IBM Sverige

Snön ligger vit på taken. Inte bara tomten är vaken. Vi grubblar på saken.

Share this post:

Stan ligger vit och tomten står runt knuten. Med bara några timmar kvar till julafton och några dagar kvar på 2000-talets första decennium vill jag bjuda på en liten framtidsspaning från IBM. Vi har inhämtat information och trender från våra labb runt om i världen, och från denna information gjort en framtidsspaning som vi kallar ”5 in 5”. Det är fem trender för de kommande fem åren. I år handlar denna spaning om framtidens städer.

I runda slängar flyttar 60 miljoner människor till städer eller förorter runt om i världen varje år. Det är mer än en miljon varje vecka. Denna förflyttning gjorde att vi förra året passerade en magisk gräns när majoriteten av världens befolkning lever i städer. Detta kommer att göra att städers utveckling och utmaningar kommer att få stort fokus framöver.

De trender som IBM ser för städer är:

Byggnader kommer att reagera som levande organismer
För att bli mer effektiva kommer framtidens byggnader att fungera mer som en levande organism när det gäller, uppvärmning, vatten, avlopp och elektricitet. Sensorer inne i byggnaderna kommer att känna av och registrera temperatur, fuktighet och ljus bland annat, samt anpassa sig efter dessa förhållanden. Det kommer att spara både energi, resurser och koldioxidutsläpp.

Städer kommer att få bättre immunsystem
Med en högre befolkningsdensitet i städer blir vi allt mer sårbara för smittsamma sjukdomar. I städer kommer sjukvårdsmyndigheterna att skapa informationssystem som exakt kan följa hur sjukdomar sprids och när de drabbar olika områden – allt för att hindra och minimera riskspridningen.

Smartare system kommer att minska vatten- och energiförbrukning

En av fem människor i världen saknar idag tillgång till bra dricksvatten, samtidigt som vattenförbrukningen förväntas öka sex gånger under de närmaste 50 åren. Detta kommer att leda till att vattenhanteringen kommer att förändras. Flera olika system kommer att användas för att ta hand om spillvatten, rena vatten på plats, och minska vattentransporterna.

Städer kommer att få en större krisberedskap
Städer kommer att kunna minska och även förhindra kriminalitet och katastrofer bättre. IBM hjälper redan idag polis och andra myndigheter att analysera rätt information i rätt tid, så att brott och katastrofer bättre kan förhindras.

Fordon kommer att drivas på nya sätt
Beroendet av fossila bränslen kommer att minska. IBM utvecklar till exempel nya typer av batterier som kan göra att en bil kan köra fem gånger längre, upp till 80 mil, på en laddning. Smartare elnät i städerna kommer också göra det lättare att ladda framtida elbilar. Här är EDISON-projektet, där IBM deltar, ett bra exempel.

Titta gärna på filmen från YouTube.

Nu tar vi juluppehåll från bloggen och återkommer med nya inlägg nästa år. God jul och gott nytt år!

More stories

Är Sveriges unga säkrare på nätet nu?

Precis innan sommarlovet skrev vi om de risker barn och ungdomar både utsätts för och medvetet eller omedvetet tar på nätet – och hur ödesdigra konsekvenserna kan bli. Så kan vi inte ha det! IBM sedan har dess tillsammans med Unga Forskare och flera av våra partnerföretag gjort ett gediget arbete för att tillsammans med […]

Läs mer

Angående den svenska konsumentbanksektorn

Tre observationer angående den svenska konsumentbanksektorn Efter nästan 20 år utomlands har jag återvänt till en banksektor som ser väldigt annorlunda än den jag lämnade bakom mig, med en massa spännande innovationer (hej Bank ID) men förvånansvärt få nya operatörer (here’s looking at you Avanza). Som jag diskuterade i mitt förra blogginlägg här på THINK-bloggen […]

Läs mer

När är din AI-modell bra nog?

Hur hög precision behöver en modell ha för att vi ska vara nöjda med den? Frågan kom upp under en introkurs till Data Mining jag höll hos en kund för några år sedan. De som satt i publiken var kundens framtida data scientists som kom från olika delar av organisationen och förväntades sadla om och […]

Läs mer