Kunstig intelligens

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Share this post:

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial.

Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den videreutvikles.

Det er gjennom Norwegian Cognitive Center (NCC) at en konseptstudie er gjennomført med stort hell. Ved bruk av IBMs teknologi for kunstig intelligens – IBM Watson – er potensialet for dette dokumentert.

Det Bergen-baserte selskapet Sharecat Solutions ble etablert i 1993 og har det statlige investeringsfondet Argentum som hovedeier. Selskapet har så langt hatt fokus på digitalisering av olje og gassindustrien, men har allerede begynt å få fotfeste i andre industrivertikaler med tilsvarende utfordringer som olje- & gassindustrien har med håndtering av teknisk anleggsinformasjon.

På denne bakgrunnen har Sharecat og IBM inngått en partneravtale for bruk av IBMs skyteknologi for å støtte Sharecat’s globale vekst.

 

-Sikre, hybride skyløsninger og muligheten til å skape økt verdi av data gjennom bruk av kunstig intelligens er IBMs strategi. For å kunne hjelpe enda flere kunder å optimalisere sine forretningsprosesser ved bruk av innovativ teknologi satser vi stort på vårt økosystem av partnere, og vi er glade for å få Sharecat med på laget, sier Loek Vredenberg, teknologidirektør i IBM Norge.

 

Felles plattform for samhandling

Sharecats forretningsidé er enkel: Et produksjonsanlegg består av tusenvis av utstyrskomponenter som igjen er satt sammen av millioner av deler. Disse  produseres og leveres av produsenter fra hele verden gjennom en sammensatt leveransekjede som kan bestå av over tusen selskaper for ett produksjonsanlegg. De fleste utstyrsleverandørene har og leverer den tekniske produktinformasjonen på sin egen måte.

Dermed blir det svært krevende for kundene deres å kontrollere og sikre at nødvendig informasjon er tilgjengelig for produksjonsanleggene. I tillegg viser analyser og erfaring at opp mot 80 prosent av utstyrskomponentene er standardprodukter som kjøpes som de er. I tillegg benyttes ofte de samme komponentene på tvers av produksjonsanlegg, selskaper og industrier. Sharecat sin teknologiplattform er utviklet for å sikre at nødvendige informasjonskrav blir møtt, enten det gjelder industrispesifikasjoner og/eller selskapsspesifikasjoner uavhengig av opprinnelig format. Det gjør dem søkbare og gir fleksibilitet til å bytte leverandør.

  • Industrienes utviklings-, drift og vedlikeholdsprogrammer betinger presis, strukturert og standardisert utstyrsinformasjon hvor vår teknologiplattform forenkler arbeidet for våre kunder og deres leveransekjeder betraktelig , sier administrerende direktør Dag Pettersen i Sharecat.

Ettersom leverandørindustrien i dag har utstyrsinformasjon på en rekke forskjellige formater hvor deres kunder i tillegg har forskjellige informasjonskrav til det samme utstyret, er potensialet for en intelligent, automatisert strukturering enormt. Det er også bakgrunnen for at NCC tilbød selskapet en konseptstudie som viste at IBMs løsning for kunstig intelligens kan gjøre jobben med å lese igjennom utstyrsinformasjonen – trekke ut de tekniske spesifikasjonene – og presentere dem i en standardisert form.

 

Enormt potensial

-Med gode og skalerbare skyløsninger som basis for vår plattform  vil vi være i stand til å møte  selskapets påbegynte vekstprogram , sier Pettersen. Han legger til at selskapets analyser viser at behovet for standardisert produktinformasjon er nøyaktig det samme på tvers av anleggsintensive bransjer som olje og gass, fornybar energi, prosessindustri, shipping og andre.

Norwegian Cognitive Center er en felles satsing på kunstig intelligens i skjæringspunktet mellom akademia, privat og offentlig sektor. Ambisjonen er å sikre tilgang på relevant kompetanse, akselerere bruk av AI i omstilling og digitalisering, og med det gi næringsliv og andre aktører et presist og kraftig konkurransefortrinn.

NCC er finansiert av ulike næringsklynger, Bergen Kommune og Agenda Vestland. Videre har de også fått midler fra Innovasjon Norge, som er spesielt knyttet mot start-ups. Senteret skal sikre at bedrifter over hele landet skal få hjelp til å ta i bruk nye digitale muligheter. Kunstig intelligens har potensial til å snu opp ned på etablerte forretningsstrukturer i alle næringer.

 

Samarbeider på tvers av klyngene

Norwegian Cognitive Center drives nå i fellesskap av NCE Media, CGE Ocean Technology, NCE Finance Innovation, NCE Seafood Innovation og Proptech Innovation. Bergen Kommune og Bergen Næringsråd sitter tett på prosjektet, og aktører som Norce, Høgskolen på Vestlandet, Helse Bergen, NORA, Universitetet i Bergen, NHH, VIS Innovasjon samt klyngene NCE Maritime Cleantech og Norwegian Smart Care Cluster er også en del av konsortiet.

 

NCC har tilhold i Media City Bergen, og aktivitetene er godt i gang.

– En rekke prosjekter som alle har som mål å speede opp omstilling og konkurransekraft er nå startet, forteller prosjektleder i NCC Odd Gurvin.

– Sentret er nå i full drift, åpent for alle, og man kan nå henvende seg til oss for å få bistand og hjelp til sine AI-prosjekter. Med støtten fra Agenda Vestland vil aktiviteten fremover øke, og kapasiteten mer enn dobles, avslutter Gurvin.

IBM bidrar med teknologikompetanse og løsninger som bedrifter fra hele landet kan nyte godt av. I prosjektet med Sharecat leser Watson produktark i pdf-format. Nøkkeldataene hentes ut ved hjelp av modulen Natural Language Processing og Watson Discovery.

 

Ved spørsmål, vennligst kontakt:

Sharecat: Dag Pettersen, adm dir, tlf: 911 30 748

Norwegian Cognitive Center: Odd Gurvin, prosjektleder, tlf: 900 50 132

IBM Norge: Loek Vredenberg, teknologidirektør, tlf: 92838133

More Kunstig intelligens stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading