Kunstig intelligens

Når sanntidsinformasjon er utdatert

Share this post:

Trafikken bare øker, viser en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt. Personbilen er det absolutt viktigste transportmiddelet her til lands, og de siste 30 årene har det blitt en million flere biler i Norge. Dette krever at transportnettet fungerer optimalt.

I dag er nesten all informasjon vi samler inn om trafikken sanntidsdata. Kameraer registrerer om det er kø, veisensorer teller antall biler som kjører gjennom en tunell, og trafikkjournalister bruker fly eller helikoptre for å varsle radiolyttere om ulykker og rush-trafikk. Man kan også lage et detaljert bilde av trafikken ved hjelp av RFID-brikker og GPS-enheter.

Men det er ikke nok. I trafikken har sanntidsinformasjon begrenset verdi. Det kan være for sent å unngå køen eller trafikkorken når du hører varselet. Hvis du er riktig heldig, er du langt nok unna til å kunne ta en alternativ rute eller ta toget i stedet. Men ofte vet du ikke om køen før du allerede sitter bom fast i den.

Derfor vil fremtidens transportløsninger fokusere på prognoser. Vi går fra å oppdage et trafikkproblem i sanntid, til å bruke avanserte analyseverktøy og modeller for hvordan trafikkmønsteret sannsynligvis vil være i nær fremtid. Med disse prediktive verktøyene kan vi styre trafikken for å unngå køer og trafikkaos, og trafikantene kan få vite om potensielle problemer før de havner i kø.

Første steg er å samle all sanntidsinformasjon som allerede finnes, i en felles database. Med et rikt datasett om hva som skjer i sanntid på tvers av en regions transportsystem – dvs informasjon om alt fra personbiler, lastebiler, busser, tog, trikk, t-bane og ferger til parkeringsplasser – får man en helhetlig oversikt. Med et slikt datagrunnlag kan et trafikksystem analysere informasjonen og foreslå grep for å løse problemer før de oppstår.

Slike løsninger kan være alt fra å endre trafikklysstyringen i visse gater, justere bompengebeløp for å påvirke kjøremønstre, skilte omkjøringer, eller oppfordre til bruk av en viss type kollektivtransport. Programvare kan gjøre raske simuleringer som viser det sannsynlige utfallet av de ulike alternativene, og anbefale det tiltaket som vil fungere best. Beslutningsmodellene vil også bli smartere over tid, siden evalueringene av tidligere erfaringer legges inn i modellen.

Det fins ingen magisk formel som kan løse alle trafikkproblemer. Veiutbyggingen kan ikke holde tritt med det økende antallet biler på veien. Men ved hjelp av teknologi som samler inn, analyserer og deretter forutser trafikkflyten, kan vi få mer kapasitet ut av veinettet. I fremtiden vil vi vite hvordan trafikken vil oppføre seg de neste 10, 30 eller 60 minuttene, ikke bare hvordan den er her og nå. For når det gjelder trafikk, er sanntidsinformasjon allerede for gammel.

Transport Industry leader IBM Nordic

More Kunstig intelligens stories

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading