Przegląd

Czym jest jakość danych?

Kontrola jakości danych pomaga w ich czyszczeniu i zarządzaniu nimi, jednocześnie zapewniając dostęp do danych w całej organizacji. Wysokiej jakości dane pozwalają strategicznym systemom na integrację wszystkich powiązanych informacji w celu utworzenia pełnego obrazu organizacji i  występujących w niej wzajemnych relacji. Jakość danych to istotna cecha, od której zależy wiarygodność procesu podejmowania decyzji.

Rozwiązania DataOps zapewniają utrzymanie jakości danych na poziomie odpowiednim, by spełniać wszystkie Twoje cele biznesowe. Wdrażając rozwiązania IBM do kontroli jakości danych, Twoja organizacja może zwiększyć integralność danych i w najlepszym stopniu wykorzystać swoje zasoby informatyczne.

Sprawdź, dlaczego IBM jest liderem zestawienia Gartner Magic Quadrant 2020 dotyczącego rozwiązań do zarządzania jakością danych.

Objaśniamy dane w 60 sekund: Czym jest jakość danych?

Objaśniamy dane w 60 sekund: Czym jest jakość danych? (00:45)

Korzyści płynące z jakości danych

Wiarygodne ujęcie danych

Nadzór nad danymi oraz precyzyjne dobieranie danych na potrzeby oferowania klientom produktów powiązanych (cross-sell).

Funkcja nadzoru nad danymi

Zarządzanie zróżnicowanymi danymi w całym cyklu ich życia oraz optymalizacja zwrotu z inwestycji.

Modernizacja systemów

Konsolidacja aplikacji i automatyzacja procesów w celu obniżenia kosztów.

Flagstar Bank

David Abayev, architekt ds. jakości danych Flagstar Bank, opisuje strategię modernizacji architektury informacyjnej.

Zobacz także

IBM InfoSphere DataStage®

 Wysoce skalowalne narzędzie do integracji danych, pomocne w projektowaniu, programowaniu  i uruchamianiu zadań, które przenoszą i przekształcają dane lokalnie i w chmurze.

IBM InfoSphere Master Data Management

Zarządzaj danymi głównymi, zawierającymi informacje o klientach, dostawcach, produktach, kontach i nie tylko. Pracuj na jednej lub wielu domenach.

IBM Cloud Pak® for Data

Elastyczna, wielochmurowa platforma danych, która integruje Twoje dane, zarówno lokalne, jak i przechowywane w chmurze, a także pomaga utrzymać ich bezpieczeństwo u źródła.

Następne kroki