Innovation

Alltid titta framåt

Share this post:

I mitt senaste blogginlägg gick jag djupare in på en av tre egenskaper som tagit mig dit jag är idag: att inte tycka att något är för svårt. I detta inlägg kommer jag att gå in på ytterligare en sådan egenskap, nämligen förmågan att, och betydelsen av, att alltid titta framåt. Jag kommer att ge tips på hur man kan träna upp denna egenskap. För det är som allt annat inte något man bestämmer sig för att göra bara en gång, utan det är ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Hur man kan omvandla en besvikelse till styrka och mod

Vi misslyckas på olika sätt varje dag. Det kan vara något vi gör fel i en arbetsuppgift, ett misslyckat möte av något slag,  ett missat målläge i innebandymatchen eller något annat. Efter ett misslyckade är det lätt – och rätt- att vara ledsen, besviken, förbannad och sur. Dessa känslor gör att vi kan få ut det negativa och förhoppningsvis få plats med en ny, positiv energi. Det är genom dessa utryck som vi märker om och hur mycketmisslyckandet är värt.

Min egen väg har varit full av framgångar, som har varit synliga. Men den har också varit full av misslyckanden och besvikelser som har varit mer eller mindre osynliga.  Jag kommer att dela med mig av processen av jag brukar använda för att omvandla en besvikelse till ammunition för att komma tillbaka starkare. Att ha denna process i fickan ger mig trygghet och mod att våga testa nya saker, för att jag vet att jag alltid kan komma tillbaka.

Jag delar upp processen i tre steg:

  1. Insikt, eller förståelse
  2. Snabb analys
  3. Nästa steg

Analysera – utan ältande

Insiktfasen är då man upptäcker att misslyckandet har skett. Detta är det mest kritiska fasen. Här har man oftast två val: att fastna i insikten och låta den gå djupare och dras med i en lång process av ältande eller att snabbt ta sig vidare till nästa steg -analysen. Det är klart att man ska tillåta sig vara sur, besviken och ledsen över insikten. Men jag tillåter mig inte att stanna länge i  självtvivel och en ond cirkel av ”tänk om”-frågor. Insikten är  avgörande, det är en kompass som visar om man ska fortsätta göra på ett visst sätt eller om det är dags att göra en förändring. Så blanda inte ihop insikt med ältande.

Hur ska då man lära sig av misslyckanden om man inte ställer sig frågan ”tänk om”? Det är i analysfasen man gör det. Utan ältande. Dela upp det som har hänt i två delar: interna och externa faktorer. Exempelvis: hade jag kunnat göra bättre om förutsättningarna har varit annorlunda? Är svaret ja, då är dags att tänka på hur man kan göra förutsättningarna bättre till nästa gång. En annan fråga man kan ställa sig är hade jag kunnat göra bättre om jag hade varit bättre förberedd? Återigen här får man en hel information om vad man kan göra bättre nästa gång och så vidare. Skriv gärna ner analysen för då blir de tydligt och lättare att vara objektiv. Ett annat tips är att också gå igenom analysen med någon du litar på för att få en ännu mer objektiv syn din analys.

Analysen utgör kartan för ditt nästa steg

När du gjort analysen har du även svaret på vad nästa steg ska bli. Då vet du också var du ska börja för att kunna blicka framåt, starkare än förut.

Slutligen tycker jag att på samma sätt som analysen är din karta att navigera efter, så är insikten din kompass för att avgöra om du vill fortsätta i samma riktning med en ny karta eller om behöver förändra färdriktningen.

Den här processen använder jag mig också av vid framgångar, men där är det viktig att spendera lite mer tid på insikten och njuta av framgången. Hur jag gör det kommer jag gå in på vid senare tillfälle. Men för denna gång uppmanar jag dig att välja en situation du har varit med om, kör den igenom denna process och se vad du får ut. Hjälper den dig att blicka framåt? Stanna inte där utan jobba vidare på processen och anpassa den så att den passar just dig.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller andra erfarenheter inom ämnet.

/Raghda

Country Manager Hybrid Cloud, Sweden

More Innovation stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer