#analytics #narzędziaanalityczne

Czym jest jakość danych?

Jakość danych to niezwykle ważna cecha, określająca to, w jakim stopniu można na nich polegać, podejmując decyzje. 

Dane są cennym zasobem i trzeba zarządzać ich wykorzystaniem w obrębie organizacji. Ponieważ źródła informacji stają się coraz liczniejsze i zróżnicowane, a przepisy coraz dokładniejsze, zunifikowany, wiarygodny i powtarzalny system integrowania danych z tych rozproszonych źródeł i uzyskiwania do nich dostępu ma dla organizacji kluczowe znaczenie. 

Rozwiązania IBM do zarządzania jakością danych mogą ułatwić zidentyfikowanie możliwości uzyskania dochodów, dbać o zgodność z przepisami i szybko reagować na problemy klientów.

Zobacz, dlaczego IBM jest liderem zestawienia Gartner Magic Quadrant: narzędzia do zapewnienia jakości danych.

Cechy

Act on a trusted view icon

Wiarygodne ujęcie danych

Oprogramowanie pozwala przedstawić wszystkie istotne informacje na temat klientów w jednym wiarygodnym ujęciu. Dzięki temu można precyzyjnie dobierać oferty produktów powiązanych (cross-sell) i produktów wyższej klasy (up-sell) do właściwych klientów, utrzymując stały nadzór nad danymi.

Accelerate data governance icon

Usprawniony nadzór i zarządzanie danymi

Można podnieść jakość danych, utworzyć wzorcowe widoki najważniejszych podmiotów i zarządzać zróżnicowanymi danymi przez cały okres ich życia. W rezultacie można skrócić czas i obniżyć koszty wdrożenia, osiągając maksymalny zwrot z inwestycji (ROI) w ramach realizacji kluczowych inicjatyw.

Modernize systems with consolidation icon

Modernizacja systemów dzięki konsolidacji danych

Rozwiązanie umożliwia konsolidację aplikacji, eliminację przestarzałych baz danych i modernizację systemów przedsiębiorstwa. A dzięki automatyzacji procesów biznesowych można znacznie zredukować koszty.

W centrum uwagi

Co nowego oferuje produkt IBM InfoSphere Information Server 11.7

Produkt IBM InfoSphere® Information Server wyposażono w wiele nowych możliwości, które jeszcze bardziej zwiększają jego funkcjonalność:

  • Modernizacja i konsolidacja interfejsu użytkownika
  • Sprawniejsze zarządzanie jeziorem danych i jego wykorzystanie
  • Udoskonalona komunikacja
  • Modernizacja i uproszczenie platformy

Produkty

IBM InfoSphere Information Server for Data Quality

Oferuje organizacjom szerokie możliwości przygotowywania danych i monitorowania ich jakości w trybie ciągłym tak, by mogły one stanowić źródło wiarygodnych informacji.

IBM InfoSphere QualityStage®

Ułatwia tworzenie i aktualizowanie dokładnego ujęcia jednostek danych w przedsiębiorstwie, w tym klientów, miejsc, dostawców i produktów.

IBM BigQuality

Oferuje wiele różnych funkcji zarządzania jakością danych, profilowania, oczyszczania danych i monitorowania ich jakości, które są przeznaczone dla klastrów Hadoop dla wielkich zbiorów danych.

IBM InfoSphere Information Analyzer

Umożliwia profilowanie i analizowanie w celu dokładnego oceniania treści i struktury danych pod kątem spójności i jakości

Zasoby

Pierwsze kroki w programie zapewnienia jakości danych

Rozwiązanie InfoSphere Information Server zapewnia organizacjom elastyczność, która może pomóc w wyeliminowaniu problemów z jakością danych i w utrzymaniu ich wysokiej jakości w dłuższej perspektywie czasowej.

IBM InfoSphere Information Server for Data Quality

Rozwiązanie pomaga zrozumieć dane i zależności między nimi, a także nieprzerwanie analizować i monitorować ich jakość oraz oczyszczać je i dopasowywać tak, aby pozostały spójne i wartościowe.

Automatyzacja oceny jakości danych

IBM Information Analyzer automatyzuje importowanie danych, przypisywanie warunków i tworzenie reguł jakości, dzięki czemu dodawanie nowych zasobów do jeziora danych przebiega łatwo i sprawnie.

Wykorzystanie uczenia maszynowego do zwiększania wiarygodności danych

Dowiedz się, w jaki sposób IBM pomaga osiągać lepsze wyniki w pracy z danymi dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego do głębokiego profilowania i przeprowadzania analiz.

Osiągnięcia klientów

Firma Localiza chciała uzyskać lepszy wgląd w interakcje z klientami w różnych wypożyczalniach samochodów i działach sprzedaży, by łatwiej identyfikować możliwości usprawnienia obsługi i zwiększenia sprzedaży.

By w ciągu pięciu lat podwoić wartość swojego portfela nieruchomości, kierownictwo firmy QuadReal potrzebowało aktualnych, dokładnych informacji na jego temat, które były rozproszone między wieloma różnymi źródłami danych.

Powiązane produkty

IBM InfoSphere Information Server

Zaawansowana, kompleksowa platforma integracji danych, która umożliwia oczyszczanie, monitorowanie, przekształcanie i dostarczanie wiarygodnych danych.

IBM InfoSphere Information Governance Catalog

Katalog danych przedsiębiorstwa, który umożliwia użytkownikom utworzenie i dzielenie wspólnego języka biznesowe oraz zarządzanie nim, a także wyszukiwanie, interpretowanie i analizowanie informacji.

IBM InfoSphere Master Data Management

Zarządza danymi głównymi z jednej lub większej liczby dziedzin, dotyczących klientów, dostawców, produktów, kont i innych podmiotów.

Umów się na indywidualną rozmowę

Skorzystaj z możliwości porozmawiania z liderami opinii, wybitnymi inżynierami i ekspertami w dziedzinie zunifikowanego nadzoru nad danymi oraz integracji danych, którzy pomogli już tysiącom klientów w opracowaniu skutecznych strategii wykorzystania danych, narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji.