IBM i Sverige

Vem är vinnare i en digital värld?

Share this post:

John Torgersson, Enfo

John Torgersson, Affärsområdeschef Processinnovation, Enfo Zystems

Det finns några områden som många frekvent pratar om för tillfället. Mest hör jag det från representanter för IT-sektorn men även personer inom R&D, Supply Chain, produktion, HR m.m. har tagit till sig fenomenen Big Data, Internet of Things, Mobilitet, Molnet etc. Det finns en mängd talare på konferenser runt om i världen som målar upp bilder av vilka möjligheter dessa områden ger och alla anstränger sig för att vara så visionära som de kan i sina utsagor kring framtida användningsområden. Och ingen vill förstås göra det som Ines Uusmann (möjligen felaktigt) blivit ihågkommen för, d.v.s. kalla de nya teknologitrenderna för en fluga som snart flugit förbi.

Min analys, som jag troligen delar med en mängd andra, är att vi är i exakt samma läge som när Internet gjorde sitt intåg i företagsvärlden. De flesta insåg att det skulle bli stort och förändra affärsmodeller och sättet vi kommunicerar med varandra på. Få visste dock vilka de faktiska tillämpningsområdena skulle bli och många var de som chansade på en väg för att inse att det var en återvändsgränd som ledde till företagets undergång. Boo.com är troligen den mest kända som många gånger fått representera den spruckna IT-bubblan. Det visade sig att man hade en övertro på hur snabb den nya tekniken skulle etableras i form av tillgänglighet och hastighet. En annan starkt bidragande faktor var troligen processmognaden för standardrutiner inom distanshandel så som logistik, returhantering etc. Ny teknologi och nya kommunikationskanaler etablerades utan att man, i samma hastighet, kunna anpassa och skala upp sina interna processer vilket påverkar allt ifrån kundnöjdhet och varumärke till kassaflöde och resultat.

Vilka var det då som klarade sig och som kunde använda den nya teknologin för att få ett uppsving? Jo, de som hade sina interna processer i ordning och där Internet blev ännu en kanal för att kommunicera med omvärlden och skapa affärer. Ett bra exempel är postorderföretagen som sedan länge hade haft distanshandel på plats och där blev e-handel bara ännu en kanal för kunder att köpa företagets produkter.

Jag är övertygad om att samma sak gäller för Internet of Things, mobilitet och andra teknologitrender. De som har kontroll på sina interna processer är också de som kommer att kunna dra nytta av ny teknologi, exempelvis i form av processer som själva kan agera baserat på den mängd information som genereras från företagets produkter, kunder, media osv.

En annan övertygelse jag har är att för att möjliggöra innovation och kreativitet krävs struktur på det som går att standardisera. För att slippa återuppfinna processer om och om igen. Med en ökad extern kommunikation och en ofattbar ökning av mängden information blir detta allt mer viktigt för att en organisation inte skall drunkna i administrativt arbete som inte skapar värde.

Mitt förslag är att fokusera på att optimera era affärsprocesser genom automation, mätning och ständig förbättring för att vara förberedda och kunna nyttja framtida teknikutveckling till er fördel. Det kommer innebära att oavsett vart teknikutvecklingen tar vägen och vilka tillämpningsområden som blir rådande så kommer ert företag att vara väl rustat.

I en ständigt föränderlig värld där teknikutvecklingen går snabbare än tanken anser vi att det är viktigt att alliera sig med leverantörer som kan möta upp mot de krav våra kunder ställer. Enfo har därför valt att vara Premium Business Partner med IBM och levererar lösningar och tjänster kring IBMs BPM-plattformar. Det ger oss en stabil grund att stå på och en trygghet i våra leveranser.

Är du intresserad av processutveckling, automatisering och ständiga förbättringar?

Enfo EvolutionDay 2015 får du en spännande heldag om möjligheterna och utmaningarna i ett digitaliserat affärsliv och hur du tar kommandot över utvecklingen. Digitaliseringen påverkar oss allihop, dygnet runt, i umgänget, i kommunikationen och på jobbet. Den 5:e november är du välkommen till Stockholmsmässan i Älvsjö för att träffa och lyssna till våra specialister och marknadsledande aktörer och ta del av den senaste tekniken. Jag och mina kollegor, alla experter inom området ser fram emot att få berätta hur vi hjälpt våra kunder att effektivisera sin verksamhet. För mer information och anmälan besök www.enfo.se/eed2015

/John Torgersson
Affärsområdeschef Processinnovation, Enfo Zystems

 

Om John
John Torgersson är ansvarig för Enfos affärsområde Processinnovation som bl.a. levererar tjänster kring IBM:s Business Process Management i syfte att hjälpa kunder excellera inom sin domän. Med en bakgrund inom informatik och ekonomi fokuserar John på hur en organisation kan bli mer lönsam genom att kombinera verksamhetsutveckling med ny teknologi.

Om EnfoENFO_logo_100x100
Enfo är en IBM Premium Business Partner som levererar lättanvända IT-tjänster till företag i de nordiska länderna. På Enfo tror vi att din affärsverksamhet kan bedrivas på ett enklare, effektivare och smartare sätt med hjälp av integrerad IT, outsourcade affärsprocesser och nischade tjänster och lösningar. Enfo arrangerar det årligen återkommande eventet Enfo EvolutionDay som i år går av stapeln den 5:e november på Stockholmsmässan. Ett välbesökt event där vi samlar beslutsfattare för att inspirera kring möjligheterna i ett digitaliserat affärsliv. Vi vill visa vad som är möjligt att göra men även vad våra kunder redan gjort och planerar att göra i framtiden.

Mer information om Enfo hittar du på www.enfo.se

More stories

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: säg hej till Isabella Holmberg

Säg hej till Isabella Holmberg, Storage partner på IBM i Kista! Efter att ha tagit examen vid Luleå  Tekniska Universitet, och efter en ögon-öppnande studieresa med besök på flera tech-bolag i Asien, visste Isabella att hon ville arbeta på ett företag som ligger i framkant vad gäller teknisk innovation. Denna ledstjärna förde henne till IBM, […]

Läs mer