CSR

24,7%… det är alldeles för mycket….eller för många…

Share this post:

Så många av Sveriges unga är arbetslösa (feb 2015) . Det är högst i Norden. Och det är oroande.

Att bistå till samhällets utveckling är en viktig del av vårt CSR-arbete, och det gör vi främst genom att skänka vår expertis och teknik till tex ideella organisationer. En av de organisationer vi hjälpt är Sustainergies. Vi väljer att stötta organisationer som strävar mot samma mål som vi  – i det här fallet att få fler ungdomar i jobb. Läs Sustainergies berättelse här nedan om projektet vi genomförde med dem.

uppstickare_sustainergies_743x_1”Vi rustar studenter till att bli starka förändringsagenter som kan lösa samhällets hållbarhetsutmaningar. Men våra IT-lösningar har gradvis blivit en flaskhals i utvecklingsarbetet med karriärsplattformen Sustainergies. Tack vare IBMs Technology Roadmap Grant Offering har vi fått hjälp att fortsätta uppskalningen av vår samhällsnytta.

Sustainergies är en ideell organisation som driver Sveriges största karriärsnätverk för hållbarhetsintresserade studenter. Grundidén är att länka samman studenter med företag som tillsammans löser hållbarhetsutmaningar, samtidigt som fler unga får praktiska erfarenheter – oavsett bransch och roll. Det gör vi genom aktiviteter som casetävlingar, mentorskapsprogram (se 90 sek video om hur det fungerar), workshops, sommarjobb, extrajobb, med mera. Alltid i nära samarbete med näringslivet och som komplement till studierna. Allt vi gör ska ge studenter möjligheter att bygga erfarenheter, meriter, nätverk och självförtroende.

Sedan vi grundade organisationen för fem år sedan har vi vuxit snabbt och har nu över 5 000 studenter i nätverket. Vår verksamhet utvecklas hela tiden, men det innebär också att vi vuxit ur våra gamla IT-lösningar. Vi saknar ett systemstöd för att på ett givande sätt kunna hantera relationen mellan Sustainergies och våra studenter, vilket gör att våra interna arbetsprocesser kräver mycket manuellt och tidskrävande arbete. Därför blev målet att tillsammans med IBM definiera en road-map för hur Sustainergies ska gå från vårt nuläge till ett relevant systemstöd för studentrelationer via en grunduppsättning av basinfrastruktur.

Under hösten 2014 fick vi stöd av två konsulter från IBM Global Business Services som lyhört och klarsynt hjälpte oss identifiera och konkretisera våra behov för att därefter ge goda råd om en lämplig väg framåt. Tack vare vår Technology Roadmap har vi kunnat ta de första stegen mot att lösa en flaskhals, stärka våra processer och på sikt implementera en IT-miljö som både blir roligare och lättare att jobba i. Det kommer att ge oss ökad kapacitet att skapa nytta och ge många fler studenter chanser att nå sina drömjobb!”

Simon Flato och Markus Danell, Sustainergies

Filip Åsblom och Anna Ottosson (IBM) som deltog i projektet säger såhär:

1) Varför är det värdefullt för er att IBM stöttar samhället (CSR) ?
Att verka i samhället på ett ansvarsfullt sätt skapar värde ur flera olika perspektiv och i slutändan även för våra medarbetare och kunder. Det är en självklarhet oavsett om man är privatperson eller företag att ta ansvar för det samhälle vi alla delar.

2) Vad har det här engagemanget givit er själva?
Förutom att det har varit väldigt roligt och lärorikt att få arbeta nära en organisation som Sustainergies med att försöka adressera de utmaningar man står inför på IT-sidan har det även varit extremt inspirerande att träffa Markus och Simon och skapa förståelse för den viktiga verksamhet de bedriver. Vi har kunnat applicera många av de tekniker och metoder vi normalt använder oss av när vi arbetar med stora multinationella kunder och det är spännande att se att det även kan bringa nytta i ett helt annat sammanhang._MG_9399

Anna Ottosson och Filip Åsblom leder workshop

//Susanna Salwén, CSR-expert på IBM i Norden

More stories

Vi fortsätter bidra till att barn och unga är säkrare på nätet

Det var drygt ett år sedan jag senast skrev om CSR-initiativet ”Är du säker?” #290Cybersecurity. Då, i mars 2020, var vi precis i början av coronapandemin. Vi kunde väl aldrig tro att den skulle bli så långdragen som det blivit men vi förstod ändå att de föreläsningar vi gjorde ute på skolorna skulle behöva ta […]

Läs mer

Tillsammans skapar vi en framtid inom IT – och stärker branschen!

”Just Do It!”, ”You Can Do It!”,  “I Can Do It!”. Det finns gott om peppande tillrop som syftar till att skapa motivation och kraft. Behövs det verkligen ett till? Vi tycker det och har valt namnet ”We Can Do IT!” för vårt senaste CSR-projekt här på IBM. ”We” för att det är mycket roligare […]

Läs mer

Tillsammans för att nå FN:s hållbarhetsmål

I vår familj avslutar vi varje år med att fundera på vad vi önskar oss av kommande år. Man får välja ett själviskt mål (jag vill äta mer på restaurang med mina vänner, min son vill ha fler dinosaurer) och ett som handlar om världens utveckling. Det är här FN:s hållbarhetssmål kommer in. 17 mål […]

Läs mer