IBM Sverige

En värld utan ineffektivitet – en framtidsvision

Share this post:

För några veckor sedan skrev jag här på bloggen om världens sammantagna ineffektivitet. Värdet av denna ineffektivitet har IBM uppskattat till 100 miljarder kronor. Den största källan till ineffektivitet är inte att det inte jobbas hårt på effektiviseringsåtgärder. Nej, anledningen är att de effektiviseringsåtgärder som görs bara täcker mindre enheter, som ett företag eller en myndighet och sällan en hel region, ett helt land eller en hel bransch. I den framtid där ineffektiviteten har minskas tas mycket större grepp. Jag ger ett exempel på hur detta kan se ut.

Klockan är fem på morgonen på en gård i närheten av ett stort vattendrag. Bonden börjar sin dag genom att ansluta sin mobila IBV $4 Trillion challengekommunikationsenhet. Han har fått ett viktigt meddelande. En bit uppför vattendraget ligger en fabrik som tillverkar elektroniska komponenter. De är nu redo att släppa bondens dagliga kvot av vatten.

Vattnet användes kvällen innan för att kyla maskinerna i fabriken och för att tvätta de nya kretskorten. Vattnet förvaras i en tank i väntan på jordbrukarens instruktioner. En vanlig dag skulle jordbrukaren släppa på vattnet för att bevattna grödorna. Men idag har också ett annat meddelande kommit från den nationella vädertjänsten, som upplyser om att det kommer regna hela dagen, stundvis kraftigt.

Eftersom bonden inte behöver sitt vatten idag kommer det istället att ledas till ett reningsverk. Lantbruket är den sista länken i kedjan av företag som bildat ett gemensamt vattenkonsortium. Längst uppströms tar företag vatten direkt från vattendraget och vidarebefordrar det sedan till nästa användare. Den som är längst nedströms skickar till sist vattnet till en reningsanläggning innan det går tillbaka till floden. Genom att återanvända vattnet har hela konsortiet minskat sin totala vattenförbrukning med 35 procent. Detta konsortium är ett av 10 längs den 26 mil långa floden.

Bonden får ett nytt meddelande. Denna gång från sin logistikpartner i staden. En leverans kommer att skickas om fyra dagar. Det är fyra containrar, men två av dessa är inte fulla. Om han kan skjuta upp sin planerade lastbilstransport två dagar, kan han istället skicka sina produkter med tågtransporten. Denna samordning minskar kostnaderna med 10 procent.

Det här är bara ett exempel på hur mer storskalig samordning ger stora besparingar i såväl kostnader som i utnyttjande av jordens resurser.

Vill du läsa mer om IBM:s rapport The world’s US$ 4 trillion challenge, går det bra att ladda ner den.

More stories

Är Sveriges unga säkrare på nätet nu?

Precis innan sommarlovet skrev vi om de risker barn och ungdomar både utsätts för och medvetet eller omedvetet tar på nätet – och hur ödesdigra konsekvenserna kan bli. Så kan vi inte ha det! IBM sedan har dess tillsammans med Unga Forskare och flera av våra partnerföretag gjort ett gediget arbete för att tillsammans med […]

Läs mer

Angående den svenska konsumentbanksektorn

Tre observationer angående den svenska konsumentbanksektorn Efter nästan 20 år utomlands har jag återvänt till en banksektor som ser väldigt annorlunda än den jag lämnade bakom mig, med en massa spännande innovationer (hej Bank ID) men förvånansvärt få nya operatörer (here’s looking at you Avanza). Som jag diskuterade i mitt förra blogginlägg här på THINK-bloggen […]

Läs mer

När är din AI-modell bra nog?

Hur hög precision behöver en modell ha för att vi ska vara nöjda med den? Frågan kom upp under en introkurs till Data Mining jag höll hos en kund för några år sedan. De som satt i publiken var kundens framtida data scientists som kom från olika delar av organisationen och förväntades sadla om och […]

Läs mer