Innovation

Förlora jobbet? Ja, tack.

Share this post:

Hur ofta har du inte ställt, eller fått, frågan “vad vill du bli när du blir stor?” Vi kan skrota den frågan nu. Framförallt med tanke på att dagens mest eftersökta jobb inte ens existerade för fem år sedan. Dessutom är det så att bara 6% av oss vuxna arbetar med det vi önskade som barn. Givet att de sista fem åren resulterat i bättre AI/automation framsteg i jämförelse med de senaste 50 åren, förändras troligtvis våra jobbroller snabbare framöver. Yrket ”Data Analyst” hade en tillväxt på 372% de senaste fem åren i USA och “Vlog Editor” och “Chief Digital Officer” är svar som vi inte skulle drömt om att ge, om vi så fick frågan för bara tio år sedan.

Byta jobb är det nya svarta

Drivkrafter som automation och maskininlärning kommer att fortsätta förändra och utveckla det svenska näringslivet och våra branscher. Det här ställer krav på nya färdigheter och kunskaper, och i förlängningen nya roller och jobb. Den yngre generationen förutspås byta jobb så ofta som 17 gånger under sin karriär, enligt mccrindle. Givet denna utveckling – hur kan vi lära oss att acceptera den nya tidens jobbosäkerhet?

Source: McCrindle

Jag tror att vår förmåga att välkomna nya kunskaper och utmaningar kommer att bli den absolut viktigaste framgångsfaktorn för oss i arbetslivet framöver. Vad jag menar är vår förmåga och vilja attcceptera och faktiskt gilla tanken på att helt byta jobbinriktning, bli student i vuxen ålder eller helt enkelt att förlora jobbet. Nedan följer mina tips på hur man kan bryta ner den där osäkerheten och vända den till något spännande:

  • Säg ja tack till självutveckling

C S Lewis myntade att vi aldrig blir för gamla för att forma ett nytt mål. Nu mer än någonsin,när mål, beteende och tillvägagångsätt stark formas i takt med teknologins framfart, behöver vi medvetet utvärdera och omvärdera våra mål och vilka kompetenser och förmågor vi behöver för att nå våra visioner. Så jobbar en ”self-manager” – någon som kontinuerligt leder, utmanar och driver sig själv framåt.

  • Bli en student med ständigt nya utvecklingsmål

Kunskap blir snabbt förlegad idag. På makroekonomiskt plan diskuteras hur ekonomier bör säkerställa konkurrenskraft genom att erbjuda befolkningen karriärfokuserade utbildningar genom hela livet. Att inkludera kunskapsutveckling som en naturlig del av sin vardag blir viktigt för att klara morgondagens utmaningar. Under de senaste åren har grymma “Massive open online courses” (MOOCs) tagit form; Coursera, LinkedIn Learning och Academic Earth, för att nämna några. Dessa plattformar erbjuder ofta lätttillgänglig information för den nyfikne studenten.

  • Förhåll dig nyfiken

Skaffa dig en karriärshandlingsplan och var inställd på att revidera den löpande. Handlingsplanen bör få dig att utvärdera dina utvecklingsmål ofta och samtidigt hjälpa dig att bli en ”self-manager”. Detta ligger oftast inte i själva handlingsplanen utan i din egna inställning. Ett välbeprövat sätt att komma förbi den där osäkerheten är att ta hjälp av en coach som guidade dig längst vägen, annars kommer man långt med  god självinsikt, disciplin och ett nyfiket förhållningssätt.

Det finns inte längre en karriär. Det finns hundratusentals möjligheter. Se till att du är en del av dem. Kontakta mig gärna ifall du vill veta mer om hur coaching kan guida dig igenom förändring eller om hur IBM utvecklat koncept för att främja ett konstant lärande.

//Christina

 

 

More Innovation stories

Härom dagen undrade en kollega på halvt allvar: Är cloud-plattformarna en ny sorts ransomware?

Jag har jobbat med IT sedan mitten av 80-talet, och hela tiden med att driva på förändring mot nya typer av lösningar och teknik. Fördelen med att ha varit med länge – och också en källa till frustration – är att man kan se mönster i anammandet av den nya tekniken. Ett positivt mönster är […]

Läs mer

Tillsammans tar vi bort de sista hindren för förnybar energi

De allra flesta är idag medvetna om det brådskande behovet av att skifta till förnyelsebar energi. Debatten om huruvida energi från vind och sol är tillräckligt effektiv har mer övergått till att det är svårt att balansera mot konsumtion. Det vill säga att vi inte kan styra eller planera intermittent förnybar el utifrån samhällets växlande […]

Läs mer

Dags för återstart – med vässade företagsstrategier och IT-kompetenser

Vi är redan i slutet av augusti och sommaren börjar lida mot sitt slut. Jag vet inte om det var någon mer än jag som hade den naiva förhoppningen att slutet av sommaren skulle också vara slutet på corona-krisen?  Det är tydligt att så inte är fallet och även om sjukdomsfall och dödstal tack och […]

Läs mer