. ”Personers identitet kapas på Facebook och bedragaren använder sedan den kapade identiteten för […]

Läs mer