IBM Sverige

Utvecklingen av ett smartare Stockholm

Share this post:

Jag och några kollegor har nyligen avslutat ett spännande och framtidsinriktat rundabordssamtal tillsammans med några personer från Stockholms stad och KTH. Ämnet för diskussionen var ett smartare Stockholm.

Under ett par timmar ägnade vi oss åt att hitta innovativa infallsvinklar och lösningar för stadens utmaningar inom området medborgarservice, bostäder och stadsbyggande samt transport- och trafiklösningar.  Vi insåg snart att ämnena överlappar varandra och diskussionen blev både bred och dynamisk.

Övergripande kan slutsatserna kan sammanfattas så här:

  • Se staden i hela sitt sammanhang: Allt hänger ihop, från den enskilda individen till staden i sin helhet. En stad som är attraktiv för sina invånare, lockar till sig ny kompetens, det i sin tur lockar till sig nytt företagande, som i sin tur gör staden ännu mer attraktiv och så vidare.
  • Involvera invånarna i stadens utveckling: Det finns en möjlighet att involvera invånarna i större utsträckning än vad som görs idag, dels i form av feedback på sitt eget sätt att verka i staden (energiåtgång, konsumtion, de egna transportvalen) men också genom att  nyttja den kunskap och kompetens som finns hos invånarna för att utveckla staden.
  • Se över hela transportsystemet: Bilar, tåg, bussar och annat som påverkar trafiksituationen för staden styrs till viss del av staden men också av regionen och på statsnivå. Det är en utmaning men där vi har mycket att vinna på att se till helheten – invånare som spenderar mindre tid i trafikköer, en renare miljö och ett effektivt nyttjande av infrastrukturen är tre vinster som är värda att kämpa för.

Ingenting av ovan löser vi på en dag, men man måste börja någonstans. Det här inspirerande mötet kommer att följas av fler och jag är säker på att det på sikt kommer att leda till en smartare utveckling av Stockholm och också flera städer.

More stories

Jämna Plågor

Om jag minns rätt var det komikern Ronny Eriksson som funderade över det måhända specifikt svenska i svaret ”Jämna plågor”, på frågan ”Hur är det?”. Det är som att säga “Visst gör det ont, men det gör lika ont hela tiden!”. Och lite så har 2019 varit. Visst har där funnits diverse politiska kontroverser, långbänkar och tråkigheter, som […]

Läs mer

Är Sveriges unga säkrare på nätet nu?

Precis innan sommarlovet skrev vi om de risker barn och ungdomar både utsätts för och medvetet eller omedvetet tar på nätet – och hur ödesdigra konsekvenserna kan bli. Så kan vi inte ha det! IBM sedan har dess tillsammans med Unga Forskare och flera av våra partnerföretag gjort ett gediget arbete för att tillsammans med […]

Läs mer

Angående den svenska konsumentbanksektorn

Tre observationer angående den svenska konsumentbanksektorn Efter nästan 20 år utomlands har jag återvänt till en banksektor som ser väldigt annorlunda än den jag lämnade bakom mig, med en massa spännande innovationer (hej Bank ID) men förvånansvärt få nya operatörer (here’s looking at you Avanza). Som jag diskuterade i mitt förra blogginlägg här på THINK-bloggen […]

Läs mer