Skyplattform og tjenester

Skyreise-eksperter mot takeoff

Share this post:

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Det plattformuavhengige, nordiske teknologi- og konsulentselskapet Nordcloud er anerkjent for sin ekspertise knyttet til å lage hybride multiskyløsninger der kundene får hjelp til å ta fremtidsrettede muligheter i bruk på en kostnadseffektiv måte. Selskapet ble etablert i Finland i 2011 og har hovedkontor i Helsinki. 500 personer jobber i selskapet – hvorav 6 i Norge.

Konsulentene i Nordcloud er spesialister på gjennomføring av skyreisen for sine kunder. I tillegg er selskapet en spesialist på å lage løsninger som gir fleksibilitet knyttet til forbruk og flytting av data, for å kunne utnytte mulighetene som ligger i de ulike kostnadsstrukturene hos de store skyleverandørene. Dette innebærer løpende administrasjon av kundenes skystruktur. Derfor tilbyr Nordcloud også kursing og administrasjonstjenester. Selskapet innehar høyeste rangert sertifiseringer på Amazon Web Services, Google Cloud Platform og Microsoft Azure.

Marked i vekst

Markedet for å hjelpe norske og europeiske selskaper i deres skyreise er i kraftig vekst, og her ser Nordcloud og IBM store muligheter sammen. I tillegg til oppkjøpet og ansettelsesprosessene Nordcloud nå gjennomfører, skal også IBM ansette 20 konsulenter som skal lage hybride multiskyløsninger for kundene.

– Kjøpet av Nordcloud styrker IBMs strategi om å hjelpe kundene å digitalisere. Vi vil bygge en markedsledende posisjon som leverandør av løsninger for hybrid multisky og kognitiv teknologi. Det skal vi gjøre som to separate selskaper. Vi er opptatt av at den sterke teknologiske integriteten og ekspertisen hos konsulentene i Nordcloud videreføres. Selskapet skal fortsette som operasjonelt selvstendig. Samtidig styrker vi laget knyttet til vår egen skyteknologi med 20 stillinger direkte i IBM, sier Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør i IBM i Norge.

Han presiserer at behovene og kompleksiteten i det digitale oppsettet i de fleste bedrifter er så sammensatt at de har behov for innhold fra flere skyleverandører. Dessuten er det ikke alle data og prosesser som skal flyttes til skyen. Hybride løsninger der noen data håndteres hos kunden selv, mens annet kjører i åpne eller lukkede skyløsninger hos flere leverandører, er det mest aktuelle for de fleste. En stor andel av virksomhetene i Norge har ennå ikke begynt på slike digitaliseringsprosesser som vil gjøre dem bedre i stand til å utnytte mulighetene til økt produktivitet og innovasjon.

Hans- Henrik Merckoll, administrerende direktør i IBM Norge, og Therese Olafsen Mørck, leder for NordCloud Norge, er svært fornøyde med samarbeidet så langt.

Får flere henvendelser

– Med IBM som eier har vi både fått en høyere oppmerksomhet om mulighetene i det norske markedet, og vi har opplevd betydelig høyere interesse for hva vi har å tilby, sier Therese Olafsen Mørck som leder Nordcloud Norge.

Hun forteller at også selskapets nordiske leveransemodell blir høyt verdsatt av kundene. Kundeteamene jobber hele tiden innenfor sine spisse fagfelt på tvers av landegrensene. Dermed får kundene tilgang til spisskompetanse med fersk erfaring fra implementering av aktuelle løsninger. Og etterspørselen er stor.

– Etter flere år uten å styrke laget her i landet, er marsjordren fra konsernledelsen nå å investere for kraftig vekst. Vi planlegger å ansette et 20-talls mennesker før året er omme. Disse blir bindeleddet mellom kundene og våre leveranseteam, sier Therese Olafsen Mørck i Nordcloud.

Hun mener det nye eierskapet gir Nordcloud enda bedre forutsetninger for gode leveranser til kundene ettersom fagpersonene i selskapet selvsagt blitt mer oppmerksomme på IBMs brede tilbud knyttet til skytjenester – både datasentertjenestene og applikasjonstjenestene.

– Nå får vi en helt annen tilgang til IBM-universet der kundene ser at de er tjent med disse, sier Olafsen Mørck.

 

Om Nordcloud

Et selskap spesialisert på løsninger og prosesser for virksomheters datamigrering og utvikling til og i skyløsninger.

500 ansatte

Etablert i 2011

Hovedkontor: Helsinki, Finland, ansatte i 10 land

 

More Skyplattform og tjenester stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading