IBM Sverige

Almedalsveckan – som ett stort folkuniversitet

Share this post:

Almedalsveckan har nu varit igång i fem dagar. De politiska partierna med sina partiledare, intresseorganisationer, företag och lobbyister har varit synnerligen aktiva med seminarier, paneler och möten från tidig morgon till sen kväll. När man ser sig omkring i seminarielokaler och på gatorna här i Visby, slås man av den stora mångfalden av människor som är i rörelse. Det är alltifrån politiker, företagsledare, journalister, lobbyister, ämnesintresserade privatpersoner till nyfikna turister. Med tanke på de över 4.000 seminarier som genomförs under veckan, där jag har närvarat och deltagit i ett trettiotal hittills, så kan detta ses som ett stort folkuniversitet. Ett stort gratis kunskapslyft med tillgång till nya insikter i de mest skiftande ämnena. Man kan konstatera att Almedalsveckan är smått unik med denna profil och jag kan definitivt rekommendera ett nedslag här nästa år – då det dessutom kommer vara valår, med den extra nerv det innebär.

Sedan mitt förra blogginlägg ”Mycket att välja på i årets #Almedalen” har jag under min vakna tid, ca 19 timmar per dag, förutom att ha lyssnat på seminarier och deltagit i paneler, träffat många spännande människor och diskuterat för mig såväl välkända och helt nya ämnen.

Mitt fokus under de tre senaste dagarna har legat på:

  • Innovation och nya typer av samarbeten och ekosystem, i flera former som seminarier, paneler, workshops och små och stora möten. Förberedelsemöten har genomförts tillsammans med ett antal parter inför sjösättningen av det som vi kallar Innovationsverkstan för Sverige. Det är en resurs för förbättrade innovationsprocesser, högre verkningsgrad i landets innovationssystem och matchning av kompetenser, resurser och behov mellan stora och små företag m.m. Mer om detta efter semestrarna.
  • Säkerhet. Ett brett område som röner allt större intresse och i den panel som jag deltog i igår delade jag med mig av min syn på områdets komplexitet och hur man behöver dela upp detta i domäner, med överlapp sinsemellan. Detta för att hitta effektiva sätt att hantera utmaningarna, dvs. industrispionage, cyberkriminalitet, hot mot nationens infrastruktur, persondata/-integritet samt demokratistörande desinformationskampanjer. Mycket arbete ligger framför oss här, framförallt med fokus på att förbättra samarbeten mellan myndigheter och organisationer.
  • Utbildning och kompetensförsörjning. Ännu ett mycket utmanande område där mycket handlar om att ta vara på ungdomars, såväl inrikes födda som nyanlända, intressen och drivkrafter genom moderna pedagogiska tillvägagångssätt. Metoder, både analoga och digitala, som engagerar eleverna på riktigt och uppmuntrar deras individuella fallenhet och intresse. Samt även koppla detta till framtida behov av kompetenser, såväl kulturella, humanistiska, samhällsorienterade och naturvetenskapliga. Ett förslag här är att hitta tydligare kopplingar mellan å ena sidan solid befintlig pedagogisk forskning och erfarenhet och å andra sidan det politiska utbildningskomplexet.
  • Arbetsmarknaden. Den nuvarande situationen med både en betydande arbetslöshet och arbetskraftsbrist, vittnar om ett behov av ett mycket effektivare system av rekrytering, matchning, kompetensutveckling, yrkesutbildning m.m. Vi på IBM är både en aktiv spelare på arbetsmarknaden med behov av kompetenta nya kollegor, och som en partner med innovativa lösningar inom detta område. Vi ser fram emot att komma tillbaka efter semestrarna och starta upp innovativa projekt för att bidra till en smartare arbetsmarknad.

Med detta önskar jag er alla en skön sommar!

/ Lars

 

Lägg till kommentar
Inga kommentarer

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *

Mer IBM Sverige Berättelser

Med lycka som vapen

I dagens snabbt föränderliga affärsliv ställs höga krav på att ständigt lära oss nya saker för att hänga med i den snabba utvecklingen. Vi behöver lägga större fokus på livslångt lärande. Idag pratar alla om IQ och EQ, och många har börjar prata om LQ, en människas förmåga att lära sig nytt, vidareutvecklas och ställa […]

Läs mer

Cyber Trust – ett samarbete för förbättrad nationell säkerhet

Säkerhet – vad handlar debatten om? En av vårt samhälles allra största utmaningar är säkerhet. Det är ett brett och viktigt område som också på grund av sin komplexitet kräver både omfattande kunskap och ansvarstagande. Detta såväl hos de som har som sin huvuduppgift att utveckla och vårda rutiner och resurser för att upprätthålla säkerhet, […]

Läs mer

Mångfald – viktigt för både medarbetare och lönsamheten

I ljuset av den mycket viktiga och aktuella #metoo-debatten, blir det tydligt hur viktigt det är att ha ett förhållningssätt med rutiner och processer för att kontinuerligt adressera värdet och efterlevnaden av, en inkluderande och respektfull arbetsplatskultur. Vi på IBM har en lång tradition av aktivt arbete för en arbetsplats där alla behandlas lika, oavsett […]

Läs mer