CSR

Att bry sig i näringslivet!

Share this post:

Jag har fortfarande erfarenheterna och massor av nya idéer från Almedalen i färskt minne. All denna vilja, alla dessa visioner och allt detta engagemang. Det smittar verkligen.

Engagemang finns ju på alla nivåer – inte minst hos företag. IBM genomför årligen en CSR-undersökning (Corporate Social Responsibility) bland företag och när resultatet nyligen publicerades är det glädjande att se att så mycket som 60 procent av de tillfrågade säger att CSR är viktigare för deras verksamhet än vad det var för ett år sedan.

Några andra glädjande resultat från undersökningen visar att så gott som samtliga av de 224 tillfrågade står fast vid att ta med riktlinjer och krav inom CSR-området i företagets verksamhetsstrategier – Och då ska vi tänka på att detta är mitt i en lågkonjunktur. 69 procent av de tillfrågade i studien säger också att de använder CSR för att skapa nya affärsmöjligheter. Det verkar verkligen lovande.

I undersökningen finns ju också mindre positiva resultat, som att 65 procent säger att de fortfarande inte förstår sina kunders fokus på CSR och att 37 procent inte alls undersöker hur företagets CSR-program påverkar verksamheten och olika intressentgrupper.

Att intresset för CSR växer ser också vi på IBM. Och vi ser också att företag som satsat på CSR de senaste åren inte gör avkall på detta under tuffare tider, eftersom det då blir uppenbart att engagemanget inte var äkta.

För er som vill veta mer om undersökningen finns mer information här.

More stories

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: säg hej till Isabella Holmberg

Säg hej till Isabella Holmberg, Storage partner på IBM i Kista! Efter att ha tagit examen vid Luleå  Tekniska Universitet, och efter en ögon-öppnande studieresa med besök på flera tech-bolag i Asien, visste Isabella att hon ville arbeta på ett företag som ligger i framkant vad gäller teknisk innovation. Denna ledstjärna förde henne till IBM, […]

Läs mer