Datalagring

Når godt nok ikke er bra nok…

Share this post:

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk.

Mange gode løsninger finnes på markedet for å redusere risken og ikke minst for å redusere tiden for å gjenopprette data, applikasjoner og tjenester uten at det skaper altfor mye problemer for brukerne av tjenestene.

IBM har i lang tid hatt sterkt fokus på sikkerhet og integritet knyttet til data. En ting er å sørge for at de dataene som produseres blir lagret trygt og kan sikres med moderne teknologi. De skal også tilfredsstille de strengeste krav til tilgjengelighet, kapasitet og ytelse.

IBM legger ned mye investeringer i form av kapital og ressurser for å hjelpe bedrifter med å bekjempe de moderne digitale truslene. Det gjelder å være i forkant, benytte riktig teknologi samt kunne ha gode etablerte rutiner for å komme raskt tilbake i produksjon ved et evt. digitalt angrep.

IBM har de seneste årene hatt en meget stor suksess med sine lagringssystemer for bedrifter. IBM FlashSystem er basert på det siste innen teknologi som sørger for mange selskaper både nasjonalt og internasjonalt lagrer sine virksomhetskritiske data trygt.

I tillegg har IBM sett en stor etterspørsel og mange diskusjoner på hvordan man kan sikre sine data trygt mot moderne digitale angrep.

 

 

 

IBM FlashSystems har funksjonen SafeGuarded Copy som adresserer akkurat dette med å kunne sikre sine data ved et evt. digital angrep.

 

 

 

 

Ved å kunne ta raske øyeblikkskopier av data som sikres mot å kunne endres eller skrives til har man sikret seg på gitte tidspunkt mot evt. digitale angrep. Man kan da i løpet av minutter kunne verifisere de data som ligger på den sikre kopien og så gjenopprette hele eller deler av dette datasettet tilbake i produksjon.

SafeGuarded Copy er inkludert i med IBM FlashSystem løsninger og kan settes opp til å starte på satte tidspunkt eller at en kopi lages basert på hendelser. Funksjonen kan integreres med sikkerhets verktøy oppdager unormalheter og så ved hjelp av SafeGuarded Copy skaper en øyeblikkskopi av de data som bedriften anser som viktige.

IBM Security QRadar er et slikt verktøy som kan integreres med SafeGuarded Copy. IBM Security QRadar kan overvåke for unormalheter i bedriftens miljø. Det kan være alt fra mange mislykkede påloggingsforsøk fra en administrator til unormal nettaktivitet utenfor selskapets normale arbeidstider. Mulighetene er mange.

SafeGuarded Copy sammen med IBM Security QRadar kan ikke garantere deg mot en sikker hverdag. Men disse intelligente funksjonene vil på lang vei gjøre bedriften i stand til å oppdage, stå imot og gjenopprette digitale angrep og trusler.

IBM FlashSystem Cyber Vault ble annonsert i februar 2022 og er et komplett rammeverk som setter det hele sammen med blant annet IBM FlashSystem, SafeGuarded Copy og IBM Security QRadar. Basert på lang erfaring og høy kompetanse vil IBM hjelpe selskaper med å sette det hele sammen med proaktiv overvåking, sikring, validering og gjenoppretting av data.

En ting er helt sikkert, de digitale truslene mot nasjonale og internasjonale selskaper blir større og flere. IBM har tro på at funksjoner som skal sikre og ivareta dataene på lagringssystemer bør være så tett på de primære data som overhodet mulig.

Det er derfor viktig at bedrifter sørger for at løsningen for å sikre sine virksomhetskritiske data er mer enn god nok.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan sikre dine data? Ta kontakt med din nærmeste IBM forhandler eller Børre Nygren, borre.nygren@ibm.com

Les mer her:

IBM FlashSystems

IBM SafeGuarded Copy

IBM Security QRadar XDR

IBM FlashSystem Cyber Vault

 

Senior Partner Technical Specialist

More Datalagring stories

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading