Smartare handel & commerce

Ett modernt samhälle kräver en modern handel!

Share this post:

Det är med stor ödmjukhet jag ger mig in i en verksamhet som av många kallas för “The Big Blue”.

Min personliga och spontana bild av IBM förändrades snabbt under slutet av 2011. Från en mental bild av en stordatorhall fylld av personer i vita rockar till en omfattande och vital organisation med ett mål och syfte att bidra till en värld som fler vill tillhöra – en smartare planet helt enkelt. Vilken resa som inletts och vilka förutsättningar det finns att få vara med och göra skillnad!!

Vid närmare inläsning och kontakt med IBM växte bilden alltmer tydligt fram. Retail är ett av de områden som utgör basen för kommande evolution. Vid detta tillfälle var mitt beslut klart – jag vill vara med och bidra till vidareutvecklingen av en modern svensk handel.

Med en bakgrund inom affärsutvecklande och företagsledande roller inom svenska handelsföretag som exempelvis ICA, Coop, Esselte har jag många gånger slagits av tanken att nordiska konsumenter är en unik skara individer som har höga krav på sina leverantörer av livsförnödenheter och annan förströelse.

Vi är inte så många till antalet men det är inte sällan som trender tidigt skapas i Norden för att senare få sin tillväxt på andra större marknader. Inom andra områden som innehåller mer teknik och design är det många marknader som ser Norden som en region där utveckling skapas. Då tänker jag bland annat på utveckling inom exempelvis mobiltelefoni, musik, mode och miljö.

Denna unika skara konsumenter, som nu utgör stommen vårt relativt moderna nordiska samhälle, förtjänar en modern handel. En handel där de får produkter och service till ett pris de är villiga att betala. En handel som ständigt förenklar och inspirerar samtidigt som den hjälper konsumenterna att lösa sina stora och små inköpsbeslut i en redan tidvis stressig vardag.

Dagens utgångsläge är bra, vi har betydande handelsaktörer som lyckats både nationellt och internationellt. Utmaningen och uppgiften är, som jag ser det, att göra det lite bättre varje dag eftersom framtidens krav från våra konsumenter verkar sammanfattas i uttrycket “more for less”

Jag vet inte vad ni har på agendan för er verksamhet men jag är nyfiken på att lyssna hur ni ser på möjligheterna att utvecklas till en handel i världsklass. Min ambition är att löpande presentera intressanta upptäckter och tankar från dagens arena som jag hoppas kan ge dig uppslag i ert löpande arbete.

Jag kan tänka mig att internationella aktörer i framtiden kommer till Norden när de vill få inspiration och förslag på hur modern handel fungerar i praktiken – är ni med på att ta emot dem när de kommer?

Jag fortsätter gärna dialogen även utanför bloggen och finns på min mail, LinkedIn och Twitter. En kort bio om mig finns här.

More stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Kundupplevelse är allt!

Idag kan du handla nästan vad du vill, när du vill och hur du vill. Att hitta en fysisk butik eller e-handelsplats är ofta inte ett problem för dig som kund. För handlaren kan det dock vara helt avgörande att besökare eller konsumenter blir nöjda, kommer tillbaka för fler köp och även rekommenderar butiken till […]

Läs mer

En besviken kund är en kund med höga förväntningar

Idag är vi många som inte går långt utan vår mobiltelefon. Utvecklingen inom mobilområdet går dock i rasande takt och användarna anpassar sig snabbt och blir bekväma med nya tjänster, appar och vanor. Enligt en undersökning från Google har 90 procent av svenskarna sökt efter en produkt eller vara via sin smartphone. Det här ger […]

Läs mer