IBM i Sverige

Thomas Edison lär ha sagt; “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”

Share this post:

Smarter_Planet_Marketing_Transformation_Icon_900Jag gillar det sättet att resonera!

Vi provar nya vägar, vissa är återvändsgränder. Andra visar sig vara framkomliga, om än omvägar och andra, genvägar till framgång.

Jag har haft förmånen att träffa många CMOer och marknadsförare under vintern och fått tala med dem om ämnen som upptar deras tankar, så som; digitalisering, marketing automation, förändrade affärsmodeller, den nya kunden och Big data. Allt det där är fortfarande aktuellt och intressant, men de lärdomar som har fastnat mest är dessa:

  1. ”Content creators and curators”, dvs, skribenter kommer att stiga i värde framöver. En enkel förklaring kan ju helt sonika vara att duktiga skribenter är duktiga tänkare och sådana vill vi ju alla ha som arbetskamrater. Här syftas dock på att vikten av att alltid vara redo att kommunicera med kunder och intressenter, transparent och trovärdigt, ökar allt mer.
  2. Social kompetens, Ytterligare en talang som kommer öka i värde är digital social kompetens. Det finns en aktuell studie som pekar på hur vi människor har olika fallenhet att läsa av stämningar och leda en kollektiv upplevelse. Detta är ju inget nytt för de som någon gång har strosat runt på ett cocktail party och stött på festens mittpunkt. Denna kompetens verkar vara lite som musikalitet, antingen har man det eller så har man det inte. De som HAR det kommer bli eftertraktade framöver. Detta då det blir viktigare och viktigare att inte bara ha förmågan att känna av, utan även att leda och anpassa hur budskap tas emot på sociala media.
  3. Budskapsanpassning. I år kommer vara året då vi på allvar börjar jobba med att anpassa budskapen som vi sänder genom att studera hur de tas emot, gärna i realtid, och på så sett öka engagemanget i kundnätet. Jag hade förmånen att spendera en förmiddag med Teddy Goff, som tidigare arbetade som Digital Director för President Obamas senaste presidentkampanj. Det banbrytande arbete de la ner kommer att på många sätt bli vår vardag i framtiden.
  4. Från Internet of Things och ”Big Data” till ”Intimite data”. Genom tillgången till personlig information via appar på mobiler och wearables, kommer nya integritetsfrågor bli aktuella för oss marknadsförare i framtiden. Denna nya typ av information öppnar nya möjligheter kring att ge träffsäkra erbjudanden som, om det hanteras korrekt, kommer upplevas som kundservice snarare än marknadsföring. Viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att våra kunder ger stora förtroenden genom den information de delar med sig av (inte minst i hälsoappar som denna Pathway Genomics: Bringing Watson’s Smarts to Personal Health and Fitness ). Idag kanske detta sker utan närmare eftertanke men i framtiden tror jag att det kommer att ställas helt andra krav på gentjänster för detta frikostiga informationsutbyte.
  5. Var ”app-smart”: I den rådande appsjukan är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för den personliga säkerheten. Dels ett leverantörsansvar, givetvis, men också som privatpersoner och konsumenter. Jag vill härmed införa ett nytt uttryck som vi alla borde spara i plånboken (istället för dina passwords): ”App-smart”. Tänk på att all den informationen som du har tillgång till i din telefon, också kan komma i händerna på illasinnade via osäkra appar. Vilka appar är osäkra då kanske du undrar? Som exempel kan en aktuell undersökning av mina kollegor på IBM security nämnas, där de konstaterade att 60 % av alla dating appar för android ger tillgång till saker som din företagsmail, din hälsoinformation, eller din mobilkamera, om du lagrar denna data i din mobil.
    (Mer om undersökningen kan man läsa i tex. denna artikel i Computer Sweden.)
  6. ”Individual to individual”. Vi kommer att bli ÄNNU mer personliga i vår marknadsföring. Vi talade förra året om ”Business to Individual” som kontrast till ”Business to Business”. I år tar vi hela steget ut – till ”Individual to individual” – De som använder sociala media för att sända företagsreklam gör sig icke besväret och kommer snart bli ignorerade av sina nätverk. En personlig vinkling av varje budskap kommer att bli helt avgörande och då är vi tillbaka på vikten av duktiga sociala skribenter. 🙂

 

Efter denna framtidsspaning drar jag nu vidare och letar nya framkomliga vägar i denna värld i ständig förändring och ständig transformation, med hopp om att ha kunnat inspirera till lite tankar.

More stories

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: säg hej till Isabella Holmberg

Säg hej till Isabella Holmberg, Storage partner på IBM i Kista! Efter att ha tagit examen vid Luleå  Tekniska Universitet, och efter en ögon-öppnande studieresa med besök på flera tech-bolag i Asien, visste Isabella att hon ville arbeta på ett företag som ligger i framkant vad gäller teknisk innovation. Denna ledstjärna förde henne till IBM, […]

Läs mer