Czym jest analityka danych?

Sposób na pełne wykorzystanie swoich danych

Analityka danych (ang. data science) to proces wykorzystywania algorytmów, metod i systemów do uzyskiwania wiedzy oraz informacji z danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Ten proces pomaga użytkownikom przewidywać i optymalizować wyniki biznesowe za pomocą zaawansowanej analizy i uczenia maszynowego (ML).

Rozwiązania IBM dla analityki danych dają Twojej firmie dostęp do najnowszych technologii sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i automatyzacji w celu wspierania pełnego cyklu życia analityki danych — od przygotowywania i przeglądania danych do tworzenia, wdrażania i monitorowania modeli oraz zarządzania nimi. Z pomocą oprogramowania do analityki danych IBM Cloud Pak® for Data (platformy sztucznej inteligencji i konteneryzacji danych) możesz tworzyć i uruchamiać modele w dowolnym środowisku — lokalnie i w chmurze.

Automatyzacja zarządzania cyklem życia sztucznej inteligencji za pomocą analityki danych IBM
Play Icon

Automatyzacja zarządzania cyklem życia sztucznej inteligencji za pomocą analityki danych IBM (02:12)

IBM liderem według  zestawienia Gartner Magic Quadrant 2021 roku dotyczącego platform analityki danych i uczenia maszynowego

Polecane produkty

IBM Watson Studio Premium

Zrzut ekranu przedstawiający interfejs IBM Watson Studio Premium

IBM Watson Studio Premium

Przewiduj, optymalizuj i wprowadzaj innowacje gdziekolwiek jesteś, z pomocą pakietu narzędzi Open Source i produktów IBM, takich jak IBM Decision Optimization, IBM® SPSS® Modeler i Hadoop Execution Engine — na platformie IBM Cloud Pak for Data.

IBM Watson Studio

Zrzut ekranu przedstawiający interfejs IBM Watson Studio

IBM Watson Studio

Twórz i uruchamiaj modele sztucznej inteligencji oraz zarządzaj nimi w środowisku Twoich danych oraz wdrażaj je w dowolnym miejscu w wielochmurowym środowisku hybrydowym. Zautomatyzuj cykl życia sztucznej inteligencji i przyspiesz osiąganie korzyści za pomocą otwartej, elastycznej architektury.

IBM Watson Studio Desktop

Zrzut ekranu przedstawiający interfejs produktu IBM Watson Studio Desktop

IBM Watson Studio Desktop

Przeglądaj dane i twórz modele za pomocą produktu, który zdobył nagrodę Edisona w 2020 roku za modele analityczne i predykcyjne. Korzystaj z samoobsługowych funkcji analityki danych typu „przeciągnij i upuść” z poziomu komputera desktop, aby szybciej uzyskiwać informacje.

Produkty

IBM Cloud Pak for Data

Gromadź, porządkuj i analizuj dane w dowolnej chmurze za pomocą w pełni zintegrowanej platformy danych i sztucznej inteligencji.

IBM SPSS Modeler

Przyśpiesz osiąganie korzyści za pomocą tego czołowego na rynku narzędzia do wizualnej analityki danych i uczenia maszynowego.

IBM Decision Optimization

Zyskaj dostęp do funkcji analityki preskryptywnej w celu optymalizacji decyzji za pomocą rodziny produktów.

IBM Watson Machine Learning

Uruchamiaj modele uczenia maszynowego w dowolnej chmurze. Wdrażaj oparte na AI projekty Open Source w środowisku produkcyjnym.

Przykłady wdrożenia analityki danych

Wykorzystaj dane do zdobycia przewagi konkurencyjnej

Personalizowanie doświadczeń za pomocą analityki predykcyjnej

Uzupełnij ludzką inteligencję wynikami analiz AI, aby zwiększyć szybkość i skalę działania, co pozytywnie wpłynie na satysfakcję klientów.

Optymalizacja w transformacji decyzji operacyjnych

Korzystaj z technologii optymalizacji i analityki predykcyjnej, aby uniknąć niepewności w podejmowaniu decyzji operacyjnych.

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji przy podejmowaniu decyzji

Usprawniaj podejmowanie decyzji na platformie wielochmurowej za pomocą optymalizacji decyzji, modelowania wizualnego i narzędzi Open Source do analityki danych.

Obiektywna i bezpieczna wytłumaczalna AI

Korzystaj z wytłumaczalnej sztucznej inteligencji i monitorowania modeli, aby uwiarygodnić modelowe decyzje, zmniejszyć ryzyko wystąpienia oszustwa i zwiększyć obiektywność sztucznej inteligencji.

Zasoby

Przewodnik CxO na temat rozwoju opartego na sztucznej inteligencji

Dowiedz się, w jaki sposób liderzy dynamicznego rozwoju wyróżniają się w swoich branżach dzięki sztucznej inteligencji.

Sprawdzanie poprawności technicznej ESG

Zobacz, jak łatwo przedsiębiorstwa mogą stosować analitykę preskryptywną przy użyciu oprogramowania IBM Decision Optimization.

Gartner Peer Insights 2020

Dowiedz się, co klienci mówili o platformach uczenia maszynowego i platformach analityki danych, w tym o produkcie IBM Watson Studio.

IDC MarketScape 2020

Zobacz, dlaczego IBM jest liderem według raportu IDC MarketScape 2020 na temat globalnych platform oprogramowania do zaawansowanego uczenia maszynowego.

Przyspieszanie rozwoju analityki danych i sztucznej inteligencji

Dowiedz się, jak możesz ulepszyć platformę IBM Cloud Pak for Data za pomocą produktu IBM Watson Studio Premium.

7 korzyści płynących z rozwiązań Open Source do analityki danych

Dowiedz się, co zyskujesz dzięki wykorzystaniu rozwiązań Open Source do analityki danych na wielochmurowej platformie danych i sztucznej inteligencji.

Kursy internetowe na temat analityki danych

Rozwijaj się we własnym tempie dzięki internetowym kursom i certyfikatom z analityki danych

Wprowadzenie do analityki danych

Dzięki temu kursowi specjalizacyjnemu zdobędziesz kluczowe umiejętności potrzebne analitykowi danych.

Certyfikat z analityki danych

Przygotuj się do pracy na stanowisku początkującego analityka danych, zdobywając certyfikat IBM Data Science Professional.

Szybkie prototypowanie uczenia maszynowego

Dowiedz się więcej o zautomatyzowanych funkcjach sztucznej inteligencji w produkcie IBM Watson Studio (dla szkolących się analityków danych).

Powiązane produkty

IBM Cognos Analytics

Rozwiązanie do analizy biznesowej korzystające ze sztucznej inteligencji, które dostarcza wizualną analizę opisową i preskryptywną

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Narzędzie do analizy preskryptywnej, które umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie modeli optymalizujących podejmowanie decyzji

IBM Decision Optimization Center

Konfigurowalna platforma do tworzenia i wdrażania aplikacji decyzyjnych opartych na optymalizacji 

Pierwsze kroki z analityką danych