Social business

You to the power of IBM – en kommunikationsnörds euforiska bekännelse

Share this post:

Nog måste man vara lite nördig för att bli själaglad för sin arbetsgivares nya paroll?

Äntligen! ropade jag högt på kontoret nyligen när jag fick se hur kreatörerna lyckats kondensera dagens IBM till en enkel, smart formel: You to the power of IBM. Jag tolkar det som ”Du, upphöjd med IBM”. Ropet kom från mig, som i åratal försökt förklara hur våra lösningar gör det lättare för oss medarbetare att arbeta bättre och enklare och predikat att det GÅR att kombinera produktivitet med arbetsglädje. För mig, som trummat det budskapet så länge, framstår formeln ovan som helt genial. Så enkel. Så tydlig. Så mycket innebörd. Och dessutom lite vetenskaplig och matematisk men på ett sätt som vi alla förstår.

Om jag skulle kombinera parollen med min egen tolkning, inom mitt verksamhetsområde Collaboration and Talent Management, skulle det bli ”du, upphöjd med vi”. För det är ju det som blir effekten. Med hjälp av bra samarbetsverktyg – från IBM såklart – blir ju du och din förmåga upphöjd med förmågan och erfarenheten av alla dina kolleger. Ibland brukar vi uttrycka det som att vi kan vara lika smarta som varandra, bara med fem minuters fördröjning.

Eller som min kollega Inhi Suh, uttryckte det på Connect 2017 tidigare i år om sin vision för våra samarbetslösningar: ”Revolutionize how people work, by extending the limits of time, place and human cognition”. Fler ord, samma innebörd. Eller hur?

Ju mer jag arbetat inom området, desto tydligare har jag insett att fördelarna, både för individ och organisation, kan sorteras in i två kategorier: effektivitet och effekt. Effektiviteten ligger i snabbare kommunikation, färre dubletter och därmed mindre förvirring, mindre dubbelarbete och kortare startsträcka genom att man kan återanvända och bygga vidare på andras erfarenhet och arbete. Dessa effekter genereras främst i teamet och genom bättre dokumenthantering. Effekt, däremot, genereras av ett öppet och transparent arbetssätt – ”default to open” – och fokus på människor och deras expertis. Att man inte bara delar sina alster med teamet utan gör dem tillgängliga för alla i organisationen. Att man samarbetar i öppna intressegrupper och i nätverk av kolleger. Att man har rika, öppna profilsidor som navet i samarbetet. Att man gör, läser och kommenterar öppna statusuppdateringar så att man t.ex. kan få hjälp via sitt nätverk utan att ens ha en aning om vem som kan tänkas sitta inne med svaret. Detta transparenta arbetssätt leder till agilitet, till minskat beroende av enskilda experter som tjuvhåller på sina kunskaper i tron att de då skyddar sitt värde, till snabbare och oförvanskad information både utåt och inåt i organisationen och inte minst till ökad innovation genom engagerade medarbetare som snubblar över inspiration i ett rikt flöde av tankar, idéer och erfarenheter och dessutom känner sig delaktiga i ett större sammanhang.

Det fina i kråksången är att när nästan alla våra konkurrenter talar om samarbete, inskränker de sig till den första sorten, den som bara genererar effektivitet. Vårt mål är större. Rätt använda leder våra lösning både till effektivitet och effekt.

Med andra ord:

/Peter

PS. Vill du läsa några av mina tidigare blogginlägg om effektivitet och effekt, hittar du dem enkelt här på THINK-bloggen. Det vore också kul att höra från dig – vad är dina erfarenheter av samarbetsverktyg, öppenhet och transparens och effekterna av detta? DS.

More Social business stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer