Milepæl for moderne databehandling – kvantedatamaskinenes fordeler innen regnekraft bevist

18. oktober 2018 trykket magasinet Science artikkelen «Quantum Advantage with shallow circuits». Artikkelen anfører et bevis på områder hvor en kvantedatamaskin alltid vil kunne være mer effektiv enn en klassisk datamaskin. Hvorfor er dette et gjennombrudd og hva betyr dette for oss? La meg forklare. Mye av innholdet i rapporten ble allerede lagt frem på […]

Continue reading

Nå skal AI avmystifiseres

Teknologibedrifter og aktører som ønsker innovasjon ved bruk av kunstig intelligens har måttet tåle kritikk for mangel på åpenhet og etikk. Mye av kritikken skyldes nok manglende kunnskap om hvordan ulike aktører faktisk beskytter og bruker sine data, og om hvordan kunstig intelligente teknologier fungerer. Dette er utgangspunktet for IBMs nye løsning for ettergåelse og […]

Continue reading

Bli med og tenk med IBM!

Vi er for alvor inne i den fjerde industrielle revolusjonen, som i stor grad kjennetegnes av digitalisering. Den gjennomgående digitaliseringen legger fundamentet for en ny epoke som er bygd på teknologier som kunstig intelligens, blockchain, tingenes internett og skyen – eller en kombinasjon av disse. Bruken av ny og innovativ teknologi gjør bedrifter stadig smartere. […]

Continue reading

Sterkere etikk med kunstig intelligens

Maskiner er mer etisk konsekvente enn mennesker. Kunstig intelligens kan derfor gjøre oss oppmerksom på fordommer og sikre bedre etiske beslutninger. Det er god grunn til å diskutere etiske vurderinger knyttet til kunstig intelligente løsninger, men liten grunn til å frykte at leverandørene ikke tar problemstillingene på alvor. Uten tillit er kunstig intelligente løsninger verdiløse […]

Continue reading

I Believe. I Belong. I Matter.

Slagordet viser IBM sitt engasjement for mangfold og inkludering. Juni er måneden der man verken gror bart eller går med rosa nål, men er måneden der man retter fokuset litt ekstra på LGBT+ og mangfoldet i samfunnet. Gjerne i form av at man ser det kjente regnbueflagget litt oftere. Regnbuen står for spekteret av ulike […]

Continue reading

Hva blir ditt svar på vårt globale tiltak «Call for Code»?

IBM lanserte nylig ett globalt initiativ som heter Call for Code. Med en investering på 30 millioner dollar i løpet av fem år, og i samarbeid med FN, Røde Kors, Linux Foundation og David Clark Cause går vi ut med et kraftfullt opprop til utviklere, startups og entreprenører verden over. Det handler om å bygge […]

Continue reading

Skape innovasjon for å bygge engasjement og bevissthet

Vasaloppet er ikke bare verdens eldste, lengste og største skiløp. I dag er det 16 ulike aktiviteter som blant annet innebærer sykling, løp og langrenn. Hvert år er det 100.000 registrerte deltakere. Det første langrennsløpet ble holdt i 1922 over den klassiske 90 km strekningen fra Sälen til Mora i Sverige. I dag går alle […]

Continue reading

Ikke glem retten til å bli glemt

Har du som leder glemt menneskers rett til å bli glemt? Det kan koste selskapet ditt dyrt. Det er på tide å ta frem huskelappen fra i fjor. Den 25. mai i år går startskuddet for den viktigste endringen i norsk personvernlovgivning på flere tiår. Med den såkalte personvernforordningen, eller GDPR, samkjøres personvernet i hele […]

Continue reading

Smarte samfunn må bygges på solid digital grunnmur

Selvfølgelig kommer robotene. Naturligvis vil bygninger snakke med hverandre. Så klart vil vi om kort tid ha busser som kjører av seg selv. Men vi får ikke et smart, grønt velferdssamfunn uten en solid, digital grunnmur. Det diskuterer vi for lite i Norge. Alle som har den minste kjennskap til husbygging vet at grunnarbeidet er […]

Continue reading